Lista Zielonych Urządzeń i Materiałów (ZUM)

Lista Zielonych Urządzeń i Materiałów (ZUM)

Lista Zielonych Urządzeń i Materiałów (ZUM) jest wykazem produktów, które spełniają wymagania programu “Czyste Powietrze”. Producenci urządzeń grzewczych, urządzeń OZE oraz materiałów izolacyjnych i stolarki otworowej zgłaszają swój wyrób (na przykład pompę ciepła), a komisja ekspertów weryfikuje zgłoszenie. Lista działa od 30 września.

30 września 2020 r. na stronach Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego (IOŚ-PIB) pojawiła się lista zielonych urządzeń i materiałów (lista ZUM). Stanowi ona powszechnie i bezpłatnie dostępny wykaz urządzeń i materiałów budowlanych, które spełniają wymagania techniczne programu “Czyste Powietrze”. Na liście dostępne są urządzenia z kategorii:

  • Węzeł cieplny
  • Pompy ciepła
  • Kotły
  • Ogrzewanie elektryczne
  • Kolektory słoneczne
  • Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła (SWM)
  • Mikroinstalacje fotowoltaiczne
  • Materiały budowlane (materiały izolacyjne, okna / drzwi balkonowe / drzwi tarasowe oraz drzwi zewnętrzne / bramy garażowe).

Lista zielonych urządzeń i materiałów (lista ZUM)

Lista powstaje w oparciu o zgłoszenia rynkowe, dokonane przez producentów. Zgłoszone urządzenie trafia do wykazu po weryfikacji przez zespół IOŚ-PIB. Jeśli urządzenie jest na liście ZUM, spełnia wymagania techniczne programu “Czyste Powietrze”. Jednak, wpis produktu na listę ZUM jest dla producenta dobrowolny. Jeśli urządzenia nie ma na liście, nadal może ono spełniać wymagania techniczne programu “Czyste Powietrze”.

Wcześniejsza lista “Czyste Urządzenia”

Dotychczas działała lista “Czyste Urządzenia”, jednak nie było na niej materiałów budowlanych). Po okresie przejściowym, czyli w czasie zapełnienia listy ZUM, IOŚ-PIB wygasiło listę “Czyste Urządzenia”. Producenci, których wyroby znajdowały się na tej liście, muszą ponownie zgłosić je do listy ZUM.


Strona finansowana jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego 5.1. „Wsparcie Ministra Środowiska w zakresie realizacji polityki ochrony środowiska Część 1) Ekspertyzy, opracowania, realizacja zobowiązań międzynarodowych”.

Warto przeczytać także:

Leave a Comment