Dekarbonizacja i energooszczędność. Dzieje się w branży [przegląd 19.12.2022]

Dotacje i dopłaty do nośników energii. Dzieje się w branży [przegląd 16.01.2023]

Dekarbonizacja i energooszczędność – te dwa hasła będą nam towarzyszyć coraz częściej. Do ich praktycznej realizacji dążą firmy w swoich rozwiązaniach (np. testując kotły wodorowe). Podstawy dla realizacji tych idei tworzą programy i narzędzia rządowe. Chodzi tu na przykład o Czyste Powietrze, które zmienia się od stycznia 2023 r., oraz o Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków. Także i ona ma przejść kolejne etapy rozwoju.

Cena gazu 2023 i jego przyszłość. Dzieje się w branży [przegląd 12.12.2022]

Ceny gazu 2023 i jego przyszłość. Dzieje się w branży [przegląd 12.12.2022]

Jaka będzie maksymalna cena gazu w 2023 roku? Nad jakimi paliwami przyszłości oprócz wodoru pracują naukowcy i czy mają one szansę zastąpić gaz ziemny? Co słychać w programie “Mój elektryk”, skierowanym także do przedsiębiorców? Przegląd ważnych informacji branżowych.