Lista ZUM a pompy ciepła. Pytania i odpowiedzi

Lista ZUM a pompy ciepła. Pytania i odpowiedzi

Od 22 kwietnia 2024 r. dotacje w programie „Czyste Powietrze” do pompy ciepła zastępującej stare źródło ciepła przysługują tylko dla urządzeń, które obejmuje Lista Zielonych Urządzeń i Materiałów (ZUM). Czym dokładnie jest lista ZUM i jak z niej korzystać?

Czym jest lista ZUM?

Lista Zielonych Urządzeń i Materiałów (ZUM) stanowi wykaz produktów spełniających wymagania techniczne programu “Czyste Powietrze”. Listę prowadzi Instytut Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego (IOŚ-PIB). Producenci pomp ciepła (i innych urządzeń i materiałów) zgłaszają swój wyrób na listę. Po weryfikacji zgłoszenia przez komisję ekspertów urządzenie jest dodawane do listy. Lista dostępna jest powszechnie i bezpłatnie.

Co daje lista ZUM?

Wpis na listę ZUM gwarantuje beneficjentowi, że dany wyrób spełnia wymogi programu „Czyste Powietrze”. Do tej pory beneficjent mógł jednak wybierać urządzenie także spoza listy ZUM, o ile spełniało wymogi „Czystego Powietrza”. Natomiast od 22 kwietnia 2024 r. osoby chcące skorzystać z dotacji i decydujące się na pompę ciepła (a także na kocioł na pellet) będą musiały wybrać urządzenie z listy. Na razie wymóg ten nie będzie dotyczył innych urządzeń i materiałów na liście.

Czy korzystanie z listy ZUM jest płatne?

Nie. Każda zainteresowana osoba może przeglądać wpisy na liście zum. Nie trzeba się także rejestrować i logować. Bezpłatne jest także dodanie pompy ciepła (i innego urządzenia lub materiału) do listy.

Przeczytaj także inne artykuły na ten temat:


Czy wpis pompy ciepła na listę ZUM jest obowiązkowy?

Jeśli zatem producent czy dystrybutor pomp ciepła po 22 kwietnia 2024 roku będzie chciał sprzedawać swoje urządzenia osobom korzystającym z programu „Czyste Powietrze”, musi uzyskać wpis urządzenia na listę. Dotację w programie „Czyste Powietrze” będzie można dostać tylko do urządzeń znajdujących się na liście ZUM. Jeśli więc beneficjent złoży wniosek o dotację po 22 kwietnia 2024 r., musi wybrać urządzenie wpisane na listę.

Natomiast pompy ciepła dotowane z programów „Mój Prąd”, „Moje Ciepło” czy „Ciepłe Mieszkanie” nie muszą być wpisane na listę ZUM. Osoba kupująca pompę ciepła poza programami dotacji także nie musi wybierać urządzenia z listy.

Lista zum a pompy ciepła. Które urządzenia mogą się znaleźć na liście?

Każda pompa ciepła wpisana na listę ZUM spełnia wymagania techniczne programu „Czyste Powietrze”. Musi mieć odpowiednią dokumentację i parametry, ogólnie:

  • etykieta energetyczna potwierdzająca osiągnięcie określonej klasy efektywności energetycznej;
  • karta produktu;
  • dokumentacja techniczna (spełniająca wymogi informacji o produkcie);
  • deklaracja zgodności produktu CE.
  • od 22 kwietnia 2024 r. raport z badań w niezależnym akredytowanym laboratorium w UE/EFTA.Termin dotyczy urządzeń dodawanych do listy. W przypadku urządzeń znajdujących się na liście okres przejściowy (czas na uzupełnienie raportu) trwa do 13 czerwca 2024 r.

Dowiedz się więcej o wymogach dla poszczególnych rodzajów pomp ciepła na liście ZUM.

Jak dodać pompę ciepła do listy ZUM?

Pompę ciepła na liście ZUM umieszcza się bezpłatnie, na wniosek producenta lub dystrybutora/przedstawiciela generalnego. Dystrybutor generalny musi mieć pełnomocnictwo do reprezentowania producenta i przedstawić je w trakcie rejestracji. Dane urządzenie na liście ZUM można zarejestrować tylko raz. Całość procedury odbywa się online.

Jesteś producentem lub generalnym dystrybutorem? Sprawdź, jak dodać pompę ciepła do listy ZUM!

Czy producent może zmienić wpis na liście ZUM?

Zmian we wpisie istniejącym na liście ZUM może dokonać IOŚ-PIB, prowadzący listę. Może to zrobić np. na wniosek producenta, jeśli nastąpią zmiany techniczne w danym urządzeniu. Do 13 czerwca 2024 r. IOŚ-PIB musi uzupełnić już istniejące wpisy dotyczące pomp ciepła o raport z badań w akredytowanym laboratorium. Kiedy skończy się okres przejściowy, na liście ZUM pozostaną pompy ciepła mające potwierdzenie swoich właściwości w raporcie z badań.

Czy pompa ciepła może zniknąć z listy ZUM?

Dany wpis może zostać zawieszony lub usunięty z bazy w kilku przypadkach:

  • stwierdzenie przez IOŚ-PIB prowadzący listę zmian technicznych w urządzeniu lub stwierdzenie, że urządzenie nie spełnia wymagań obowiązującego prawa.
  • potwierdzenie przez zespół ekspertów nieprawidłowości we wpisie. Nieprawidłowość mogą, z podaniem danych identyfikacyjnych i kontaktowych, zgłosić stowarzyszenia branżowe, producenci i krajowi dystrybutorzy/przedstawiciele urządzeń, jednostki i laboratoria akredytowane, osoby fizyczne, a także organy administracji państwowej.
    Chcesz zgłosić nieprawidłowość we wpisie? Napisz na adres lista-zum.ios.edu.pl lub skorzystaj z formularza znajdującego się na dole strony karty danego produktu.
  • stwierdzenie nieetycznych praktyk po stronie zgłaszającego, takich jak umieszczanie na stronie internetowej i w materiałach (katalogi, reklamy) nieprawdziwych informacji, które wprowadzają odbiorcę w błąd, a także nie mają potwierdzenia w instrukcjach czy wynikach badań.
Formularz zgłoszenie nieprawidłowości na liście ZUM

Warto przeczytać także:

Leave a Comment