Przegląd urządzeń grzewczych i wentylacyjnych. Klient pyta, po co

Przegląd urządzeń grzewczych. Klient pyta, po co

Przegląd urządzeń grzewczych – kotłów czy pomp ciepła – lub wentylacyjnych często wydaje się klientom kosztownym wymysłem. Temat gwarancji i warunków jej zachowania warto poruszać z klientami już na samym początku współpracy. Trudniej wtedy o nieprzyjemne zaskoczenie, kiedy urządzenie grzewcze lub wentylacyjne „się zepsuje”.

Klient idealny. Nie oszczędza na prawidłowym montażu, a potem przestrzega wszystkich zaleceń producenta i zleca regularnie zapisane w umowie przeglądy gwarancyjne. Być może klientów idealnych byłoby więcej, gdyby wiedzieli, że zachowanie gwarancji na urządzenia wymaga spełnienia pewnych warunków. Warto wskazać klientowi, na co zwrócić uwagę – i to już w momencie rozpoczęcia współpracy!

Po pierwsze, liczy się data zakupu

Okres gwarancji na urządzenie grzewcze (pompa ciepła, kocioł grzewczy, kolektor słoneczny) lub wentylacyjne (centrala rekuperacyjna) liczy się od daty uruchomienia urządzenia. Jednocześnie jednak większość producentów określa maksymalny czas, który może minąć od daty zakupu do daty montażu (np. 3 miesiące). Wtedy okres gwarancyjny może być opisany na przykład tak: 24 miesiące, ale nie dłużej niż 27 miesięcy od daty zakupu. Jest to szczególnie ważna informacja dla klienta, który chce kupić urządzenie z wyprzedzeniem (np. nie jest pewien, jak przebiegną prace instalacyjne).

Po drugie, ważny jest „uprawniony” montaż i uruchomienie

Producent w swojej gwarancji zwykle wskazuje, że montażu urządzenia musi dokonać autoryzowany przedstawiciel/serwisant/instalator. Producent zwykle udostępnia klientom listę „swoich” instalatorów. Wykonawca z kolei może się wylegitymować certyfikatem (potwierdzeniem) ukończenia szkolenia autoryzacyjnego.

Jeśli montowana jest pompa ciepła typu split, konieczny może być montaż wykonany przez instalatora z certyfikatem F-gazowym (sprawdź także, kiedy klient jest operatorem pompy ciepła i jakie ma obowiązki).

Na zachowanie gwarancji wpływa też spełnienie warunków prawidłowego montażu, czyli m.in.:

  • umiejscowienie na działce lub w budynku (np. odległość pompy ciepła od ściany);
  • zachowanie wymaganych warunków wentylacji pomieszczenia (doprowadzenie i odprowadzenie powietrza) oraz odprowadzenia spalin;
  • prawidłowe podłączenie urządzenie do instalacji grzewczej i i elektrycznej;
  • wykonanie dolnego źródła ciepła dla pompy ciepła solanka/woda zgodnie z wytycznymi producenta;
  • zachowanie przepisów prawa przy wykonywaniu dolnego źródła ciepła: wodnego (dla pompy ciepła woda/woda) lub geologicznego i górniczego (dla pompy ciepła solanka/woda z kolektorem pionowym);
  • zapewnienie odpowiedniej jakości wody grzewczej.

Jeśli w przypadku usterki serwisant stwierdzi, że któreś z tych wymagań nie zostało zrealizowane, następuje utrata gwarancji. Wynika to z tego, że awaria wystąpiła przez „użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem”, a nie „z winy producenta” (na skutek wady konstrukcyjnej lub sterowania).

Po trzecie, konieczny jest przegląd urządzeń grzewczych i wentylacyjnych

Nie ma takiego producenta urządzenia grzewczego lub wentylacyjnego, który nie wymagałby przeglądu gwarancyjnego jako warunku zachowania gwarancji. Gwarancyjny przegląd urządzeń grzewczych i wentylacyjnych odbywa się zwykle raz do roku. Zakres przeglądu gwarancyjnego dla urządzeń najczęściej określa producent. Przegląd musi wykonać autoryzowany serwisant (a dla niektórych pomp ciepła – serwisant z certyfikatem F-gazowym!). Dodajmy, że taki przegląd warto wykonywać niezależnie od gwarancji. Umożliwia zachowanie żywotności urządzenia, ekonomiki jego pracy i bezpieczeństwa eksploatacji.

Po czwarte, każda naprawa z autoryzowanym serwisantem

Podczas przeglądu gwarancyjnego serwisant zwykle wskazuje, które elementy eksploatacyjne wymagają wymiany lub naprawy. „Elementy eksploatacyjne” to takie, które zużywają się podczas normalnego użytkowania. Do takich elementów eksploatacyjnych należą m.in. uszczelki, bezpieczniki czy niektóre elementy ochronne zasobnika c.w.u. Gwarancja nie obejmuje ich wymiany, jednak każdą – nawet tak prostą – naprawę musi przeprowadzić autoryzowany serwisant. Naprawy „nieuprawnione” powodują wygaśnięcie gwarancji.

Po piąte, nie tylko przegląd urządzeń grzewczych, ale też codzienna eksploatacja

Jeśli klient użytkuje urządzenie „niezgodnie z przeznaczeniem” lub inaczej niż zaleca producent, również następuje utrata gwarancji. Przykładem może być wymiana filtrów w centrali rekuperacyjnej. Jeśli producent zaleca ich wymianę co pół roku, brak wymian lub nawet rzadsze wymiany również powodują utratę gwarancji.

Po szóste, gwarancja gwarancji nierówna

Zawsze warto sprawdzić, jakiego elementu urządzenia dotyczy okres gwarancji. Na przykład w przypadku pomp ciepła z wbudowanym zbiornikiem gwarancja na zbiornik może być dłuższa niż na samą pompę ciepła. W przypadku naprawy warto też upewnić się, jak długi jest okres gwarancyjny na część zamienną.

Po siódme, przegląd urządzeń wymaga dokładności

Niestety, warunki gwarancji trzeba zawsze dokładnie sprawdzić. Na przykład, producent może wymagać rejestracji urządzenia albo wykonywania przeglądów gwarancyjnych przez tę samą firmę, która przeprowadziła pierwszy rozruch.

Warto także uświadomić klientowi, że przeglądy gwarancyjne urządzeń (mimo „gwarancji” w nazwie) są z założenia płatne. W poszukiwaniu oszczędności, klient może podpisać długoterminową umowę na serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, na korzystnych dla siebie warunkach.

Zdjęcie główne: ready made / Pexels.

Warto przeczytać także:

Leave a Comment