Ubezpieczenia dla firmy instalacyjnej. Uwzględnij OC i NNW

Ubezpieczenia dla firmy instalacyjnej

Nieobowiązkowe, ale przydatne w sytuacjach losowych ubezpieczenia dla firmy instalacyjnej obejmują ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) oraz ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Jakie sytuacje mogą być objęte polisą i na co zwrócić uwagę przy jej wyborze?