Mój Prąd na lata 2021-2023. 1 lipca rusza kolejny nabór

Mój Prąd na lata 2021-2023

Rusza Program Mój Prąd na lata 2021-2023. Dotyczy inwestorów indywidualnych, montujących mikroinstalację fotowoltaiczną (PV) o mocy zainstalowanej od 2 do 10 kW. Mogą oni ubiegać się o dotację w formie zwrotu części poniesionych kosztów. Ten nabór do programu “Mój Prąd” potrwa do 22 grudnia 2021 r. Może też skończyć się wcześniej, jeśli pula wynosząca 0,534 mld zł zostanie wyczerpana. Niższa kwota przeznaczona na Program to nie jedyna zmiana. Nie wszystkie spodobają się wnioskodawcom.

Kiedy klient myśli o fotowoltaice. Pieniądze z programu „Mój prąd”

Instalacje fotowoltaiczne mogą wspomagać energooszczędne korzystanie z pomp ciepła, klimatyzacji czy wentylacji mechanicznej. Zainteresowanie klientów tym rozwiązaniem jest tym większe, że od 30 września 2019 r. można na nie uzyskać dofinansowanie rządowe. Profesjonalną obsługę i doradztwo na temat fotowoltaiki znajdziesz na sundaypolska.pl