Ciepłe Mieszkanie drugi nabór trwa od września 2023

Rusza nabór do programu Ciepłe Mieszkanie

29 września 2023 r. rozpoczął się drugi nabór do programu „Ciepłe Mieszkanie”. Ciepłe Mieszkanie drugi nabór obejmuje nie tylko dotacje dla poszczególnych mieszkańców, ale też dla małych spółdzielni mieszkaniowych. Dzięki dotacjom “kopciuchy” w budynkach wielorodzinnych można zastąpić efektywnym indywidualnym źródłem ciepła. Możliwe jest także podłączenie do wspólnego efektywnego źródła ciepła w budynku.

Program “Ciepłe Mieszkanie” jest dwuetapowy. W pierwszym etapie (29.09.2023 – 31.01.2024) wnioski do odpowiednich wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw) składają gminy. Umowy między gminami a wfośigw podpisane zostaną do 30.06.2024 r., zaś wypłaty środków nastąpią do 31.12.2026 r. Po przyznaniu dotacji gminy mogą ogłaszać nabory dla swoich mieszkańców oraz dla małych spółdzielni mieszkaniowych. Środki te kierowane będą do dwóch grup odbiorców końcowych:

 • osób indywidualnych: właścicieli mieszkań w budynkach wielorodzinnych, a także najemców mieszkań z zasobu gminnego;
 • małych spółdzielni mieszkaniowych (budynków liczących 3-7 mieszkań).

Dotacje dla osób indywidualnych – na jakie działania?

Dotację (według zasady jedna dotacja = jedno mieszkanie) może otrzymać właściciel mieszkania lub najemca mieszkania z zasobu gminy. Pieniądze można otrzymać na podłączenie do wspólnego efektywnego węzła cieplnego lub na zakup i montaż indywidualnego źródła ciepła. Do nowoczesnych, niskoemisyjnych źródeł zaliczają się zgodnie z regulaminem programu:

 • kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie (emisyjność cząstek stałych ≤ 20 mg/m3) wraz z dostosowaniem przewodów dymowych i spalinowych,
 • gazowy kocioł kondensacyjny,
 • ogrzewanie elektryczne i osprzęt (bufor c.o. i/lub zasobnik c.w.u.),
 • pompa ciepła powietrze/woda wraz z osprzętem, a także pompy ciepła powietrze/powietrze (klimatyzatory z funkcją grzania).

Dotacja przysługuje także na takie zadania jak:

 • wykonanie instalacji c.o. i c.w.u.,
 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (tylko w pomieszczeniach ogrzewanych),
 • wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (opartego na centrali wentylacyjnej lub rekuperatorach ściennych),
 • sporządzenie dokumentacji projektowej.

Sama wymiana okien i drzwi (bez wymiany źródła ciepła) NIE MOŻE być dotowana w tym programie!

Ciepłe Mieszkanie drugi nabór – kwoty i progi dochodowe dla poszczególnych mieszkań

W drugim naborze podwyższono progi dochodowe (są teraz takie jak w programie Czyste Powietrze) oraz zwiększono maksymalne wartości dotacji. Dotacja jest wyższa dla mieszkańców najbardziej zanieczyszczonych gmin. Gminy te będą ujęte w wykazie, stanowiącym oficjalny dokument programu.

Wspólnoty mieszkaniowe

Wspólnoty mieszkaniowe liczące od 3 do 7 mieszkań mogą dostać dotacje, nie przekraczające 60% kosztów kwalifikowanych, na następujące przedsięwzięcia:

 • pełna termomodernizacja z wymianą źródła ciepła z uwzględnieniem pompy ciepła i mikroinstalacją PV – do 375 tys. zł;
 • kompleksowa termomodernizacja z wymianą źródła ciepła i mikroinstalacją PV – do 360 tys. zł;
 • kompleksowa termomodernizacja z wymianą źródła ciepła – do 350 tys. zł;
 • termomodernizacja bez wymiany źródeł ciepła – do 150 tys. zł.

Tylko wspólnoty będą mogły wnioskować o dotację na mikroinstalację PV (czyli instalację o mocy do 50 kWp) oraz o dotację do gruntowej pompy ciepła.

Ilu osób i wspólnot może dotyczyć “Ciepłe Mieszkanie” drugi nabór?

Całkowity budżet programu wynosi obecnie 1,75 mld zł. W pierwszym naborze do programu „Ciepłe Mieszkanie” umowy z wfośigw podpisały 374 gminy. Wartość umów wynosi ponad 746 mln zł. Dzięki temu będzie można zmodernizować ponad 33,5 tys. mieszkań. W drugim naborze “do wzięcia” jest ok. 1 mld zł. To oznacza, że łącznie będzie można zmodernizować ponad 60 tys. mieszkań.

EPBD w Strefie Instalatora

EPBD – znowelizowana dyrektywa a polska branża instalacyjna

Cykl o nowelizowanej dyrektywie w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD). Do jesieni 2023 r. trwają prace trójstronne – trilog (Parlament Europejski, Komisja Europejska i Rada UE) nad propozycją dyrektywy. Publikację dyrektywy zaplanowano na pierwszą połowę 2024 roku.

Czytaj w SI o dyrektywie EPBD.

Warto przeczytać także:

Leave a Comment