Problemy z węglem. Dzieje się w branży [przegląd 12.09.2022]

Viessmann Climate Solutions łączy się z Carrier [dzieje się w branży 28.04.2023]

Tegoroczne problemy z węglem wynikają z jego cen i z trudności w zaopatrzeniu w to paliwo. Inny problem może powrócić przez czasowe dopuszczenie do sprzedaży paliw gorszej jakości. Będzie nieco łatwiej z dostępem do paliwa stałych, ale pojawią się problemy związane z ich stosowaniem i wróci kwestia zanieczyszczenia powietrza.

26 sierpnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie odstąpienia od stosowania wymagań określonych w przepisach rozporządzenia w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych (Dz.U. 2022 poz. 1786):

§ 1. Odstępuje się przez okres 60 dni od stosowania wymagań określonych w przepisach rozporządzenia Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych (Dz. U. poz. 1890).

Wymagania jakościowe zawieszono na kolejne 60 dni – do 26 października tego roku. Do tego czasu można więc legalnie kupować paliwo stałe gorszej jakości. Ma to zwiększyć dostępność paliw dla użytkowników końcowych. Zdaniem aktywistów zajmujących się jakością powietrza, praktyka ta prowadzi do zniweczenia z trudem osiąganej stopniowej poprawy jakości powietrza osiągniętej choćby dzięki uchwałom antysmogowym.

Miał węglowy jako remedium na problemy z węglem?

Dzięki opisanemu rozporządzeniu 6 września w internetowym sklepie jednej z grup górniczych ruszyła sprzedaż ekomiału (miału węglowego). Ma on niższą kaloryczność i niższe normy jakościowe niż ekogroszek czy orzech. Powstaje z niego także więcej popiołu. Jak przekonuje dostawca, normy jakościowe są przekroczone tylko w niewielkim stopniu. Jednocześnie zaleca korzystanie z miału tylko w kotłach do niego przystosowanych – czyli w kotłach starszej generacji. Rekomenduje także mieszanie miału z węglem o grubszym uziarnieniu. W ten sposób można podnieść kaloryczność opału.

Jednocześnie miał, choć tańszy od węgla “groszek” czy “orzech”, w obecnej sytuacji także jest rozwiązaniem kosztownym. Mimo tego, podobnie jak węgiel, szybko znika z wirtualnego magazynu.

Dalsze losy ustawy o dodatku do źródeł ciepła

2 września 2022 r. Sejm przegłosował ustawę w sprawie dopłat do źródeł ciepła. 9 września do sejmowej Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych trafił projekt po poprawkach Senatu. Najważniejsze proponowane przez Senat zmiany to:

  • wprowadzenie jednej stawki dopłat dla wszystkich wyliczonych w ustawie źródeł ciepła – 3000 zł;
  • dodanie do listy źródeł ciepła kotła elektrycznego;
  • usunięcie zapisu o o możliwości zawieszenia norm jakości węgla na 24 miesiące.

Początkowa wersja zakładała, że minister właściwy ds. energii w porozumieniu z ministrem właściwym ds. klimatu może odstąpić od norm jakości paliw aż na 24 miesiące. Zdaniem Senatu, zgodnie z opiniami m.in. Polskiego Alarmu Smogowego, oznacza to m.in. usankcjonowanie powrotu do stanu zanieczyszczenia powietrza. Węgiel o niższych normach jest bardziej zasiarczony, ma większą zawartość wilgoci i popiołu. W procesie jego spalania powstaje więcej pyłów zawieszonych i benzopirenu.

Warto przeczytać także:

Leave a Comment