Większe instalacje PV, kolektory i pompy ciepła bez pozwolenia na budowę

Mała, ale ważna zmiana w ustawie prawo budowlane. W artykule 29 ust. 4 tej ustawy wymieniono m.in. instalacje, które nie wymagają ani pozwolenia, ani zgłoszenia budowlanego. Na początku października weszła w życie ustawa zmieniająca fragment tego artykułu. Instalacje PV, kolektory i pompy ciepła bez pozwolenia na budowę i bez zgłoszenia budowlanego mogą być większe niż do tej pory.

Ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023 poz. 1762) weszła w życie 1 października 2023 r. Zmieniła m.in. ustawę prawo budowlane. Obowiązuje już zatem nowy art. 29, dotyczący kolektorów, instalacji PV i pomp ciepła bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia budowlanego.

Art. 29.

4. Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 30, wykonywanie robót budowlanych polegających na:
[…] 3) instalowaniu:
[…] c) pomp ciepła, wolno stojących kolektorów słonecznych, urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 150 kW z zastrzeżeniem, że do urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 6,5 kW stosuje się obowiązek uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Zapis ten dotyczy pomp ciepła, kolektorów słonecznych i urządzeń fotowoltaicznych. To oznacza, że na terenie nieruchomości można bez uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę ani bez zgłoszenia budowlanego zainstalować takie urządzenia o mocy zainstalowanej elektrycznej do 150 kW. Wcześniej art. 29 dotyczył o mocy zainstalowanej do 50 kW. Systemy fotowoltaiczne o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 6,5 kW nadal wymagają uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. A to z kolei wymaga sporządzenia projektu.

Jeśli inwestor rozpoczął procedurę ubiegania się o pozwolenie budowlane, a postępowanie nie zostało zakończone przed 1 października 2023, zostaje umorzone.

Warto przeczytać także:

Leave a Comment