Dekarbonizacja i energooszczędność. Dzieje się w branży [przegląd 19.12.2022]

Viessmann Climate Solutions łączy się z Carrier [dzieje się w branży 28.04.2023]

Dekarbonizacja i energooszczędność – te dwa hasła będą nam towarzyszyć coraz częściej. Do ich praktycznej realizacji dążą firmy w swoich rozwiązaniach (np. testując kotły wodorowe). Podstawy dla realizacji tych idei tworzą programy i narzędzia rządowe. Chodzi tu na przykład o Czyste Powietrze, które zmienia się od stycznia 2023 r., oraz o Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków. Także i ona ma przejść kolejne etapy rozwoju.

Nowe „Czyste Powietrze” od 3 stycznia 2023 r.

Program „Czyste Powietrze” przechodzi kolejne zmiany, które zaczną obowiązywać od 3 stycznia 2023 r. Wzrosły progi dochodowe i wysokość dotacji.

Przy podwyższonym dofinansowaniu próg dochodowy wzrośnie z 1564 do 1894 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym i z 2189 do 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Z kolei przy najwyższym wymiarze wsparcia progi wzrosną odpowiednio z 900 do 1 090 zł w przypadku gospodarstw wieloosobowych oraz z 1260 do 1 526  zł w przypadku gospodarstw jednoosobowych

Anna Moskwa, Minister Klimatu i Środowiska

Najwyższe poziomy dofinansowania uwzględniają kompleksową termomodernizację wraz z mikroinstalacją PV. Wyniosą one:

  • 66 tys. zł dla poziomu podstawowego,
  • 99 tys. zł dla poziomu podwyższonego,
  • 135 tys. zł dla poziomu najwyższego. 

Pojawiło się także dodatkowe finansowanie w przypadku termomodernizacji kompleksowej. Chodzi o uwzględnienie nie tylko wymiany źródła ciepła, ale też zwiększenie izolacyjności przegród. Warunek otrzymania dotacji na kompleksową termomodernizację stanowi audyt energetyczny oraz wykonanie wszystkich elementów wskazanych w tym audycie. Należy wybrać ten wariant, który zagwarantuje zmniejszenie zużycia energii użytkowej (EU) na cele ogrzewania budynku o min. 40% lub do wartości nie większej niż 80 kWh/m2/rok.  

Najwyższe dofinansowanie czyli nawet do 136 200 zł będzie można uzyskać w przypadku przeprowadzenia tzw. głębokiej, a więc kompleksowej termomodernizacji.  

Paweł Mirowski, zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do Spraw Programu Czyste Powietrze i efektywności energetycznej budynków

Dodatkowa kwota 1200 zł dotyczy dofinansowania właśnie audytu energetycznego budynku. Koszt audytu nie wlicza się do limitu maksymalnej kwoty dotacji. Warto podkreślić, że dotację na kompleksową termomodernizację mogą otrzymać też wcześniejsi beneficjenci programu. Chodzi o osoby, które już dostały dotację na wymianę źródła ciepła.

Informacja o nowościach w programie „Czyste Powietrze” przygotowane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska

BDR Thermea testuje kotły na wodór w zabytkowym budynku

Dekarbonizacja i energooszczędność to także poszukiwanie nowych paliw. Ciekawym rozwiązaniem pozostają kotły na wodór. Obecnie trwają ich pilotaże i testy. Grupa BDR Thermea ( w Polsce m.in. DeDietrich) od 1 grudnia 2022 r. prowadzi pilotaż ogrzewania zabytkowych domów za pomocą 100% kotłów wodorowych. Kotły pracują w 12 zamieszkanych domach w holenderskim mieście Lochem, powstałych ok. 1900 roku. Celowo wybrano domy zabytkowe, w które można ingerować w ograniczonym zakresie.

Wodór do budynków trafia za pośrednictwem istniejącej sieci gazu ziemnego. Testy potrwają przez trzy lata. Testowane urządzenia produkuje niderlandzka marka Remeha należąca do BDR Thermea Group. Każdy dom został wyposażony w jeden kocioł spalający czysty wodór, przy zerowej emisji dwutlenku węgla.

Dekarbonizacja budynków jest zatem pilną koniecznością, a wodór jest jedną z kluczowych technologii służących do osiągnięcia tego celu, obok elektrycznych pomp ciepła oraz rozwiązań hybrydowych, które łączą pompy ciepła z kotłami gazowymi.

Bertrand Schmitt, dyrektor generalny Grupy BDR Thermea

Dekarbonizacja i energooszczędność przyświeca rozwojowi CEEB

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków do tej pory stanowiła po prostu bazę danych o źródłach ciepła w polskich budynkach. To jednak dopiero pierwszy etap jej rozwoju. W następnym etapie informacje o stosowanych źródeł ciepła mają trafić do „odpowiednich organów”. Ma to pomóc w usprawnieniu wymiany źródeł ciepła na niskoemisyjne. Ma powstać także aplikacja mobilna z e-usługami. Umożliwi ona zamówienie przeglądu kominiarskiego czy inwentaryzacji oraz sprawdzenie możliwości dofinansowania termomodernizacji. Usługodawcy – np. firmy kominiarskie – uzyskają możliwość sprawniejszego dotarcia do klientów i komunikację z nimi. Ma to służyć sprawniejszej realizacji związanych z obniżaniem emisyjności budynków.

Więcej informacji o posiedzeniu komitetu sterującego programu ZONE na stronach GUNB

Warto przeczytać także:

Leave a Comment