InstalSmart – nowe bezpłatne narzędzie pracy dla instalatora ogrzewania podłogowego

Ogrzewanie podłogowe InstalSmart

InstalSmart to nowa darmowa aplikacja dla instalatora na platformy Android i iOS. Ma prosty interfejs, który w trakcie wizyty na budowie lub spotkania z inwestorem umożliwia szybkie wprowadzenie niezbędnych danych oraz wykonanie obliczeń. Co najważniejsze, aplikacja korzysta z tego samego silnika obliczeniowego co programy znanego od ponad 20 lat i cenionego przez projektantów pakietu InstalSystem.

materiał przygotowany we współpracy z Partnerem Strefy Instalatora – firmą InstalSoft


Instalacje ogrzewania podłogowego stanowią dominujące rozwiązanie w nowo budowanych, ale także modernizowanych domach jednorodzinnych. Coraz częściej pojawiają się również w różnego typu inwestycjach deweloperskich. Posiadanie narzędzia, które w zaledwie kilka minut pozwala dobrać parametry instalacji ogrzewania podłogowego, zoptymalizować ją i wygenerować zestawienie elementów potrzebnych do jej budowy, a całość przesłać inwestorowi w plikach PDF, może dowieść profesjonalizmu instalatora – w kontrze do utartego i legendarnego już sloganu „będzie pan zadowolony” i pracy zupełnie bez projektu.

Wprowadzenie danych

W pierwszym etapie należy wprowadzić podstawowe dane projektowe. Szacunkowo określa się straty ciepła. Dokonuje się wyboru systemu mocowania rury spośród kilku typowych rozwiązań oraz innych podstawowych elementów i parametrów instalacji.


Następnie potrzebny jest rzut kondygnacji – można wczytać plik dostarczony w formie graficznej przez inwestora lub sfotografować go bezpośrednio u inwestora na budowie. Na rzucie wskazuje się pomieszczenia, w których ma zostać wykonana instalacja ogrzewania podłogowego, a także planowaną lokalizację rozdzielacza.

Rys. 2. Rzut kondygnacji z zaznaczeniem ogrzewanych pomieszczeń i lokalizacji rozdzielacza

Po uzupełnieniu danych pomieszczeń – głównie powierzchni, wymaganej temperatury wewnętrznej oraz wskazaniu okładziny (parkiet, dywan, płytki itp.) – można wykonać obliczenia.

Obliczenia w InstalSmart

Program wyznacza wszystkie najistotniejsze parametry instalacji, m.in. rozstawy rurek, przepływy, straty ciśnienia i nastawy na rotametrach lub zaworach termostatycznych użytego rozdzielacza. Temperaturę zasilania instalacji może zaproponować aplikacja, ale też może ona zostać narzucona przez instalatora. Program umożliwia także szybką modyfikację założeń i weryfikację jej wpływu na wyniki. Można przykładowo sprawdzić, jak użycie różnych źródeł ciepła, o odmiennych wartościach temperatury zasilania (np. pompa ciepła vs kocioł kondensacyjny), wpłynie na koszty inwestycyjne. Oprócz samych wyników obliczeń cieplnych i hydraulicznych (rys. 3) generowane jest również (w formacie PDF) zestawienie wymaganych elementów instalacji, obejmujące ilość rury, typ i wielkość rozdzielacza, liczbę elementów montażowych, płyty systemowej, folii, izolacji, złączek, elementów automatyki i innych (rys. 4).

Rys. 3. Przykładowe wyniki
Rys. 4. Zestawienie elementów instalacji

Cechą wyróżniającą program InstalSmart na tle innych podobnych aplikacji na urządzenia mobilne jest możliwość kontynuacji pracy nad projektem w pakiecie InstalSystem. Pakiet ten, dostępny na rynku od ponad 20 lat i sprawdzony przez tysiące projektantów z całego świata, to profesjonalne oprogramowania do projektowania. Obejmuje instalacje ogrzewania podłogowego, ściennego, sufitowego oraz grzejnikowego, a także instalacje chłodnicze, wodociągowe i kanalizacyjne. Plik projektu wygenerowany przez aplikację mobilną InstalSmart może zostać bezpośrednio wysłany na wskazane adresy e-mail. Dzięki temu po jego pobraniu i otwarciu w pakiecie Instal-System można:

  • bardzo szybko uzupełnić projekt o inne elementy instalacji (np. kocioł, bufor ciepła, armaturę regulacyjną, odcinającą, filtry itp.),
  • wygenerować kompletne rysunki wraz z układem wężownic i przyłączy, bardziej szczegółowymi wynikami i zestawieniem materiałów.

Takie uzupełnienie może być wykonane samodzielnie przez instalatora, gdyż pakiet InstalSystem ma przystępny i prosty w obsłudze interfejs. Możliwe jest także uzyskanie takiego wsparcia od niektórych dostawców systemów podłogowych, również wykorzystujących pakiet InstalSystem 5 (rys. 5).

Rys. 5. Projekt uzupełniony o przyłącza, rysunki pętli, przekrój podłogi i tabelę rozdzielacza w InstalSystem 5

InstalSmart: pobierz bezpłatnie!

Aplikację w wersji InstalSoft (z neutralną biblioteką systemów ogrzewania podłogowego) można pobrać bezpłatnie:

Zaproszenie dla producentów

InstalSoft zaprasza producentów systemów ogrzewania podłogowego do współpracy! Istnieje możliwość przygotowania aplikacji InstalSmart w dedykowanej wersji firmowej. Jest to wersja zawierająca wyłącznie bibliotekę produktów danej firmy. Dział Handlowy chętnie poda więcej szczegółów.

Opracowanie: Marcin Krzyżanowski, InstalSoft s.c.

Warto przeczytać także:

Leave a Comment