Wavin TreeTank plus woda deszczowa = zielone miasto przyszłości

Wavin TreeTank

Miasta odporne na zmiany klimatyczne to marzenie nie tylko ekologów. Receptą na spowolnienie niekorzystnych zmian klimatycznych oraz zmniejszenie stresu termicznego w aglomeracjach są inwestycje w ich zrównoważony rozwój. Niewątpliwie należy do nich budowanie infrastruktury przyjaznej zielonym miastom. Wyzwaniem staje się wdrożenie takich rozwiązań, które umożliwią stworzenie funkcjonalnych przestrzeni miejskich, przyjaznych środowisku, w ramach istniejącej infrastruktury. Przykładem takiej realizacji jest parking przy Starostwie Powiatowym we Wrocławiu, gdzie już wiosną 2022 r. „wyrosną” kilkuletnie drzewa. Będzie to możliwe dzięki zastosowaniu systemu TreeTank marki Wavin.

materiał przygotowany we współpracy z Partnerem Strefy Instalatora – firmą Wavin


Temperatura powietrza w centrach miast jest wyższa niż na ich obrzeżach czy też poza ich granicami. Zjawisko to nosi nazwę miejskiej wyspy ciepła. Wpływa ono niekorzystnie na komfort życia mieszkańców i przyczynia się do powstania tzw. stresu termicznego. Jeśli chcemy budować miasta odporne na zmiany klimatu, nieunikniona jest ich modyfikacja, pozwalająca na stworzenie bardziej ekologicznego środowiska do życia. W obliczu globalnego ocieplenia i jego konsekwencji miasta nie są bezsilne. Dlatego coraz więcej uwagi przykłada się do ograniczenia obszarów zabetonowanych na rzecz przywracania zieleni w miastach. Zieleń miejska to naturalne wsparcie działań na rzecz klimatu, niwelującego niektóre skutki zmian klimatycznych.

Zwiększenie zielonych obszarów w miastach to realizacja idei miasta-gąbki. W miastach takich, dzięki odpowiedniemu udziałowi roślinności oraz wspierającej infrastrukturze, można w sposób zrównoważony i bezpieczny zarządzać wodą deszczową, ograniczając ryzyko powodzi występujących po coraz częstszych deszczach nawalnych.

Zielone wsparciedrzewa w przestrzeni miejskiej

Drzewa, które wpływają pozytywnie na człowieka i otaczającą go przestrzeń, odgrywają kluczową rolę dla bezpiecznego i bardziej ekologicznego rozwoju miast. Tworzenie w bliskości betonowych bloków zielonych, wypełnionych drzewami enklaw, może skutecznie obniżyć temperaturę powietrza w miastach. Drzewa uznaje się więc za „centralny system klimatyzacji” aglomeracji, zapewniający czystsze powietrze oraz ochładzający (zacieniający) przestrzeń. Aby sprostać wyzwaniom klimatycznym i poprawić jakość życia mieszkańców, miasta muszą więc zintensyfikować swoje wysiłki na rzecz „zazieleniania” przestrzeni publicznej.

Platan klonolistny.
Jak posadzić takie drzewo w mieście, by dobrze rosło i było sprzymierzeńcem człowieka na rzecz poprawy klimatu?

Sadzenie drzew mogłoby się tu wydawać najprostszym sposobem. Jednak z powodu braku miejsca do nasadzeń (drzewa potrzebują miejsca nie tylko nad, ale też pod ziemią), zabetonowanych przestrzeni czy skomplikowanej infrastruktury podziemnej nie zawsze jest to możliwe. Jak więc sadzić drzewa w dużych miastach?

Wavin TreeTank – sposób na zadrzewianie miast

Wavin Polska tworzy kompleksowe rozwiązania przeznaczone do szeroko rozumianego zarządzania wodą opadową w miastach, zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju. Należą do nich m.in.:

  • systemy infiltracji wody deszczowej, np. zbiorniki retencyjno-rozsączające Q-Bic Plus i AquaCell, na bazie których tworzone są systemy Wavin TreeTank;

Na modułowych skrzynkach Q-Bic Plus lub AquaCell opiera się system Wavin TreeTank, który stanowi elastyczne i skuteczne rozwiązanie, które pozwala na bezpieczne i efektywne nasadzenia drzew w miastach. Ze skrzynek modułowych buduje się zbiornik retencyjno-rozsączający, obudowujący miejsce, w którym zostanie posadzone drzewo. Co ważne, może ono być względnie duże, aby od razu mogło realizować takie cele, jak oczyszczanie i schładzanie powietrza oraz retencja wody opadowej).

System TreeTank.
Widoczny zbiornik ze skrzynek modułowych, wypełniony luźniejszym gruntem (dobre warunki do rozwoju drzewa)

Wnętrza skrzynek modułowych wypełnione są specjalnym podłożem. Cała konstrukcja umożliwia swobodny rozwój systemu korzeniowego, zabezpieczając jednocześnie miejską infrastrukturę przed uszkodzeniami wynikającymi z rozrostu korzeni drzew. Rośliny mają zapewniony dostęp do wody, tlenu oraz składników odżywczych. System Wavin TreeTank daje drzewom większe szanse na przetrwanie i zapewnia szybszy wzrost. Pozwala on na niezakłócony rozrost korzeni w obszarach miejskich w wyznaczonym do tego obszarze. Rozwiązanie takie jednocześnie zabezpiecza zatem istniejącą infrastrukturę podziemną przed uszkodzeniem przez rozrastające się korzenie.

W ten sposób system Wavin TreeTank usuwa konflikt pomiędzy instytucjami chcącymi zwiększać liczbę nasadzeń drzew a tymi, które odpowiadają za bezawaryjną pracę infrastruktury podziemnej!

TreeTank we Wrocławiu

Pierwsza w Polsce instalacja przy udziale systemu Wavin TreeTank jest realizowana od listopada 2021 roku we Wrocławiu. Powstaje na zlecenie tamtejszego Starostwa Powiatowego. W ramach tej inwestycji na powstającym tam parkingu przewidziano nasadzenie 17 drzew. Dzięki zastosowaniu rozwiązania Wavin TreeTank, będą to kilkuletnie platany klonolistne. System Wavin TreeTank zapewni nowo posadzonym drzewom odpowiednie warunki do dalszego rozwoju i swobodnego wzrostu. Zgodnie z założeniami powinny one móc swobodnie się rozwijać w tym miejscu przez 50 lat i dłużej.

W ramach inwestycji wykorzystanych zostanie 969 modułowych skrzynek Wavin AquaCell. Od samego początku inwestor zakładał, żeby stworzyć parking połączony z drzewami. Szukał więc rozwiązań, które pozwolą na realizację tego założenia, mimo szczególnych warunków lokalizacyjnych. Starostwo znajduje się w centrum miasta, gdzie panuje spory ruch, a zabudowa jest ciasna. Oczekiwano zatem rozwiązań elastycznych, pozwalających na wygodny transport, efektywne magazynowanie i łatwy montaż, a także charakteryzujących się wytrzymałą konstrukcją.

Przygotowanie zbiornika do zagęszczenia gruntu na zewnątrz

System Wavin TreeTank posiada stabilną konstrukcję dzięki płytom bocznym, które oddzielają zagęszczoną ziemię na zewnątrz zbiornika od luźnej gleby w jego wnętrzu. Jest bardzo wytrzymały. Moduły potrafią wytrzymać ciągłe obciążenie ruchem nawet do 3 ton na koło i sporadycznie duże natężenie ruchu do 5 ton na koło. W obszarach miejskich, zwłaszcza w zabytkowych centrach miast, atutem tego rozwiązania jest jego elastyczność. Oznacza to łatwą integrację z innymi systemami, np. znajdującymi się w ziemi rurociągami. Nie bez znaczenia w zwartej śródmiejskiej zabudowie jest też sposób magazynowania. Skrzynki modułowe AquaCell można magazynować ułożone jedna w drugą. Pozwala to nie tylko zaoszczędzić miejsce na budowie, ale też jest zaletą podczas transportu – tłumaczy Agnieszka Wrzesińska, menedżer produktu Wavin Polska.

Platany klonolistne, które będą zasadzone we Wrocławiu, dodatnio wpłyną na miejski klimat.
Dzięki innowacyjnej infrastrukturze podziemnej będą się w mieście dobrze czuły i prawidłowo rozwijały.

100% ekologii

Wrocławska realizacja jest dowodem na to, że innowacyjne rozwiązania pozwalają na wcielanie w życie koncepcji na miarę przyszłości. Widać, że możliwe jest aranżowanie komfortowej przestrzeni miejskiej, w której nowoczesna infrastruktura współgra z naturą i jest przyjazna dla mieszkańców. Wszyscy liczymy na to, że coraz więcej decydentów, ale także inwestorów będzie podejmować odpowiedzialne decyzje, które pozwolą realizować tego rodzaju projekty. Dzięki nim miasta będą miały realny wpływ na spowolnienie niekorzystnych zmian klimatycznych.

Jednak innowacyjność techniczna to nie jedyna „eko-zaleta” modułów Wavin. Jak wspomniano, skrzynki retencyjno-rozsączające AquaCell można magazynować włożone jedna w drugą. Oznacza to, że nie tylko do ich przechowywania. ale też do transportu potrzebna jest mniejsza powierzchnia. Koszty przewozu są zatem niższe, zmniejsza się też emisja CO2 związana z transportem.

Skrzynki Wavin AquaCell podczas transportu

Działania proekologiczne można porównać do budowania wieży z klocków – każda odrębna decyzja odgrywa istotną rolę w powstawaniu całości. Najczęściej większą niż nam się wydaje. W taki sposób konstruujemy naszą ofertę. Obejmuje ona nie tylko same produkty – ale też gotowe rozwiązania! Wspierają one decyzje dotyczące tworzenia zielono-niebieskich miast, przyjaznych mieszkańcom, neutralnych dla klimatu, a jednocześnie efektywnych i przygotowanych na wyzwania pogodowe i infrastrukturalne – opowiada Sławomir Borak, Prezes Zarządu Wavin Polska.

Skrzynki AquaCell są w 100% wykonane z surowców z recyklingu, dostarczanych przez wyspecjalizowane firmy oferujące certyfikowany surowiec, odpowiednio oczyszczony i przetworzony. Skrzynki badane są pod kątem wytrzymałości długotrwałej – oznaczającej zakładany, 50-letni czas ich użytkowania. Jedno z badań sprawdzających i potwierdzających tę cechę produktu trwa nawet 4380 godzin.

Stale zwiększamy udział komponentów pochodzących z recyklingu. Od 2020 roku udało się nam go podnieść z 8% do 13%, celem jest jednak osiągnięcie 25% udziału tych materiałów. 80% naszych produktów końcowych może być poddane recyklingowi. W tej kwestii także nie powiedzieliśmy ostatniego słowa – celem jest osiągnięcie pułapu 90% – deklaruje Prezes Zarządu Wavin Polska.

Wavin Polska S.A.

ul. Dobieżyńska 43 64-320 Buk [mapa]

tel. 61 891 10 00, faks 61 891 10 11

www.wavin.pl

Warto przeczytać także:

Leave a Comment