Lista Zielonych Urządzeń i Materiałów (ZUM)

Lista Zielonych Urządzeń i Materiałów (ZUM)

Lista Zielonych Urządzeń i Materiałów (ZUM) jest wykazem produktów, które spełniają wymagania programu „Czyste Powietrze”. Producenci urządzeń grzewczych, urządzeń OZE oraz materiałów izolacyjnych i stolarki otworowej zgłaszają swój wyrób (na przykład pompę ciepła), a komisja ekspertów weryfikuje zgłoszenie. Od 1 kwietnia listę czekają istotne zmiany.

30 września 2020 r. na stronach Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego (IOŚ-PIB) rozpoczęła działanie lista zielonych urządzeń i materiałów (lista ZUM). Stanowi ona powszechnie i bezpłatnie dostępny wykaz urządzeń i materiałów budowlanych, które spełniają wymagania techniczne programu „Czyste Powietrze”.

Czyste Powietrze – nowy wymóg dla pomp ciepła i kotłów na biomasę

Na początku istnienia listy ZUM wpisanie na nią produktu było dla producenta dobrowolne. Od 1 kwietnia 2024 r. w przypadku pomp ciepła, kotłów na biomasę i kotłów zgazowujących drewno będzie można uzyskać dotację tylko do urządzeń wpisanych na listę. Postawiono także dodatkowe wymaganie przed producentami tych urządzeń. Nowa zasada ma przede wszystkim dać beneficjentom gwarancję, że wybierają urządzenie odpowiedniej jakości.

Zmiana polega na tym, że do dotacji w programie kwalifikowane będą wyłącznie pompy ciepła, których parametry techniczne zostały potwierdzone badaniami. Badania należy przeprowadzić w niezależnych akredytowanych laboratoriach zlokalizowanych na terenie EU lub EFTA. W załącznika do programu „Czyste Powietrze” (2/2a/2b) zostaną także podane normy, zgodnie z którymi muszą być akredytowane laboratoria. Wyniki badań muszą zgadzać się z danymi w karcie produktu i etykiecie energetycznej danego urządzenia. Producent dostarcza raport z badań do Instytutu Ochrony Środowiska prowadzącego listę ZUM.

W przypadku kotłów zgazowujących drewno i kotłów na pellet także planowane jest wprowadzenie obowiązku wyboru urządzeń wyłącznie spośród wpisanych na listę ZUM. Wprowadzenie tego warunku spowodowane jest coraz częściej pojawiającymi się przypadkami podawania przez producentów/sprzedawców nieprawdziwych informacji o urządzeniu i wprowadzaniu tym samym beneficjentów. Nie planuje się jednak w przypadku tych źródeł ciepła zmiany wymogów.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Okres przejściowy

Od stycznia 2024 r. do 1 kwietnia 2024 r. IOŚ-PIB musi uzupełnić wszystkie wpisy dotyczące pomp ciepła. Trzeba będzie dodać do dokumentacji raport z badań. Producenci moga przedstawić raport w języku innym niż polski. Jednak wówczas dostarczają oni wersję skróconą raportu w j. polskim. Po zakończeniu okresu przejściowego na , na liście ZUM pozostaną tylko pompy ciepła, które pozytywnie przejdą weryfikację.

Co znajduje się na na liście ZUM

Lista powstaje w oparciu o zgłoszenia rynkowe, dokonane przez producentów. Zgłoszone urządzenie trafia do wykazu po weryfikacji przez zespół IOŚ-PIB. Jeśli urządzenie jest na liście ZUM, spełnia wymagania techniczne programu „Czyste Powietrze”. Na liście dostępne są urządzenia z kategorii:

  • Węzeł cieplny
  • Pompy ciepła
  • Kotły
  • Ogrzewanie elektryczne
  • Kolektory słoneczne
  • Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła (SWM)
  • Mikroinstalacje fotowoltaiczne
  • Materiały budowlane (materiały izolacyjne, okna / drzwi balkonowe / drzwi tarasowe oraz drzwi zewnętrzne / bramy garażowe).

Strona finansowana jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego 5.1. „Wsparcie Ministra Środowiska w zakresie realizacji polityki ochrony środowiska Część 1) Ekspertyzy, opracowania, realizacja zobowiązań międzynarodowych”.

Przeczytaj także inne artykuły na ten temat:

Warto przeczytać także:

Leave a Comment