Zbiornik bezodpływowy na deszczówkę – mniej biurokracji?

Planowana "Moja Woda", duża fabryka pomp ciepła i nowa nazwa znanej firmy [dzieje się w branży 04.04. 2023]

Rząd ogłosił pod koniec lutego 2024 r. projekt nowelizacji prawa budowlanego. Nowelizacja ma dotyczyć procedur związanych z montażem zbiorników bezodpływowych, w których ma być gromadzona woda deszczowa. Ma to ograniczyć formalności dla inwestorów. Zmiany w zakresie zbiorników na deszczówkę mogą się też znaleźć prawie wodnym. Zapisy w tym zakresie znalazły się w projekcie specustawy – ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy, przygotowanym jeszcze przez poprzedni rząd.

Zbiornik bezodpływowy na deszczówkę a prawo budowlane

W proponowanej nowelizacji prawa budowlanego poszerzono m. in. katalog inwestycji i robót zwolnionych z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę. Podejście to miałoby dotyczyć także bezodpływowych zbiorników na deszczówkę o pojemności do 15 m3. Ważne, żeby były to zbiorniki bezodpływowe – takie, z których woda opadowa nie jest odprowadzana do wód lub ziemi.

Do listy inwestycji nie wymagających pozwolenia na budowę, ale wymagających zgłoszenia budowlanego (art. 29), zaproponowano dodanie nowego punktu 38. Proponowany zapis wyglądałby zatem tak:

Art. 29. 1. Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymaga zgłoszenia, o którym mowa w art. 30, budowa:

38) bezodpływowych zbiorników na wody opadowe lub roztopowe o pojemności większej niż 5 m3 i nie większej niż 15 m3.

Natomiast do listy inwestycji nie wymagających ani pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia budowlanego (art. 29), zaproponowano dodanie nowego punktu 36:

2. Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 30, budowa:

36) bezodpływowych zbiorników na wody opadowe lub roztopowe o pojemności nie większej niż 5 m3.

Powyższy punkt byłby pomocny dla właścicieli domów jednorodzinnych, korzystających z takich programów dotacji jak „Moja Woda„. W programie tym wymaga się zamontowania zbiornika o pojemności co najmniej 2 m3. W dotychczasowych odsłonach programu (2020, 2021 i 2023) w wielu gminach wiązało się to z uciążliwą nieraz procedurą uzyskania pozwolenia na budowę.

Zbiornik bezodpływowy na deszczówkę a prawo wodne

W projekcie specustawy zaproponowanej jeszcze przez poprzedni rząd zamieszczono również propozycję zmian prawa wodnego. Projekt w obecnym kształcie zapewne nie będzie procedowany przez sejm X kadencji. Spójrzmy jednak, w którym kierunku planowano zmiany. Wskazano m.in. modyfikację definicji “zwykłego korzystania z wód” (art. 33, ust. 4). Do krótkiej listy miałyby dołączyć:

  • pobór wody znajdującej się w rowie oraz stawie, który nie jest napełniany w ramach usług wodnych, ale wyłącznie wodami opadowymi lub roztopowymi lub wodami gruntowymi, znajdującej się w granicach nieruchomości gruntowej stanowiącej własność właściciela, o ile pobór nie narusza interesu osób trzecich (jako punkt 1a) oraz
  • odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych w ilości nieprzekraczającej łącznie 5 m3 na dobę do wód lub do urządzeń wodnych lub do ziemi (jako punkt 3a).

Należy przy tym pamiętać, że samo wykonanie urządzeń wodnych (np. przelewów awaryjnych lub wylotu wód deszczowych do gleby w celu rozsączania) wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Zbiornik bezodpływowy nie jest natomiast bezpośrednio wskazany w prawie wodnym jako „urządzenie wodne”.

Obecnie trwają prace nad projektowaną ustawą, zatem nie wiadomo jeszcze, kiedy nastąpią proponowane nowelizacje. Nie wiadomo też, od kiedy zaczną obowiązywać.

Akt prawny (projekt)

  1. Ustawa o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom susz. Projekt z dnia 18 lutego 2022 r.

Warto przeczytać także:

Leave a Comment