Małe elektrownie wiatrowe – wkrótce mniej formalności

Małe elektrownie wiatrowe

W prawie budowlanym znajduje się wykaz instalacji, urządzeń oraz robót budowlanych zwolnionych z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę. Raz na jakiś czas lista ta wydłuża się. We właśnie przygotowywanej nowelizacji prawa budowlanego takie zwolnienie ma objąć małe elektrownie wiatrowe (wolno stojące). Dzięki temu formalności mają być prostsze i szybsze. Ma to zachęcić inwestorów do stawiania takich elektrowni.

Większe instalacje PV, kolektory i pompy ciepła bez pozwolenia na budowę

Mała, ale ważna zmiana w ustawie prawo budowlane. W artykule 29 ust. 4 tej ustawy wymieniono m.in. instalacje, które nie wymagają ani pozwolenia, ani zgłoszenia budowlanego. Na początku października weszła w życie ustawa zmieniająca fragment tego artykułu. Instalacje PV, kolektory i pompy ciepła bez pozwolenia na budowę i bez zgłoszenia budowlanego mogą być większe niż do tej pory.

Instalacje wewnętrzne a pozwolenie na budowę

Instalacje wewnętrzne a pozwolenie na budowę

Czy dla instalacji wewnętrznych konieczne jest pozwolenie na budowę? Jakie zasady stosować w przypadku ich remontu lub wymiany? Czy można zamontować rekuperację w istniejącym domu lub wyremontować instalację gazową bez „papierologii”? Odpowiadamy na te pytania, zgodnie z najbardziej aktualnymi zapisami Ustawy prawo budowlane.