Dotacje do rekuperatorów dla budynków istniejących w „Czystym Powietrzu”

Doatcje do rekuperatorów w Czystem Powietrzu- przykład urządzenia spełniającego wymogoi programu

W programie „Czyste Powietrze” można uzyskać dotacje do rekuperatorów. Dofinansowanie przysługuje na wykonanie systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (rekuperacją) w istniejącym budynku. Wybrany system musi spełniać wymagania klasy efektywności energetycznej min. A. 

Dotacje dla rekuperatorów – tak. Ale których?

Program „Czyste Powietrze” pozwala na uzyskanie dotacji na zakup/montaż materiałów instalacyjnych składających się na system wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Zgodnie z wymogami programu, system mogą stanowić zarówno wentylacja z centralą wentylacyjną, jak i rekuperatory ścienne. Warunkiem jest spełnienie wymogu klasy efektywności energetycznej min. A dla warunków klimatu umiarkowanego, na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej.

Dla urządzeń wentylacji mieszkaniowej  klasę efektywności energetycznej ustala się na podstawie jednostkowego zużycia energii (JZE). W przypadku klasy A musi ono mieścić się w przedziale od -42 do więcej niż -34 kWh/rok/m2 (wartość -34 kWh/rok/m2 dotyczy już klasy B).

Dla których budynków można uzyskać dotację

Również i tej grupy urządzeń dotyczy warunek montażu jedynie w budynku istniejącym. Na zakup i montaż rekuperatora do nowego budynku nie można uzyskać dotacji. Jednakże montaż wentylacji mechanicznej nie musi (choć oczywiście może) być częścią przedsięwzięcia obejmującego wymianę źródła ciepła. Można zamontować ten system wentylacyjny bez wymiany źródła ciepła, pod warunkiem że:

 • istniejące źródło na paliwa stałe spełnia wymagania co najmniej klasy 5 według normy przenoszącej normę europejską EN 303-5 lub
 • istniejące źródło ciepła nie jest oparte na paliwach stałych.

Wysokość dotacji

Maksymalna wartość dotacji na montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła wynosi:

 • 5 tys. zł i 30% kosztów kwalifikowanych dla podstawowego poziomu finansowania;
 • 10 tys. zł i 60% kosztów kwalifikowanych dla podwyższonego poziomu finansowania;
 • 15 tys. zł i 90% kosztów kwalifikowanych dla planowanego najwyższego poziomu finansowania (ten komponent jest na razie planowany – dowiedz się więcej)

Potwierdzenie spełnienia wymagań programu „Czyste Powietrze”

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej opracował elektroniczną listę zielonych urządzeń i materiałów (ZUM), na której znajdują się urządzenia spełniające wymogi programu. Producent urządzeń zgłasza dobrowolnie swój wyrób do wpisu (zatem nie wszystkie urządzenia spełniające wymogi programu znajdą się na tej liście ZUM), a komisja ekspertów (listę prowadzi Instytut Ochrony Środowiska) weryfikuje zgłoszenie. Jeśli zatem urządzenie jest na liście, na pewno spełnia wymogi programu. W grupie urządzeń „Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła (SWM”) na liście ZUM można na razie znaleźć urządzenia kilkunastu producentów.

Istnieje także inna zaleta umieszczenia produktu na liście ZUM. Z punktu widzenia klienta, łatwo dotrzeć do informacji technicznych o produkcie, na przykład do etykiety efektywności energetycznej. Zawiera ona „od ręki” szereg ważnych informacji:

 • I – nazwa dostawcy lub jego znak towarowy;
 • II – identyfikator modelu dostawcy;
 • III – efektywność energetyczna – strzałka na wysokości strzałki odpowiedniej klasy efektywności energetycznej – dla klimatu umiarkowanego;
 • IV – poziom mocy akustycznej (LWA) w dB, w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej;
 • V – maksymalne natężenie przepływu w m3/h w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej, wraz ze strzałkami w dwóch kierunkach, oznaczającymi „dwukierunkowy (nawiewno–wyciągowy) system wentylacyjny (DSW)”

Dotacje do rekuperatorów – źródła

 1. Strona programu „Czyste Powietrze„, w tym załączniki dla różnych poziomów finansowania: 2 (podstawowy), 2a (podwyższony), a także 2b (najwyższy – projektowany)
 2. Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) nr 1254/2014 z dnia 11 lipca 2014 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej systemów wentylacyjnych przeznaczonych do budynków mieszkalnych (Dz.Urz. UE nr 337/27 z 25.11.2014).
 3. Lista zielonych urządzeń i materiałów (ZUM)

Zdjęcie główne: Frapol

Warto przeczytać także:

Leave a Comment