Wentylacja hybrydowa. Urządzenia proste, a skuteczne

Wentylacja hybrydowa

Wentylacja hybrydowa ma za zadanie połączenie zalet wentylacji naturalnej i mechanicznej, jednocześnie eliminując wady tych systemów. Wentylatory (nasady) hybrydowe są łatwe do zamontowania w istniejących budynkach, rozwiązując problemy z niewystarczającą skutecznością wentylacji naturalnej.

Wentylacja hybrydowa (naukowcy nazywają ją także „wspomaganą wentylacją naturalną”) to system działający naprzemiennie. Kiedy siły natury mogą zapewnić jakość powietrza w budynku (istnieją warunki do naturalnego ciągu wentylacyjnego), działa wentylacja naturalna. W warunkach niesprzyjających wykorzystuje się pracę cichego wentylatora (nasady hybrydowej) zamontowanej na wylocie kanału wentylacji naturalnej. Wentylator ten symuluje pracę prawidłowo działającej wentylacji naturalnej.

Wentylacja hybrydowa regulowana prawnie

Zapisy dotyczące wentylacji hybrydowej obecne są w Warunkach Technicznych [1] od kilku lat:

§ 148. 1.97) Wentylację mechaniczną wywiewną lub nawiewno-wywiewną należy stosować w budynkach wysokich i wysokościowych oraz w innych budynkach, w których zapewnienie odpowiedniej wymiany powietrza nie jest możliwe za pomocą wentylacji grawitacyjnej lub wentylacji hybrydowej. W pozostałych budynkach może być stosowana wentylacja grawitacyjna lub hybrydowa.

2. W pomieszczeniu, w którym jest zastosowana wentylacja mechaniczna lub klimatyzacja, nie można stosować wentylacji grawitacyjnej ani wentylacji hybrydowej. Wymaganie to nie dotyczy pomieszczeń z urządzeniami klimatyzacyjnymi niepobierającymi powietrza zewnętrznego.

[…]

5. Instalacja wentylacji hybrydowej, wentylacji mechanicznej wywiewnej oraz nawiewno-wywiewnej powinna mieć regulację wentylatorów zapewniającą dostosowanie ich wydajności powietrznej do potrzeb użytkowych.

Wyzwania wentylacji hybrydowej

Jeszcze w 2005 r. wybitni polscy eksperci zajmujący się wentylacją – dr inż. Jerzy Sowa i dr inż. Aleksander Panek – wskazywali wśród głównych ograniczeń w stosowaniu tej wentylacji brak doświadczeń dotyczących projektowania i eksploatacji takich systemów. Dziś doświadczenie jest już nieco większe, ale o pomyślnym stosowaniu tego systemu decydują, obok prawidłowego doboru, „drobiazgi”. Ważne są m.in.:

  • odpowiednia konstrukcja wentylatora (małe opory przepływu) – tak, aby podczas pracy w trybie wentylacji naturalnej nie następowało zakłócenie naturalnego przepływu przez elementy konstrukcyjne wentylatora;
  • efektywny system automatycznej regulacji;
  • systemowe podejście do zastosowania nasad wentylacyjnych – montaż nasady tylko na jednym kominie nie zapewni prawidłowego ciągu. Konieczne jest całościowe przejście na wentylację hybrydową i zastosowanie urządzeń o odpowiedniej wydajności na wszystkich wylotach kominowych.

Warto przeczytać także:

Leave a Comment