Pełna wersja CEEB działa od 1 sierpnia 2023

Wkrótce pełna wersja CEEB

Pełna wersja CEEB – Centralnej Emisyjności Budynków – rozpoczęła działanie 1 sierpnia. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego wprowadził nowe funkcje dla obywateli, przedsiębiorców uprawnionych (głównie kominiarzy i urzędników).

CEEB (Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków) [1] stanowi ewidencję źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. Powstała jako baza danych zbieranych od właścicieli lub zarządców budynków [2]. Na początku dostępna była funkcja skierowana do obywateli, tj. „złóż deklarację”. Pozwala ona w łatwy sposób zgłosić, a także uzupełnić informacje dotyczące źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach. Obecna wersja CEEB ma więcej funkcji.

Już w sierpniu wszystkie grupy interesariuszy projektu będą miały okazję korzystać z pełnej wersji systemu i wszystkich jego modułów. Obywatele, przedsiębiorcy i urzędnicy otrzymają tym samym zestaw nowych narzędzi, które będą wspierać procesy przeglądów przewodów kominowych, inwentaryzacji budynków, czy pozwolą na zgłoszenie tak zwanego kopciucha.

Dorota Cabańska, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Pełna wersja CEEB to nowe usługi dla obywateli

W pełnej wersji do funkcji składania wniosku dołączyły:

 • zamówienie obowiązkowego dorocznego przeglądu przewodów kominowych;
 • zamówienie inwentaryzacji budynku;
 • możliwość zgłoszenia “kopciucha”. Obywatel, który zaobserwuje dom z kominem podejrzanym o bycia częścią “kopciucha”, może zostać sygnalistą i zgłosić taki obiekt do urzędu;
 • przeglądanie programów dofinansowań dostępnych dla danej nieruchomości (także użytkownik niezalogowany może przejrzeć programy dostępne na danym obszarze);
 • złożenie wniosku o udostępnienie danych z CEEB
 • sprawdzenie osoby uprawnionej.

Łatwiejsze dokumentowanie przeglądów kominowych

Dla przedsiębiorców, świadczących usługi przeglądów czy inwentaryzacji (np. kominiarzy) przeznaczona jest kolejna funkcjonalność CEEB. „Przegląd przewodów kominowych” pozwala przedsiębiorcy wprowadzić dane z przeglądu bezpośrednio do systemu, w terenie. Możliwość zamówienia przeglądu za pośrednictwem CEEB przez obywateli daje także osobom uprawnionym dodatkowe źródło zleceń.

Osobami uprawnionymi do kontroli przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) są zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy Prawo budowlane [3]:

 • kominiarze z uprawnieniami mistrza kominiarskiego;
 • osoba z uprawnieniami budowlanymi odpowiedniej specjalności.

Pełna wersja CEEB z bazą dla gmin

Gminy na bieżąco otrzymują informacje na temat źródeł ciepła w domach na ich terenie. Pozwala to podejmować działania na rzecz ograniczenia emisji, aplikować o dotacje na termomodernizację budynków czy wymianę źródeł ciepła, a także planować własne programy wspierające. „Moduł analityczny” natomiast umożliwi urzędnikowi stworzenie raportu według potrzeb danej jednostki. Może dotyczyć np. realizacji obowiązków wynikających z ustawy na danym terenie.

Więcej o przyszłości CEEB

CEEB, prowadzona przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, stanowi element budowanego w Polsce Zintegrowanego Systemu Ograniczania Niskiej Emisji (ZONE). Projekt ZONE dotowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Pełna wersja CEEB ma umożliwić sprawne interwencje, a także stanie się podstawą do opracowania przyszłej polityki niskoemisyjnej. Długofalowym efektem projektu ma być zatem poprawa jakości powietrza w Polsce.

Do końca lipca wśród 105 pracowników 20 urzędów i 220 kominiarzy z 7 korporacji kominiarskich prowadzono pilotaż systemu.

Źródła i akty prawne

 1. System CEEB – Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wsparciu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz 438)
 3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity według Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967)

Warto przeczytać także:

Leave a Comment