Ubezpieczenia dla firmy instalacyjnej. Uwzględnij OC i NNW

Ubezpieczenia dla firmy instalacyjnej

Nieobowiązkowe, ale przydatne w sytuacjach losowych ubezpieczenia dla firmy instalacyjnej obejmują ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) oraz ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Jakie sytuacje mogą być objęte polisą i na co zwrócić uwagę przy jej wyborze?

Ubezpieczenia dla firmy instalacyjnej mogą okazać się przydatne w nieprzyjemnych sytuacjach, z którymi niestety w pracy instalatora trzeba się liczyć. Z jednej strony można spowodować szkody podczas prac u klienta (np. upadnie narzędzie i uszkodzi płytki podłogowe). Z drugiej, pozostawione np. u klienta czy w samochodzie dostawczym narzędzia czy urządzenia (np. klimatyzator) mogą zostać zniszczone czy skradzione. Koszty takich zdarzeń są dla firmy instalacyjnej wysokie – tracimy czas, nerwy i pieniądze. Warto więc mieć ubezpieczenie, które złagodzi skutki finansowe i zaoszczędzi nerwów związanych z likwidacją szkody.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC)

Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej nie jest obowiązkowe. Jednak część firm instalacyjnych decyduje się je wykupić. Może ono pomóc pokryć zarówno szkody dotyczące instalatora lub jego mienia, jak i szkody dotyczące klienta lub osób trzecich. Pomoże na przykład w takich sytuacjach:

 • zdarzenie losowe, na przykład pożar, huragan, przepięcie, uderzenie pioruna – u klienta lub w firmie;
 • kradzieże z placu budowy czy z pojazdów służbowych;
 • wypadek samochodu służbowego (dostawczego), w którym znajdowały się na co dzień używane narzędzia;
 • uszkodzenie mienia, np. klienta (uszkodzenie wyposażenia podczas prac) lub osób trzecich (np. uszkodzenia ścian na klatce schodowej podczas wnoszenia urządzeń lub przyborów do montażu – klimatyzator, grzejnik, wanna etc.);
 • szkody powstałe na skutek błędu – np. zalanie pomieszczeń po niedokręceniu zaworu po konserwacji instalacji;
 • szkody powstałe po oddaniu usługi – np. zalanie pomieszczeń wskutek przecieku na źle zamontowanej głowicy termostatycznej, kiedy wymiana nastąpiła poza okresem grzewczym, a jesienią okazało się, że są przecieki.w momencie dopuszczania wody do instalacji doszło do zalania pomieszczeń;
 • wypadki pracowników przy pracy.

Przed wykupieniem OC warto zapoznać się szczegółowo z warunkami polisy. Szczególnie dotyczy to wyłączeń, czyli sytuacji, w których polisa nie obowiązuje.

Wypadki

Instalator sanitarny często pracuje w trudnych warunkach czy na wysokości (jako „prace na wysokości” rozumie się prace na wysokości 1 m powyżej poziomu terenu). Warto zwrócić uwagę, że nie wszystkie sytuacje pokryje ubezpieczenie OC! Część firm decyduje się skorzystać także z ubezpieczenia NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków). Mówiąc językiem prawniczym: przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków, polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu albo śmierć ubezpieczonego. Polisa, oprócz wypłaty świadczenia za trwały uszczerbek na zdrowiu (całkowity lub częściowy) lub zgon ubezpieczonego, będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku (świadczenie dla najbliższych), obejmuje także m.in.:

 • zwrot udokumentowanych kosztów nabycia protez i środków pomocniczych lub kosztów leczenia NNW w kraju,
 • zasiłek dzienny za udokumentowany okres pobytu w szpitalu,
 • zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów,
 • zwrot kosztów ratownictwa.

Takim ubezpieczeniem można objąć właściciela firmy (także przy działalności jednoosobowej). W ramach zawartego ubezpieczenia OC w przypadku tragicznego wypadku najbliżsi nie mogą uzyskać świadczenia. Podobnie, świadczenia OC nie przysługują pracownikowi za wypadek, który nie jest wypadkiem przy pracy – na przykład wypadkowi komunikacyjnemu w czasie dojazdu do pracy.

Ubezpieczenie NNW – na co zwrócić uwagę

Dlatego odpowiedzialny właściciel firmy może zdecydować się na wykupienie ubezpieczenia, na przykład grupowego, od następstw nieszczęśliwych wypadków. Dostępnych jest wiele ofert takich ubezpieczeń. Najczęściej umowę ubezpieczenia zawiera się na rok (12 miesięcy). Należy zwrócić uwagę m.in. na:

 • zakres ubezpieczenia, który zawsze wiąże się z wysokością składki – zwykle firmy ubezpieczeniowe mają kilka ofert (np. NW, którego powodem był zawał serca, udar mózgu czy paraliż wymaga wyższej kwoty ubezpieczenia). Można też negocjować własne warunki, związane ze specyfiką pracy;
 • czasową ochronę ubezpieczeniową osoby ubezpieczonej – czy jest to ochrona przez całą dobę, czy np. tylko na czas wykonywania pracy z uwzględnieniem drogi do miejsca pracy i z tego miejsca do domu;
 • zakres terytorialny – czy ochrona dotyczy tylko Polski, czy także innych krajów;
 • umowa „bezimienna” czy „imienna” – w pierwszym przypadku musi się „zgadzać” liczba formalnie zatrudnionych pracowników (dobra forma w przypadku dużej rotacji), a drugim polisa dotyczy konkretnych osób.

Niektóre firmy ubezpieczeniowe oferują dla firm np. budowlanych (w tym instalacyjnych) czy hydraulików pakiety. Zawierają one ubezpieczenia zarówno OC, jak i NNW. Przed wyborem konkretnej oferty należy dokładnie zapoznać się z zakresem takiego ubezpieczenia!

Warto przeczytać także:

Leave a Comment