Dodatek osłonowy na gaz ziemny – wniosek można złożyć do 31 października 2022

Dodatek osłonowy na gaz ziemny jeszcze do 31 października

Wśród dodatków do indywidualnych źródeł ciepła brakuje dofinansowania go gazu ziemnego. Warto przypomnieć, że użytkownicy tego paliwa mogą otrzymać dodatek osłonowy. Wniosek można złożyć do 31 października 2022 r. Dotyczy to osób, które nie złożyły wniosku w pierwszym terminie – na początku 2022 roku.

Dodatek osłonowy to jedno z narzędzi, które zapewnia Rządowa Tarcza Antyinflacyjna. Ma on zrekompensować rosnące ceny gazu szczególnie osobom o niskich dochodach. Zatem obowiązuje próg dochodowy, który wynosi:

  • dla jednoosobowego gospodarstwa domowego – miesięczny dochód na osobę nie przekracza 2100 zł,
  • dla wieloosobowego gospodarstwie domowego – miesięczny dochód na osobę nie przekracza 1500 zł.

Co ważne, dodatek osłonowy mogą uzyskać także osoby o wyższych dochodach. Obowiązuje wówczas zasada „złotówka za złotówkę”. Dodatek do gazu zostaje zatem pomniejszony jest o kwotę przekroczenia progu dochodowego. Jednak najmniejszy wypłacony dodatek nie będzie niższy niż 20 zł. Składając wniosek w drugim terminie (po 1 sierpnia 2022 r.) należy wykazać dochody z 2021 roku. Nie wlicza się do niego ani zasiłek rodzinny, ani pielęgnacyjny.

Wysokość dopłaty do gazu

W 2022 r. podstawowa wielkość dopłaty do gazu wynosi:

  • 400 zł dla gospodarstwa jednoosobowego,
  • 600 zł dla gospodarstwa liczącego 2-3 osoby,
  • 850 zł dla gospodarstwa składającego z 4-5 osób,
  • 1150 zł dla gospodarstwa liczącego 6 osób i więcej.

Natomiast w gospodarstwach domowych, w których głównym źródłem ciepła jest urządzenie na węgiel lub paliwo węglopochodne, dodatek może być wyższy. Urządzenie to musi być jednak zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Wówczas wartości dodatku osłonowego wynoszą odpowiednio:

  • 500 zł dla gospodarstwa jednoosobowego,
  • 750 zł dla gospodarstwa liczącego 2-3 osoby,
  • 1062,50 zł dla gospodarstwa składającego z 4-5 osób,
  • 1437,50 zł dla gospodarstwa liczącego 6 osób i więcej.

Termin składania wniosku o dodatek osłonowy

Osoby, które nie złożyły wniosku o dodatek osłonowy w pierwszym terminie, mają czas do 31 października. Wypłatę otrzymają do 2 grudnia 2022 r. Dzień ten to także termin wypłaty 2. raty dla osób, które złożyły wniosek do 31 stycznia 2022 r.

Warto przeczytać także:

Leave a Comment