Zbiornik bezodpływowy na deszczówkę – mniej biurokracji?

Planowana "Moja Woda", duża fabryka pomp ciepła i nowa nazwa znanej firmy [dzieje się w branży 04.04. 2023]

W lutym 2022 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano nowy projekt ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy. Zawiera on m.in. planowaną nowelizację prawa wodnego, a także prawa budowlanego. Dzięki temu zbiornik bezodpływowy na deszczówkę będzie można montować z mniejszą liczbą procedur. Jeszcze w czasach programu “Moja Woda” inwestorzy zderzali się z koniecznością uzyskiwania pozwolenia na budowę, a także pozwolenia wodnoprawnego na montaż i użytkowanie zbiornika na deszczówkę.

Zbiornik bezodpływowy na deszczówkę a prawo budowlane

Do listy inwestycji nie wymagających pozwolenia na budowę, ale wymagających zgłoszenia budowlanego (art. 29), zaproponowano dodanie nowego punktu 6a. Proponowany zapis wyglądałby zatem tak:

Art. 29. 1. Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymaga zgłoszenia, o którym mowa w art. 30, budowa:

6) zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3;
6a) zbiorników bezodpływowych na wody opadowe lub wody roztopowe o pojemności do 10 m3
.

Ważne, żeby to był zbiornik bezodpływowy, czyli taki, z którego woda opadowa nie jest odprowadzana do wód lub ziemi.

Zbiornik bezodpływowy na deszczówkę a prawo wodne

Tutaj zaproponowano modyfikację definicji “zwykłego korzystania z wód” (art. 33, ust. 4). To krótkiej listy mają dołączyć:

  • pobór wody znajdującej się w rowie oraz stawie, który nie jest napełniany w ramach usług wodnych, ale wyłącznie wodami opadowymi lub roztopowymi lub wodami gruntowymi, znajdującej się w granicach nieruchomości gruntowej stanowiącej własność właściciela, o ile pobór nie narusza interesu osób trzecich (jako punkt 1a) oraz
  • odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych w ilości nieprzekraczającej łącznie 5 m3 na dobę do wód lub do urządzeń wodnych lub do ziemi (jako punkt 3a).

Należy przy tym pamiętać, że samo wykonanie urządzeń wodnych (np. przelewów awaryjnych lub wylotu wód deszczowych do gleby w celu rozsączania) wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Zbiornik bezodpływowy nie jest natomiast bezpośrednio wskazany w prawie wodnym jako “urządzenie wodne”.

Obecnie trwają prace nad projektowaną ustawą, zatem nie wiadomo jeszcze, kiedy nastąpią proponowane nowelizacje. Nie wiadomo też, od kiedy zaczną obowiązywać.

Akt prawny (projekt)

  1. Ustawa o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom susz. Projekt z dnia 18 lutego 2022 r.

Warto przeczytać także:

Leave a Comment