Czyste Powietrze – nowe wymogi dla pomp ciepła

Rozwój pomp ciepła na propan - na zdjęciu pompa ciepła na R290 firmy Frapol

Od 1 kwietnia 2024 r. będą obowiązywać nowe wymogi w dla pomp ciepła, ale także kotłów na biomasę w programie Czyste Powietrze. Wymogi powstały w porozumieniu z branżą (producenci i dystrybutorzy) oraz stroną społeczną. Mają one przede wszystkim chronić beneficjentów przed inwestowaniem w urządzenia niskiej jakości.

Od 1 kwietnia 2024 r. dofinansowanie w ramach Programu “Czyste Powietrze” będzie można uzyskać tylko na pompy ciepła o potwierdzonej jakości. Gwarancją jakości będzie wpis na listę ZUM (zielonych materiałów i urządzeń), która także ma zostać “uszczelniona”. Nowe wymogi już ogłoszono, natomiast zaczną obowiązywać od 1 kwietnia 2024. Do tego czasu obowiązuje okres przejściowy, zatem można kupować i montować pompy ciepła na dotychczasowych zasadach.

Pompy ciepła dotowane w “Czystym Powietrzu” – tylko z potwierdzonymi parametrami

Najważniejszą zmianą jest to, że od 1 kwietnia 2024 roku do dofinansowania kwalifikowane będą wyłącznie te pompy, których deklarowane parametry techniczne zostaną potwierdzone. Potwierdzenie stanowi badanie w niezależnym akredytowanym laboratorium na terenie Unii Europejskiej lub EFTA. Wynik badań musi się zgadzać z danymi na karcie produktu i etykiecie energetycznej.

Uszczelnienie listy ZUM

Po potwierdzeniu parametrów technicznych pompę ciepła wpisuje się na listę ZUM (dostępna pod adresem: https://lista-zum.ios.edu.pl). Natomiast w przypadku pompy ciepła, które już znajdują się na liście ZUM, producent musi dostarczyć raport z badań. Dopuszcza się raport sporządzony w innym języku, ale wówczas trzeba dostarczyć także skróconą wersję w j. polskim. Weryfikacja urządzeń i uzupełnienie dokumentacji odbędzie się właśnie w okresie przejściowym (do 1 kwietnia 2024 r.). Procedurę przeprowadza Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ‐PIB), prowadzący na zlecenie NFOŚiGW listę ZUM. Po zakończeniu okresu przejściowego, na liście ZUM pozostaną wyłącznie pompy ciepła spełniające wymogi programu “Czyste Powietrze” i legitymujące się potwierdzeniem tych wyników.

Planowane nowe wymogi dla pomp ciepła

Nowe wymogi dla pomp ciepła w kontekście programu “Czyste Powietrze” umieszczone zostaną w w zaktualizowanych załącznikach 2/2a/2b do dokumentacji programu “Czyste Powietrze”.

Pompa ciepła powietrze/woda

 • spełnienie w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A+ (wyznaczanej w temperaturze zasilania 55oC). Zestaw (np. układ hybrydowy) musi spełniać wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A+.
 • spełnienie wymogów określonych w rozporządzeniach UE 811/2013 i 813/2013 i ich potwierdzenie badaniami w niezależnym laboratorium. Laboratorium musi mieścić się na terenie państwa UE lub EFTA i mieć akredytację w odniesieniu do normy ISO/IEC 17025. Musi także prowadzić badania akredytowanymi metodami badawczymi (normy EN 14511, EN 14825, EN 12102);
 • wpis urządzenia na “uszczelnioną” listę ZUM na podstawie raportu z badań;
 • urządzenia średnio- lub wysokotemperaturowe (niskotemperaturowe pompy ciepła nie kwalifikują się do dofinansowania).

W przypadku pomp ciepła ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej stosuje się bardzo podobne wymogi. Jedyną, jednak zasadniczą różnicę, stanowi wymagana minimalna klasa efektywności energetycznej. W przypadku tych pomp muszą być spełnione wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A++. Dotyczy to także zestawu.

Pompa ciepła powietrze/powietrze

 • spełnienie w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A+ (dla klimatu umiarkowanego), na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej.
 • spełnienie wymogów określonych w rozporządzeniach 626/2011 i 206/2012 i ich potwierdzenie badaniami w niezależnym laboratorium. Laboratorium musi mieścić się na terenie państwa UE lub EFTA i mieć akredytację w odniesieniu do normy ISO/IEC 17025. Musi także prowadzić badania akredytowanymi metodami badawczymi (normy EN 14511, EN 14825, EN 12102);
 • wpis urządzenia na “uszczelnioną” listę ZUM na podstawie raportu z badań.

Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej

 • spełnienie w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A++ (wyznaczanej w temperaturze zasilania 55oC). Zestaw (np. układ hybrydowy) musi spełniać wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A++.
 • spełnienie wymogów określonych w rozporządzeniach UE 811/2013 i 813/2013 i ich potwierdzenie badaniami w niezależnym laboratorium. Laboratorium musi mieścić się na terenie państwa UE lub EFTA i mieć akredytację w odniesieniu do normy ISO/IEC 17025. Musi także prowadzić badania akredytowanymi metodami badawczymi (normy EN 14511, EN 15879, EN 14825, EN 12102);
 • wpis urządzenia na “uszczelnioną” listę ZUM na podstawie raportu z badań;
 • urządzenia średnio- lub wysokotemperaturowe (niskotemperaturowe pompy ciepła nie kwalifikują się do dofinansowania).

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u.

 • spełnienie w odniesieniu do wytwarzania c.w.u. wymagań klasy efektywności energetycznej minimum A na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej.
 • spełnienie wymogów określonych w rozporządzeniach UE 812/2013 i 814/2013 i ich potwierdzenie badaniami w niezależnym laboratorium. Laboratorium musi mieścić się na terenie państwa UE lub EFTA i mieć akredytację w odniesieniu do normy ISO/IEC 17025. Musi także prowadzić badania akredytowanymi metodami badawczymi (normy EN 16147, EN 14825, EN 12102).
 • wpis urządzenia na “uszczelnioną” listę ZUM na podstawie raportu z badań.

Kotły na biomasę/zgazowujące drewno

Podobne rozwiązanie dotyczyć będzie wyboru kotła zgazowującego drewno oraz kotła na pellet drzewny. w ich przypadku obowiązywać będzie wybór urządzeń wyłącznie z listy ZUM, bez konieczności przedkładania raportu z badań. Warunek ten wynika z coraz częstszych nieuczciwych praktyk sprzedawców, którzy podają nieprawdziwe informacje o urządzeniu. W ten sposób wprowadzają beneficjentów w błąd polegający na przekonaniu, że kocioł spełnia wymogi programu.

Warto przeczytać także:

Leave a Comment