Małe elektrownie wiatrowe – wkrótce mniej formalności

Małe elektrownie wiatrowe

W prawie budowlanym znajduje się wykaz instalacji, urządzeń oraz robót budowlanych zwolnionych z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę. Raz na jakiś czas lista ta wydłuża się. We właśnie przygotowywanej nowelizacji prawa budowlanego takie zwolnienie ma objąć małe elektrownie wiatrowe (wolno stojące). Dzięki temu formalności mają być prostsze i szybsze. Ma to zachęcić inwestorów do stawiania takich elektrowni.

Pod koniec lutego do krótkich konsultacji publicznych (14 dni) trafił pod koniec lutego 2024 r. rządowy projekt nowelizacji prawa budowlanego. Jak informuje w piśmie przewodnim Ministerstwo Rozwoju i Technologii, planowany termin przyjęcia projektu to to II kwartał 2024 r. Nowelizacja ta dotyczy m.in. art. 29 prawa budowlanego. Do listy obiektów zwolnionych z obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę mają dołączyć małe elektrownie wiatrowe związane z obiektem budowlanym (np. montowane na dachu) o wysokości do 12 m.

Małe elektrownie wiatrowe o wysokości do 3 m

Wykonanie elektrowni wiatrowych o wysokości do 3 m związanych z obiektem budowlanym nie będzie wymagało ani pozwolenia, ani zgłoszenia budowlanego. W art. 29 ust. 4 wymienia się wykonywanie robót budowlanych nie wymagających decyzji o pozwoleniu na budowę ani zgłoszenia budowlanego. Do listy “robót budowlanych polegających na instalowaniu” doszła nowa litera e). Zgodnie z jej treścią na obiekcie budowlanym można montować “urządzenia techniczne wraz z masztami” służącej do wytwarzania energii z wiatru. Co ważne, energia ta nie musi być wytwarzana na własne potrzeby. Może być przeznaczona do wprowadzania do sieci. “Urządzenie techniczne” musi jednak spełnić następujące warunki:

  • całkowita wysokość nie przekroczy 3 m;
  • moc turbiny wyniesie maks. 50 kW (taka jest maksymalna moc mikroinstalacji według ustawy o OZE).

4. Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 30, wykonywanie robót budowlanych polegających na:

3) instalowaniu:

e) na obiekcie budowlanym urządzeń technicznych wraz z masztami, służących do wytwarzania energii elektrycznej z energii wiatru na własne potrzeby lub w celu wprowadzenia do sieci, o mocy nie większej niż moc mikroinstalacji w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii oraz o łącznej wysokości nie większej niż 3 m

Małe elektrownie wiatrowe o wysokości od 3 do 12 m

Kolejny nowy zapis dotyczy elektrowni wiatrowych związanych z obiektem budowlanym o wysokości ponad 3 m i poniżej 12 m. Będą one wymagały tylko zgłoszenia budowlanego. Także w ich przypadku moc może wynosić maks. 50 kW. Po nowelizacji, w prawie budowlanym do art. 29 ust. 3, pkt 3 zostanie dodana nowa litera f). Nowy zapis będzie wyglądał następująco:

3. Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymaga zgłoszenia, o którym mowa w art. 30, wykonywanie robót budowlanych polegających na:

3) instalowaniu:

f) na obiekcie budowlanym urządzeń technicznych wraz z masztami, służących do wytwarzania energii elektrycznej z energii wiatru na własne potrzeby lub w celu wprowadzenia do sieci, o mocy nie większej niż moc mikroinstalacji w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii oraz o łącznej wysokości większej niż 3 m i nie większej niż 12 m.”,

Podstawa prawna, czyli gdzie szukać planowanych zapisów

Zapisy dotyczące nowelizacji zawiera Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Projekt i historia prac nad nim znajduje się na stronach RCL.

Warto przeczytać także:

Leave a Comment