Ważne zmiany w prawie. Dzieje się w branży [przegląd 19.09.2022]

Viessmann Climate Solutions łączy się z Carrier [dzieje się w branży 28.04.2023]

Najbardziej emocjonujące zmiany w prawie dotyczą oczywiście cen energii, a także dostępności paliw i nośników energii. Kontrowersje dotyczą głównie wsparcia lub jego braku dla odbiorców węgla, gazu i prądu. Dopłaty rządowe do tych paliw i nośników podnoszą temperaturę dyskusji – dla każdego jej uczestnika liczy się trochę inny aspekt wprowadzanych i zapowiadanych zmian.

Dodatek energetyczny z podpisem prezydenta

18 września prezydent podpisał ustawę o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (DzU z 2022 r. poz. 1967). Oznacza to, że utrzymano w niej kilka zapisów, których zmianę proponował senat. Emocje budzi m.in. możliwość zawieszenia norm jakości węgla na czas dłuższy niż do tej pory. Zgodnie z nowymi zapisami, minister właściwy ds. energii w porozumieniu z ministrem właściwym ds. klimatu może odstąpić od norm jakości paliw na 24 miesiące. Zachowano także proponowane stawki dotacji do źródeł ciepła (np. 2000 zł dla kotłów na biomasę). Na liście dotowanych źródeł ciepła nie ma także ogrzewania elektrycznego (na prąd).

Zamrożenie cen energii i dodatek do ogrzewania na prąd

Brakujący dodatek do ogrzewania na prąd pojawi się nie jako dodatek do źródeł ciepła, lecz jako element nowego rozwiązania. 15 września zapowiedziano wdrożenie „Tarczy Solidarnościowej”. Ma ona wprowadzić m. in. gwarantowaną cenę energii elektrycznej dla gospodarstw domowych oraz 10% zniżki w 2023 r. za obniżenie zużycia energii w 2022 r. Ważny punkt na tej liście stanowi także dodatek do kosztów ogrzewania elektrycznego. Ma wynieść 1000 zł. Zgodnie z komunikatem rządu trafi do ogrzewających się głównie energią elektryczną, w tym pompami ciepła.

Dodajmy, że gwarantowana cena energii będzie obowiązywać do 2000 kilowatogodzin rocznie dla wszystkich gospodarstw domowych. Wyższy pułap (do 2600 kWh/rok) ma dotyczyć gospodarstw domowych z osobami z niepełnosprawnościami, rodzin z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników.

Planowane zmiany w prawie – panele fotowoltaiczne jako odrębna kategoria ZSEE

Jednak zmiany w prawie dotyczą nie tylko obszaru ogrzewania i energii. Do konsultacji społecznych trafił projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wyboru metody oraz sposobu obliczania rocznego poziomu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Opisano w nim nowy sposób obliczenia poziomu zbierania ZSEE dla paneli fotowoltaicznych. Obecnie stosowana metoda nie przystaje do sytuacji, kiedy w krótkim czasie na rynku pojawia się duża masa sprzętu o długim czasie życia produktu. Od ponad 2 lat dotyczy to paneli PV. Ze względu na ich długą żywotność (ok. 20 lat) obecnie zbiera się i przetwarza znikomą ilość paneli. Dlatego w projektowanym rozporządzeniu panele fotowoltaiczne wyodrębnia się jako oddzielną kategorię sprzętu. Takie przepisy są bardziej korzystne dla przedsiębiorców wprowadzających na rynek sprzęt wielkogabarytowy, klasyfikowany w grupie 4. Pomoże to, że panele PV nie będą już należeć do tej grupy.

Warto przeczytać także:

Leave a Comment