XII Kongres PORT PC. Zapraszamy 13 czerwca do Warszawy

XII Kongres PORT PC. Zapraszamy 13 czerwca do Warszawy

13 czerwca 2024 roku odbędzie się już XII Kongres PORT PC – Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła. Tym razem to ważne spotkanie branżowe zaplanowano w Warszawie. Hasło tegorocznego Kongresu to „Pompy ciepła w erze taryf dynamicznych”.

Kongres PORT PC uznaje się w branży za jedno z najważniejszych dla branży pomp ciepła w Polsce wydarzeń cyklicznych. Sprawdzona od wielu lat forma „od branży dla branży” sprawia, że każdego roku Kongres gromadzi kilkaset osób z branży techniki grzewczej i budynkowej. Dzięki spotkaniu nie tylko można zdobyć najnowszą wiedzę i rozwiać swoje wątpliwości w zakresie rynku pomp ciepła. To także możliwość spotkania ze specjalistami z całej branży.

W kongresie PORT PC obok instalatorów uczestniczą także projektanci, audytorzy i certyfikatorzy energetyczni oraz przedstawiciele licznych organizacji i instytucji związanych z rozwojem rynku pomp ciepła w Polsce. Tradycyjnie na Kongresie podejmowana jest najbardziej aktualna tematyka branżowa, a także trudne rozmowy i debaty o problemach branży. Oto ogólny program:

10:00-11:30 Sesja I

Nowe wyzwania i szanse rynku pomp ciepła w Polsce (prowadzenie: dr inż. Małgorzata Smuczyńska – Wiceprezes | Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła). Omówione będą m.in. wyzwania i perspektywy, zarówno lokalne polskie, jak i w skali UE, a także taryfy dynamiczne.

12:00-13:30 Sesja II 

Wyzwania branży pomp ciepła – rynek i regulacje (prowadzenie Grzegorz Burek – Redaktor Naczelny | GLOBENERGIA). W tej sesji prelegenci skoncentrują się na roli instalatora i audytora w kształtowaniu rynku. Natomiast debata zostanie poświęcona wpływowi dyrektywy EPBD na rynek pomp ciepła w Polsce.

14:30-15:30 sesja III (sesje równoległe)

Sesja III a. Gruntowe pompy ciepła (prowadzenie: Jakub Koczorowski – Wiceprezes Zarządu | Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła – PORT PC). Ta sesja skierowana jest do osób, które chcą poznać perspektywy i możliwości stosowania gruntowych pomp ciepła w Polsce na większą skalę niż obecnie.

Sesja III b. NCBR i duże pompy ciepła. Uczestnicy tej sesji poznają projekty związane z pompami ciepła, realizowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

16:00-16:55 Sesja IV. Perspektywy rozwoju rynku pomp ciepła (prowadzenie: Grzegorz Burek). Sesja odbędzie się w formie debaty. Wezmą w niej udział dr inż. Małgorzata Smuczyńska i Paweł Lachman z PORT PC, dr inż. Marek Miara z Fraunhofer ISE, Andrzej Guła reprezentujący Polski Alarm Smogowy oraz Wojciech Racięcki z NCBR.

16:55-17:00 Pytania i odpowiedzi, podsumowanie Kongresu 

Zaplanowano także uroczysty bankiet w tym samym hotelu (godz. 19).

XII Kongres PORT PC – zapisz się do końca maja!

Kongres odbędzie się 13 czerwca 2024 r. w Warszawie w Hotelu Airport Okęcie, ul. Komitetu Obrony Robotników 24. Udział w Kongresie jest odpłatny (500 zł netto), co obejmuje uczestnictwo w obradach, przerwy kawowe i lunch, a także wieczorny bankiet. Obowiązuje rejestracja, prowadzona do 1 czerwca 2024 r.

Zobacz także, jak przebiegał XI Kongres PORT PC. Można także pobrać materiały z tego wydarzenia!

Na zdjęciu głównym: . Paweł Lachman, prezes zarządu PORT PC podczas inauguracji XI Kongresu (2023).

Leave a Comment