Małe elektrownie wiatrowe wkrótce bez pozwolenia budowlanego

Małe elektrownie wiatrowe

W prawie budowlanym znajduje się wykaz instalacji i urządzeń, które są zwolnione z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę. Raz na jakiś czas do tej listy dodawane są kolejne obiekty. W najnowszej, dopiero przygotowywanej nowelizacji prawa budowlanego takie zwolnienie ma objąć małe elektrownie wiatrowe (wolno stojące). Dzięki temu formalności mają być prostsze i szybsze. Ma to zachęcić inwestorów do stawiania takich elektrowni.

Planowana nowelizacja prawa budowlanego, nad którą właśnie trwają prace, dotyczy art. 29. Do listy obiektów zwolnionych z pozwolenia na budowę mają dołączyć wolno stojące małe elektrownie wiatrowe o wysokości do 12 m. Poniżej szczegóły.

Małe elektrownie wiatrowe o wysokości do 3 m

Elektrownie wiatrowe wolnostojące nie będą wymagały ani pozwolenia, ani zgłoszenia budowlanego, jeśli jednocześnie:

  • ich wysokość nie przekroczy 3 m;
  • odległość elektrowni od granicy działki będzie nie większa niż ich wysokość;.
  • moc turbiny wyniesie maks. 50 kW (taka jest maksymalna moc mikroinstalacji według ustawy o OZE).

Po nowelizacji, w prawie budowlanym do art. 29. 2. dodany zostanie punkt 33. Nowy zapis będzie wyglądał następująco:

Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 30, budowa:

33) części budowlanych wolno stojącej elektrowni wiatrowej, której całkowita wysokość jest nie większa niż 3 m oraz której moc nie przekracza mocy mikroinstalacji w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, a jej odległość od granic działki jest nie mniejsza niż jej całkowita wysokość.

Małe elektrownie wiatrowe o wysokości od 3 do 12 m

Elektrownie wiatrowe wolnostojące o wysokości od 3 do 12 będą wymagały tylko zgłoszenia budowlanego, jeśli ich moc wyniesie maks. 50 kW. Odległość turbiny od granicy działki nie może być większa nić jej całkowita wysokość. Nowelizacja będzie polegała na dodaniu do art. 29.1. punktu 32. Brzmienie nowego zapisu będzie następujące:

Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymaga zgłoszenia, o którym mowa w art. 30, budowa:
32) części budowlanych wolno stojącej elektrowni wiatrowej, której całkowita wysokość jest większa niż 3 m i nie większa niż 12 m oraz której moc nie przekracza mocy mikroinstalacji w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii […], a jej odległość od granic działki jest nie mniejsza niż jej całkowita wysokość
.

Podstawa prawna, czyli gdzie szukać nowych zapisów

Zapisy dotyczące nowelizacji prawa budowlanego zawiera Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ulepszenia środowiska prawnego i instytucjonalnego dla przedsiębiorców. Projekt i historia prac nad nim znajduje się na stronach RCL.

Warto przeczytać także:

Leave a Comment