Ciepłe Mieszkanie – trwa drugi nabór

Rusza nabór do programu Ciepłe Mieszkanie

29 września 2023 r. rozpoczął się drugi nabór do programu „Ciepłe Mieszkanie”. Ciepłe Mieszkanie drugi nabór obejmuje nie tylko dotacje dla poszczególnych mieszkańców, ale też dla małych spółdzielni mieszkaniowych. Dzięki dotacjom “kopciuchy” w budynkach wielorodzinnych można zastąpić efektywnym indywidualnym źródłem ciepła. Możliwe jest także podłączenie do wspólnego efektywnego źródła ciepła w budynku.

Program “Ciepłe Mieszkanie” jest dwuetapowy. W zakończonym 31 stycznia 2024 r. pierwszym etapie wnioski do odpowiednich wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw) składały gminy. Dotację otrzyma łącznie 886 gmin (374 z naboru zakończonego w ubiegłym roku i 512 gmin z naboru zakończonego w tym roku). Natomiast środki, które przekaże na ten cel NFOŚiGW, to ponad 1,68 mld zł (ponad 96% budżetu programu). Umowy między gminami a wfośigw podpisane zostaną do 30.06.2024 r.

Kiedy wypłaty dla beneficjentów końcowych?

Wypłaty środków w gminach do beneficjentów końcowych nastąpią do końca 2026 roku. Gminy, które otrzymały dotację, mogą ogłaszać nabory dla swoich mieszkańców oraz dla małych spółdzielni mieszkaniowych. Środki kierowane będą do dwóch grup odbiorców końcowych:

 • osób indywidualnych: właścicieli mieszkań w budynkach wielorodzinnych, a także najemców mieszkań z zasobu gminnego;
 • małych spółdzielni mieszkaniowych (budynków liczących 3-7 mieszkań).

Dotacje dla osób indywidualnych – na jakie działania?

Dotację (według zasady jedna dotacja = jedno mieszkanie) może otrzymać właściciel mieszkania lub najemca mieszkania z zasobu gminy. Pieniądze można otrzymać na podłączenie do wspólnego efektywnego węzła cieplnego lub na zakup i montaż indywidualnego źródła ciepła. Do nowoczesnych, niskoemisyjnych źródeł zaliczają się zgodnie z regulaminem programu:

 • kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie (emisyjność cząstek stałych ≤ 20 mg/m3) wraz z dostosowaniem przewodów dymowych i spalinowych,
 • gazowy kocioł kondensacyjny,
 • ogrzewanie elektryczne i osprzęt (bufor c.o. i/lub zasobnik c.w.u.),
 • pompa ciepła powietrze/woda wraz z osprzętem, a także pompy ciepła powietrze/powietrze (klimatyzatory z funkcją grzania).

Dotacja przysługuje także na takie zadania jak:

 • wykonanie instalacji c.o. i c.w.u.,
 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (tylko w pomieszczeniach ogrzewanych),
 • wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (opartego na centrali wentylacyjnej lub rekuperatorach ściennych),
 • sporządzenie dokumentacji projektowej.

Sama wymiana okien i drzwi (bez wymiany źródła ciepła) NIE MOŻE być dotowana w tym programie!

Ciepłe Mieszkanie drugi nabór – kwoty i progi dochodowe

W drugim naborze podwyższono progi dochodowe (są teraz takie jak w programie Czyste Powietrze) oraz zwiększono maksymalne wartości dotacji. Dotacja jest wyższa dla mieszkańców najbardziej zanieczyszczonych gmin. Gminy te będą ujęte w wykazie, stanowiącym oficjalny dokument programu.

Wspólnoty mieszkaniowe

Wspólnoty mieszkaniowe liczące od 3 do 7 mieszkań mogą dostać dotacje, nie przekraczające 60% kosztów kwalifikowanych, na następujące przedsięwzięcia:

 • pełna termomodernizacja z wymianą źródła ciepła z uwzględnieniem pompy ciepła i mikroinstalacją PV – do 375 tys. zł;
 • kompleksowa termomodernizacja z wymianą źródła ciepła i mikroinstalacją PV – do 360 tys. zł;
 • kompleksowa termomodernizacja z wymianą źródła ciepła – do 350 tys. zł;
 • termomodernizacja bez wymiany źródeł ciepła – do 150 tys. zł.

Tylko wspólnoty będą mogły wnioskować o dotację na mikroinstalację PV (czyli instalację o mocy do 50 kWp) oraz o dotację do gruntowej pompy ciepła.

EPBD w Strefie Instalatora

EPBD – znowelizowana dyrektywa a polska branża instalacyjna

Cykl o nowej dyrektywie w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD) przyjętej w marcu 2024 r. przez Parlament Europejski i Radę UE. Jakie zapisy zawiera dyrektywa i co to oznacza dla branży instalacyjnej?

Czytaj w SI o dyrektywie EPBD.

Warto przeczytać także:

Leave a Comment