Jak złożyć deklarację do CEEB? Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Jak złożyć deklarację do CEEB

Jak złożyć deklarację do CEEB? Deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków składają właściciele i zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych. Za pomocą platformy internetowej zone.gunb.gov.pl można to łatwo zrobić w ciągu kilku minut.

Poczynając od 1 lipca 2021 r. deklarację będzie trzeba złożyć w ciągu 12 miesięcy dla budynków już istniejących. Natomiast dla budynków nowych mamy 14 dni od daty uruchomienie źródła ciepła! Brak deklaracji we właściwym terminie będzie karany grzywną.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – nie wiesz, o co chodzi? Przeczytaj informator o CEEB.

Już działa internetowa platforma składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Należy wejść na stronę www.zone.gunb.gov.pl, a następnie wybrać opcję “Złóż deklarację”.

Jak złożyć deklarację do CEEB - widok ekranu startowego platformy ZONE
Widok ekranu startowego platformy ZONE
  • W przypadku budynku jednorodzinnego deklarację wypełnia właściciel.
  • Dla budynku wielorodzinnych deklarację wypełnia zarządca (wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowa, podmiot administrujący lub właściciel).

Następnie trzeba zalogować się przez Profil Zaufany lub używając e-dowodu. Po zalogowaniu należy dodać swoje budynki. Dla każdego z nich składa się osobną deklarację.

Jak złożyć deklarację do CEEB - formularz do wprowadzenia danych budynku.
Krok 1. Formularz do wprowadzenia danych budynku
Jak złożyć deklarację do CEEB - widok po dodaniu budynku.
Widok ekranu po dodaniu budynku

Dla każdego budynku mieszkalnego trzeba będzie na kolejnych ekranach podawać:

  • metryczkę budynku (m.in. rodzaj budynku: jedno- czy wielorodzinny);
  • źródła ciepła – rodzaj, liczba źródeł posiadanych, liczba źródeł eksploatowanych, a także funkcje źródeł ciepła (c.o., c.w.u.);
  • dla kotłów na paliwa stałe – klasę kotłów, a także rodzaj paliwa (do wyboru z listy);
  • imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu, adres miejsca zamieszkania lub siedziby oraz opcjonalnie numer telefonu i adres e-mail właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu (o ile posiada.

Czytaj też: Jak założyć Profil Zaufany dla firmy?

Jak złożyć deklarację do CEEB – przykład dla budynku mieszkalnego

Jak złożyć deklarację do CEEB - widok ekranu z metryczką budynku
Krok 2. Metryczka budynku. Widok ekranu z formularzem metryczki budynku
Jak złożyć deklarację do CEEB - widok ekranu z formularzem dla źródeł ciepła
Krok 3. Widok ekranu z formularzem dla źródeł ciepła
Jak złożyć deklarację do CEEB - widok ekranu z formularzem do wpisania klasy źródła ciepła na paliwa stałe
Ekran z formularzem do wpisania klasy źródła ciepła na paliwa stałe
Jak złożyć deklarację do CEEB -widok ekranu z formularzem do wybrania paliwa dla źródła ciepła na paliwa stałe
Widok ekranu z formularzem do wybrania paliwa dla źródła ciepła na paliwa stałe
Jak złożyć deklarację do CEEB - dane osoby składającej deklarację
Krok 4. Dane osoby składającej deklarację

Jak złożyć deklarację do CEEB nie mając podpisu elektronicznego (Profilu Zaufanego lub e-dowodu)?

Dla takich osób dostępne są formularze deklaracji. Trzeba złożyć osobny dla każdego posiadanego lub zarządzanego budynku.

Formularze dla budynków mieszkalnych i niemieszkalnych.

Formularz należy wypełnić wstawiając symbol X w kwadratowych polach przy wybranych odpowiedziach. W oznaczonych miejscach należy także wpisać odpowiednie dane. Wypełnione formularze można złożyć we właściwym dla miejsca budynku urzędzie gminy osobiście, a także listownie.

Akt prawny

[1] Ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 2127)

Zdjęcie główne: GUNB/CEEB

Warto przeczytać także:

Leave a Comment