Zmiany w dodatku węglowym [wrzesień 2022]

Zmiany w dodatku węglowym

Dodatek węglowy to niezależna od dochodu jednorazowa bezzwrotna dopłata, która ma wesprzeć osoby ogrzewające swoje domy węglem. Wartość dodatku węglowego to 3000 zł. 2 września Sejm zatwierdził zmiany uszczelniające ustawę o dodatku węglowym.

Dodatek węglowy otrzymują po złożeniu wniosku gospodarstwa domowe, w których główne paliwo do ogrzewania stanowi węgiel (węgiel kamienny, brykiet lub pellet zawierający co najmniej 85% węgla kamiennego). Ustawa wskazuje jako źródła ciepła: kocioł, kominek, kozę, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnię, kuchnię węglową i piec kaflowy. Dodatek przysługuje dla urządzeń wpisanych lub zgłoszonych do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Ustawa o dodatku węglowym dotyczy dopłat tylko do węgla, ale już trwają prace nad dodatkiem do innych źródeł ciepła. Dopłaty w ramach tego dodatku nie będą obejmowały gazu ziemnego – w przypadku stosowania gazu ziemnego można uzyskać dodatek osłonowy.

Kiedy wypłacany jest dodatek węglowy?

Wypłata dodatku węglowego nie zależy od dochodów wnioskodawcy, jednak nie można spóźnić się ze złożeniem wniosku. Wniosek należy złożyć do gminy do 30 listopada 2022 r. korzystając z formularza wniosku zawartego w odpowiednim rozporządzeniu. Wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpatrywania. Środki na realizację wypłat dodatku węglowego pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Zmiany w ustawie o dodatku węglowym

Ponieważ odbiorcy dodatku węglowego wykazali się kreatywnością w tworzeniu „gospodarstw domowych” mieszkających pod jednym adresem, sejm przyjął zmiany w ustawie. Precyzują one m.in. zasadę „jeden adres=jeden dodatek” i określają, że tylko pierwszy wniosek z danego adresu zostanie rozpatrzony. Zmiana ta spowoduje też, że rozpatrywanie wniosków wydłuży się z 30 do 60 dni. Urzędy będą bowiem dokładniej weryfikować wnioski. Należy też dodać, że nowa wersja ustawy wprowadza zakaz zmian wpisu w CEEB „na potrzeby” uzyskania dodatku węglowego.

Akty prawne

  1. Tekst Ustawy o dodatku węglowym przed zmianami z 2 września 2022 r.
  2. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego (Dz.U. z 2022 r. poz.1712)

Warto przeczytać także:

One Thought to “Zmiany w dodatku węglowym [wrzesień 2022]”

  1. co dla taty na urodziny

    Artykuł przedstawia istotne zmiany w dodatku węglowym na wrzesień 2022. Bardzo ciekawe informacje i przydatne wskazówki dla instalatorów. Dobre zrozumienie tych zmian jest kluczowe dla świadczenia profesjonalnych usług w branży. Dziękuję autorom za klarowne omówienie tematu.

Leave a Comment