Jak zapewnić klimatyzację w bloku?

Klimatyzacja w bloku - pytania i odpowiedzi

Nie tylko mieszkańcy domów jednorodzinnych poszukują sposobów na podniesienie komfortu w swoim miejscu zamieszkania. Coraz chętniej takiego rozwiązania poszukują mieszkańcy bloków. Czy można zamontować klimatyzację w bloku mieszkalnym, czy też wymaga to szczególnych pozwoleń? Co może się zdarzyć, jeśli klimatyzator zostanie zamontowany bez wiedzy i zgody spółdzielni lub wspólnoty?

Zanim klient wybierze urządzenie do montażu w bloku, należy upewnić się, czy w ogóle można go w bloku danej spółdzielni/wspólnoty zamontować. Po drugie, trzeba sprawdzić wymagania, które stawia regulamin spółdzielni lub uchwała wspólnoty. Dopiero na tej podstawie można wybrać odpowiednie urządzenie.

Klimatyzacja w bloku należącym do spółdzielni mieszkaniowej

Montaż klimatyzatora stanowi ingerencję w budynek. Trzeba więc uzyskać zgodę administratora. Najpierw warto upewnić się, czy spółdzielnia w ogóle dopuszcza montaż klimatyzatora – w większości tak, ale nie wszystkie! Często spółdzielnia nie zgadza się na montaż, jeśli niedawno odbył się remont elewacji. Dodatkowo, spółdzielnie często mają określone wymagania dotyczące montażu klimatyzatora, np.:

  • w wielu spółdzielniach dopuszcza się montaż jednostki zewnętrznej tylko na posadzce balkonu (nie na elewacji);
  • jednostkę zewnętrzną trzeba ustawić na podkładach wibroizolacyjnych. Drgania jednostki nie mogą przenosić się na elewację budynku;
  • głośność urządzenia nie może przekroczyć określonych wartości;
  • należy zadbać o odprowadzenie skroplin. Wiele spółdzielni wymaga, by były one odprowadzone do kanalizacji w lokalu (nie mogą spływać po elewacji). Czasami rekomendowane są urządzenia z zamkniętym obiegiem skroplin.

Zainteresowany klient musi złożyć pisemny wniosek do spółdzielni. Najczęściej pismo takie kieruje się do administratora lub działu technicznego. Wniosek musi zawierać opis urządzenia (w tym parametry akustyczne i sposób odprowadzania skroplin) i zaznaczenie miejsca montażu. Odpowiedź zajmuje zwykle kilka dni. Jest to zgoda z warunkami montażu lub brak zgody. Zwykle po wykonaniu prac spółdzielnia wymaga zgłoszenia zakończenia montażu, by przeprowadzić jego odbiór.

A co, jeśli klient zamontuje urządzenie bez zgody administracji? Administrator może zarządzać demontażu urządzenia i przywrócenia stanu wyjściowego elewacji na koszt klienta.

Wspólnota mieszkaniowa a montaż klimatyzatora

W blokach wspólnoty mieszkaniowej również nie można postępować samowolnie. Najczęściej zgodę wyraża administrator. Niektóre wspólnoty mają uchwały, które regulują zasady montażu klimatyzacji.

Klimatyzacja w bloku a program „Ciepłe Mieszkanie”

Klimatyzator z bloku z funkcją grzania może stanowić pompę ciepła powietrze/powietrze, która kwalifikuje się do dotacji w programie „Ciepłe Mieszkanie„, a także do ulgi termomodernizacyjnej. Trzeba jednak spełnić pewne warunki:

  • nastąpi wymiana domowego „kopciucha” na klimatyzator,
  • klimatyzator (lub klimatyzatory w poszczególnych pomieszczeniach) będą pełnić funkcję źródła ciepła,
  • urządzenie spełnia warunki techniczne określone w wymaganiach programu.

Warto przeczytać także:

Leave a Comment