Dodatek do źródeł ciepła dla gospodarstw domowych

Dodatek do źródeł ciepła dla gospodarstw domowych

Po dodatku węglowym przyszedł czas na dodatek do źródeł ciepła innych niż węgiel. W sierpniu do Sejmu trafił projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. W uzasadnieniu projektu napisano, że wzrost cen energii i jej nośników wpływa także na obywateli. Na początku sezonu grzewczego muszą oni ponieść wyższe wydatki na paliwo. Stąd pomysł na jednorazową, bezzwrotną dopłatę do tego zakupu.

Jak pisze rząd w uzasadnieniu projektu, wyższe ceny energii wynikają z „nakładających się na siebie czynników”. Wśród dwóch głównych wymienia się ożywienie gospodarcze po pandemii i agresję rosyjską na Ukrainę. Ożywienie gospodarcze spowodowało większy popyt na paliwa. Natomiast zaprzestanie importu surowców z Rosji sprawia, że jest niska podaż nośników energii. Trzeba więc pozyskiwać surowce z innych źródeł – a to musi wpływać na ich ceny.

Obywatele otrzymają więc w tym roku jednorazowe, bezzwrotne dopłaty do nośników energii. Już działa ustawa o dodatku węglowym. Teraz Sejm zajmie się projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Rząd liczy, że dzięki wprowadzeniu dodatku obywatele nie będą czekać z zakupami na niższe ceny czy wystąpienie największych mrozów. Ma to zapewnić ciągłość dostaw i poczucie bezpieczeństwa ekonomicznego.

Kluczowe zagadnienie stanowiące podstawę projektowanej ustawy dotyczy wprowadzenia mechanizmu wsparcia finansowego w postaci dodatku dla właścicieli niektórych indywidualnych źródeł ciepła.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (podkreślenie red.)

Dodatek dla gospodarstw domowych

Dodatek do źródeł ciepła będzie przysługiwał na paliwa inne niż gaz ziemny, tj. pelet, drewno, biomasa, gaz płynny (LPG), olej. Zapis w projekcie jest następujący:

Art. 24. 1. Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:
1) kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy albo
2) kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo
3) kocioł olejowy
[…]

Warunkiem uzyskania dodatku jest potwierdzenie uzyskania wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB). Projekt ustawy precyzuje ponadto, że osoba, która otrzymała dodatek węglowy, nie może już ubiegać się o dodatek do innych nośników energii. Wniosek o wypłatę dodatku będzie można złożyć do gminy do 30 listopada 2022 r. Wnioski o wypłatę dodatku złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Planowane kwoty dodatku dla gospodarstwa domowego

  1. 3000 zł dla kotła na pelety lub biomasę inną niż drewno kawałkowe (brykiet, słoma, ziarna zbóż etc.);
  2. 2000 zł dla kotła olejowego;
  3. 1000 zł dla kotła, kominka, kozy, ogrzewacza powietrza, trzonu kuchennego, piecokuchni albo pieca kaflowego na drewno kawałkowe;
  4. 500 zł dla kotła na gaz płynny (skroplony, LPG).

Dopłata jest jednorazowa i przysługuje tylko raz gospodarstwu domowemu. Jeśli z danego gospodarstwa wpłynie więcej wniosków, gmina rozpatrzy tylko pierwszy z nich.

Warto dodać, że w ustawie zaplanowano także wsparcie dla odbiorców ciepła systemowego – członków spółdzielni, szkół i przedszkoli. Projekt ustawy wskazuje pułap ceny ciepła uprawniający do wsparcia rządowego, tzw. taryfy z rekompensatą. Wartość pupłapu cenowego to 103,82 zł/GJ dla ciepła z węgla i 150,95 zł/GJ dla ciepła z gazu. Wzrost rachunków za ciepło płaconych przez gospodarstwa domowe będzie zatem niższy – średnio o ok. 1012 zł, gdy źródłem ciepła jest węgiel i o ok. 3900 zł dla gazu ziemnego.

Dalsze losy ustawy o dodatku

We wrześniu ustawą zajmie się parlament. Po jej przyjęciu trafi do podpisu prezydenta i publikacji w Dzienniku Ustaw. Jeśli przyjąć jako wzór prace nad ustawą o dodatku węglowym, możemy spodziewać się szybkich działań.

Warto przeczytać także:

One Thought to “Dodatek do źródeł ciepła dla gospodarstw domowych”

  1. Edward

    DODATEK OSŁONOWY. To jest śmieszne żeby kwota brutto 1500 zł na osobę,to jest jakiś żart,powinna być najniższa krajowa.Dziś inflacja 17procent to co jest warte 1500zł każdy wie.

Leave a Comment