EUCERT – ogólnoeuropejskie szkolenia dla instalatorów pomp ciepła

EUCERT szkolenia dla instalatorów pomp ciepła

Instalator pomp ciepła to zawód przyszłości w skali całej Europy. Osoby, które myślą o tym fachu, mogą przygotować się do jego wykonywania także w innych krajach europejskich. Taką możliwość daje EUCERT – ogólnoeuropejski system szkoleń i certyfikacji dla instalatorów pomp ciepła. Szkolenia i certyfikacja dostępne są także w Polsce. Koordynuje je Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła. Szkolenia i egzaminy odbywają się w Katowicach.

W Bydgoszczy powstanie branżowe centrum umiejętności

W Bydgoszczy i w Żywcu powstaną nowoczesne ośrodki szkoleniowo-egzaminacyjne dla branży instalacji sanitarnych, grzewczych i gazowych. Będą to branżowe centra umiejętności (BCU), niedawno wprowadzone do polskiego systemu szkolnictwa zawodowego. Ich rolą będzie rozwój szkolnictwa zawodowego danej branży. Ośrodki mają być wysoko rozwinięte pod względem technologii i narzędzi edukacyjnych.

Koniec stanu zagrożenia epidemicznego [1 lipca 2023]

Koniec stanu zagrożenia epidemicznego

Zakończył się stan zagrożenia epidemicznego. Po ponad trzech latach obowiązywania warunków specjalnych wracamy do stanu sprzed wybuchu pandemii COVID. Co w praktyce oznacza koniec stanu zagrożenia epidemicznego? Jakie zawieszone zasady ważne dla przedsiębiorców i instalatorów przywraca ogłoszone 1 lipca 2023 r. rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie odwołania na obszarze RP stanu zagrożenia epidemicznego?

Certyfikat UDT dla instalatora OZE

Certyfikat UDT dla instalatora OZE

Urząd Dozoru Technicznego prowadzi certyfikację dla instalatorów OZE. Certyfikat UDT można zdobyć w pięciu specjalnościach – najpopularniejsza jest specjalność “systemy fotowoltaiczne”. Certyfikat instalatora OZE daje przewagę konkurencyjną, a także bywa wymagany w przetargach. Niektórzy pracodawcy wymagają od swoich pracowników takiego certyfikatu, opłacając koszty związane z jego uzyskaniem.

Certyfikat instalatora OZE. Jak zdobyć

Certyfikat instalatora OZE

W zawodzie instalatora konkurencja rośnie. Dlatego wielu wykonawców zastanawia się nad dodatkowymi szkoleniami czy certyfikatami, by wyróżnić się i mieć obiektywne potwierdzenie swojej wiedzy. Coraz częściej wymóg nieobowiązkowych certyfikatów pojawia się też w przetargach. Jednym z takich dokumentów jest certyfikat instalatora OZE.

Rejestr instalatorów a ochrona danych osobowych

Rejestr instalatorów a ochrona danych osobowych

Chcesz “zrobić” certyfikat personalny albo certyfikat instalatora OZE? Pamiętaj, że Urząd Dozoru Technicznego prowadzi rejestr instalatorów certyfikowanych w ramach swojej działalności. Część z tych informacji jest jawna i publicznie dostępna na stronach UDT. Dotyczy to zarówno certyfikatów personalnych, jak i certyfikatów instalatorów OZE.