Jak dodać pompę ciepła do listy zum

Jak dodać pompę ciepła do listy zum

Dodać pompę ciepła do listy ZUM (czyli urządzeń i materiałów spełniających wymogi programu „Czyste Powietrze”) może tylko jej producent lub generalny dystrybutor/przedstawiciel z upoważnienia producenta. Każde urządzenie można dodać do listy tylko raz. Pojawienie się pompy ciepła na liście poprzedza weryfikacja wpisu. Prowadzą ją eksperci.

Lista zum (zielonych urządzeń i materiałów) to wykaz wyrobów, które spełniają wymagania techniczne programu „Czyste Powietrze”. W przypadku pomp ciepła, po 22 kwietnia 2024 r. dotacja w tym programie będzie przysługiwać tylko do urządzeń wpisanych na listę ZUM. W interesie producenta jest zatem wpisanie urządzenia na tę listę.

Uwaga!

Sprawdź wymogi, które trzeba spełnić, żeby uzyskać wpis pompy ciepła na listę ZUM. Jeśli Twoje urządzenia już są na liście, pamiętaj, żeby do 13 czerwca 2024 r. uzupełnić wpis o wymagany raport z badań (wtedy kończy się okres przejściowy, związany z wprowadzeniem nowego wymogu).

Wpisu na listę może dokonać producent urządzenia lub jego generalny dystrybutor/przedstawiciel dysponujący pełnomocnictwem producenta. Każde urządzenie można wpisać tylko raz. Nie dopuszcza się wpisania tego samego urządzenia dwukrotnie, np. raz przez dystrybutora, a raz przez producenta. Natomiast wpisu nie może dokonać instalator urządzeń.

Jak dodać pompę ciepła do listy zum krok po kroku

  1. Należy zarejestrować się na stronie listy ZUM, w zakładce dla zgłaszającego. Mogą się tu rejestrować podmioty polskie lub zagraniczne, ale tylko w języku polskim. Należy podać dane kontaktowe oraz stworzyć login i hasło. Generalny przedstawiciel podaje także dane podmiotu, który reprezentuje (NIP, REGON, dane teleadresowe) oraz załącza pełnomocnictwo. Trzeba także zaakceptować regulamin.
  2. Następuje weryfikacja wpisu, w tym pełnomocnictwa przez odpowiedni zespół ekspertów. Termin to 7 dni. Jeśli brakuje jakichś danych, producent/dystrybutor zostanie wezwany do ich uzupełnienia.
  3. Umieszczenie urządzenia na liście wymaga wypełnienia on-line formularza przypisanego do odpowiedniego typu urządzenia (w przypadku pomp ciepła mamy pompy ciepła gruntowe, powietrze/woda lub woda/woda, powietrze/powietrze oraz powietrze/woda do c.w.u.). Należy także załączyć dokumenty w języku polskim potwierdzające spełnienie przez pompę ciepła określonych wymagań. W formularzu nie należy podawać ceny urządzenia. Można zgłosić do weryfikacji dowolną liczbę urządzeń.
  4. Zespół ekspertów weryfikuje wniosek. Ma na to 30 dni od przekazania kompletnego formularza. UWAGA! Podanie ceny w formularzu powoduje odrzucenie wniosku.
  5. Jeśli dane budzą wątpliwości lub brakuje załączników, wniosek zostaje odrzucony (z podaniem uzasadnienia). Na tym etapie wniosek można uzupełnić i przesłać do ponownej weryfikacji. Jeśli zespół ekspertów zatwierdzi wniosek, wpis pojawia się na liście ZUM, w zakładce: dla beneficjenta.
  6. We wpisie widoczne są wszystkie dane i dokumenty zawarte w formularzu oraz dodane do niego załączniki. Dzięki temu lista ZUM jest jawna i transparentna.
Jak dodać pompę ciepła do listy zum
Jak dodać pompę ciepła do listy zum

Przeczytaj także inne artykuły na ten temat:

Warto przeczytać także:

Leave a Comment