Jakie pompy ciepła na liście zum?

Jakie pompy ciepła na liście zum

Dowiedz się, jakie wymogi musi spełniać każdy rodzaj pompy ciepła na liście zum. Chcąc uzyskać dotację w programie “Czyste Powietrze” należy wybrać pompę ciepła znajdującą się na tej liście. Poczynając od 1.04.2024 r., konieczny będzie także raport z badań pompy ciepła w niezależnym laboratorium.

Wymogi dotyczące pomp ciepła, które mogą zostać wpisane na listę zum, określa regulamin tej listy. Wskazują je także załączniki do programu “Czyste Powietrze“. Natomiast o dodatkowym wymogu (obowiązującym od 1 kwietnia 2024 r.) informuje komunikat NFOŚiGW.

Na liście zum znaleźć można następujące rodzaje pomp ciepła

 • powietrze/woda oraz powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej (dla temperatury zasilania 55°C)
 • powietrze/woda do c.w.u.
 • gruntowe o podwyższonej klasie efektywności energetycznej
 • powietrze/powietrze

Pompa ciepła typu powietrze/woda lub woda/woda oraz gruntowa pompa ciepła

W przypadku pomp ciepła powietrze/woda, woda/woda oraz gruntowych pomp ciepła wymagania konieczne są następujące dokumenty:

 • etykieta energetyczna zgodna z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) nr 811/2013 potwierdzająca osiągniecie klasy efektywności energetycznej co najmniej A+ lub A++ (w przypadku pomp o podwyższonej klasie efektywności energetycznej);
 • karta produktu zgodna z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) nr 811/2013;
 • dokumentacja techniczna (spełniająca wymogi informacji o produkcie) zgodna z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 813/2013;
 • deklaracja zgodności produktu CE.
 • od 22 kwietnia 2024 r. raport z badań w niezależnym akredytowanym laboratorium na terenie Unii Europejskiej lub EFTA potwierdzających parametry deklarowane na karcie produktu i etykiecie energetycznej (dopuszcza się raport w języku obcym, ale wówczas konieczne jest streszczenie w j. polskim). Termin dotyczy urządzeń dodawanych do listy. W przypadku urządzeń znajdujących się na liście okres przejściowy (czas na uzupełnienie raportu) trwa do 13 czerwca 2024 r.

Pompy ciepła na liście zum przeznaczone do c.w.u.

Stosowane wyłącznie do przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) pompy ciepła powietrze/woda muszą natomiast mieć następującą dokumentację:

 • etykieta energetyczna zgodna z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) nr 812/2013 potwierdzająca osiągniecie klasy efektywności energetycznej co najmniej A;
 • karta produktu zgodna z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) nr 812/2013;
 • dokumentacja techniczna (spełniająca wymogi informacji o produkcie) zgodna z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 814/2013;
 • deklaracja zgodności produktu CE;
 • od 22 kwietnia 2024 r. raport z badań w niezależnym akredytowanym laboratorium na terenie Unii Europejskiej lub EFTA potwierdzających parametry deklarowane na karcie produktu i etykiecie energetycznej (dopuszcza się raport w języku obcym, ale wówczas konieczne jest streszczenie w j. polskim). Termin dotyczy urządzeń dodawanych do listy. W przypadku urządzeń znajdujących się na liście okres przejściowy (czas na uzupełnienie raportu) trwa do 13 czerwca 2024 r.

Pompa ciepła typu powietrze/powietrze

Pompy ciepła powietrze/powietrze (klimatyzatory z funkcją grzania) wymagają następujących dokumentów:

 • etykieta energetyczna zgodna z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) nr 626/2011 potwierdzająca osiągniecie klasy efektywności energetycznej co najmniej A;
 • karta produktu zgodna z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) nr 626/2011;
 • dokumentacja techniczna (spełniająca wymogi informacji o produkcie) zgodna z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 206/2012;
 • deklaracja zgodności produktu CE;
 • od 22 kwietnia 2024 r. raport z badań w niezależnym akredytowanym laboratorium na terenie Unii Europejskiej lub EFTA potwierdzających parametry deklarowane na karcie produktu i etykiecie energetycznej (dopuszcza się raport w języku obcym, ale wówczas konieczne jest streszczenie w j. polskim). Termin dotyczy urządzeń dodawanych do listy. W przypadku urządzeń znajdujących się na liście okres przejściowy (czas na uzupełnienie raportu) trwa do 13 czerwca 2024 r.

Przeczytaj także inne artykuły na ten temat:

Warto przeczytać także:

Leave a Comment