Pompy ciepła zgodne z programem Moje Ciepło

Pompy ciepła zgodne z programem Moje Ciepło

Pompy ciepła zgodne z programem Moje Ciepło muszą spełnić określone wymagania techniczne. Ważny wymóg stanowi, że dotowane urządzenia muszą współpracować ze źródłem niskotemperaturowym. Dom wyposażony w te urządzenia musi także mieć odpowiednio niski wskaźnik EP.

Pompy ciepła zgodne z programem Moje Ciepło

Do programu kwalifikują się:

 • pompy ciepła powietrze/powietrze, powietrze/woda lub gruntowe (woda/woda lub grunt/woda);
 • urządzenia fabryczne nowe – data produkcji nie może być dawniejsza 24 miesiące przed dniem montażu;
 • urządzenia dwufunkcyjne (grzewcze i do produkcji c.w.u.) lub tylko grzewcze. Uwaga: urządzenia wyłącznie do produkcji c.w.u. nie kwalifikują się do programu.

W programie można uzyskać dotację także na urządzenia hybrydowe. Jednak drugie składowe źródło ciepła nie może być zasilane paliwem stałym.

Pompa ciepła typu powietrze/powietrze

Klasa energetyczna takiej pompy ciepła musi wynosić minimum A+ dla klimatu umiarkowanego. Pompa ciepła powietrze-powietrze musi także spełniać wymogi dla urządzeń centralnych określone w następujących aktach prawnych:

 • Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 626/2011 z dnia 4 maja 2011 r. uzupełniające dyrektywę 2010/30/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla klimatyzatorów, a także
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiające ramy etykietowania energetycznego i uchylające dyrektywę 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla klimatyzatorów.
Pompy ciepła zgodne z programem Moje Ciepło - pompa ciepła powietrze/powietrze
Pompy ciepła zgodne z programem Moje Ciepło – pompa ciepła powietrze/powietrze. Fot. Erco

Pompa ciepła typu powietrze/woda

Klasa efektywności energetycznej pompy typu powietrze/woda ma wynosić min. A++ dla temperatury zasilania 55oC. Co ważne, pompa ciepła musi również współpracować z wodnym ogrzewaniem niskotemperaturowym (temperatura zasilania wody grzewczej ≤ 35o). Jako przykład takiego ogrzewania wymieniono ogrzewanie płaszczyznowe.

Pompa ciepła powietrze-woda musi także spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 (jw.). Konieczne jest także spełnienie wymogów zawartych w jednym z następujących aktów prawnych:

 • Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla ogrzewaczy pomieszczeń, ogrzewaczy wielofunkcyjnych, zestawów zawierających ogrzewacz pomieszczeń, regulator temperatury i urządzenie słoneczne oraz zestawów zawierających ogrzewacz wielofunkcyjny, regulator temperatury i urządzenie słoneczne lub
 • Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 812/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla podgrzewaczy wody, zasobników ciepłej wody użytkowej i zestawów zawierających podgrzewacz wody i urządzenie słoneczne.
Pompy ciepła zgodne z programem Moje Ciepło – pompa ciepła woda/powietrze. Fot. Panasonic

Pompa ciepła gruntowa

Klasa efektywności energetycznej pompy gruntowej (woda/woda lub grunt/woda) ma wynosić min. A++ dla temperatury zasilania 55oC. Pompa ciepła musi także współpracować z wodnym ogrzewaniem niskotemperaturowym (temperatura zasilania wody grzewczej ≤ 35o).

Pompa ciepła gruntowa musi także spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 (jw.). Konieczne jest także spełnienie wymogów zawartych w jednym z następujących aktów prawnych:

 • Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. [jw.] lub
 • Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 812/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. [jw.]
Pompy ciepła zgodne z programem Moje Ciepło – gruntowa pompa ciepła. Fot. Viessmann

Pompy ciepła zgodne z programem Moje Ciepło – dokumenty i kwoty

 • Na pompę ciepła powietrze/powietrze można uzyskać do 7 tys. zł dotacji. Kwota ta może stanowić do 30% kosztów kwalifikowanych lub do 45% kosztów kwalifikowanych dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny.
 • Na pompę ciepła powietrze/woda można uzyskać do 7 tys. zł dotacji. Kwota ta może stanowić do 30% kosztów kwalifikowanych lub do 45% kosztów kwalifikowanych dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny.
 • Na gruntową pompę ciepła można uzyskać do 21 tys. zł dotacji. Kwota ta może stanowić do 30% kosztów kwalifikowanych lub do 45% kosztów kwalifikowanych dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny.

Podstawę do wykazania klasy efektywności energetycznej stanowi karta produktu, a także etykieta efektywności energetycznej.

Wskazane wyżej wymogi obejmuje także Załącznik nr 1 do Programu Priorytetowego „Moje Ciepło”.

Warto przeczytać także:

2 Thoughts to “Pompy ciepła zgodne z programem Moje Ciepło”

 1. Świetny artykuł, masa cennej wiedzy. Dziekuję za lekturę.

 2. Świetny artykuł, masa cennej wiedzy. Dziekuję za lekturę.

Leave a Comment