Dodatek węglowy dla gospodarstw domowych

Zmiany w dodatku węglowym

Ustawa o dodatku węglowym została przyjęta przez Parlament i podpisana przez Prezydenta. Dodatek węglowy to środki pieniężne, które mają pomóc przetrwać trudne czasy osobom, dla których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel.

Dodatek węglowy przeznaczony jest dla gospodarstw domowych, w których węgiel (węgiel kamienny, brykiet lub pellet zawierający co najmniej 85% węgla kamiennego) stanowi główne źródło ogrzewania. Wśród źródeł ciepła ustawa wymienia kocioł, kominek, kozę, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnię, kuchnię węglową i piec kaflowy. Dodatek przysługuje, jeśli urządzenie grzewcze wpisano lub zgłoszono do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Kiedy będzie można uzyskać dodatek węglowy?

Dodatek węglowy wynosi 3000 zł, a jego wypłata nie zależy od dochodów wnioskodawcy. Ważne jest natomiast, by nie spóźnić się ze złożeniem wniosku. Trzeba złożyć go do gminy do 30 listopada 2022 r. Wnioski złożone po tym terminie pozostawi się bez rozpatrzenia. Jednocześnie, gminy czekają z przyjmowaniem wniosków na opublikowanie rozporządzenia – wzoru wniosku o wypłatę dodatku w Dzienniku Ustaw (na razie jest projekt rozporządzenia). Same gminy otrzymają środki na realizację wypłat dodatku węglowego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dodatek na razie tylko „węglowy”, ale „energetyczny” powróci

Podczas prac nad ustawą dyskutowano, czy takiego dodatku nie powinny otrzymać wszystkie gospodarstwa domowe z indywidualnymi źródłami ciepła i inni odbiorcy. Obecnie „wyróżniono” odbiorców ciepła z węgla, ponieważ najbardziej dotknęły ich wzrosty cen. Węgiel od zeszłego roku – głównie ze względu na embargo na rosyjski surowiec – podrożał o ponad 300%. Dodatkowo, jest coraz trudniej dostępny, co może dodatkowo wpłynąć na wzrost cen. Natomiast tzw. dodatek energetyczny (dla wszystkich) powróci po wakacjach – wówczas mamy poznać konkrety dotyczące kompleksowego pakietu wsparcia dla odbiorców innych paliw. Nad projektem pracuje Rząd.

Przeczytaj tekst Ustawy o dodatku węglowym.

Warto przeczytać także:

Leave a Comment