Ubezpieczenie pompy ciepła

Ubezpieczenie pompy ciepła

Czy warto zainwestować w ubezpieczenie pompy ciepła? Agencje ubezpieczeniowe oferują tzw. ubezpieczenia OZE – dodatkowe ubezpieczenie pompy ciepła, kolektora słonecznego czy fotowoltaiki. Ubezpieczenie pompy ciepła, szczególnie jeśli porównać je z kosztem zakupu i montażu urządzenia, to rozsądny koszt. Właściciel, który decyduje się na takie ubezpieczenie, musi mieć świadomość, jakich sytuacji nie obejmuje polisa.

Ubezpieczenie pompy ciepła dotyczy gotowej instalacji i zapewnia ochronę kosztów związanych z nieszczęśliwymi zdarzeniami. Polisę można wykupić dla zainstalowanej, kompletnej i gotowej do działania zgodnie z dokumentacją pompy ciepła (po jej uruchomieniu i weryfikacji prawidłowości działania).

Jak ubezpieczyć pompę ciepła?

Ubezpieczenie można wykupić tradycyjnie lub online. Rynek ubezpieczeń oferuje dwa rozwiązania: 

 • tradycyjne ubezpieczenie domu z zaliczeniem pompy ciepła do stałych elementów nieruchomości i odpowiednie podwyższenie stawki, by suma ochrony pokryła ewentualne straty lub 
 • odrębne ubezpieczenie – tzw. ubezpieczenie OZE. 

Odrębne ubezpieczenie wydaje się lepszym rozwiązaniem, ponieważ kwoty wypłacanych odszkodowań, przy rozsądnej stawce ubezpieczenia, są bardziej korzystne.

Konkretną ofertę można wybrać u uznanego ubezpieczyciela (np. wieloletniego ubezpieczyciela domu) lub u brokera (multiagencji). Ta druga opcja pozwoli na porównanie oferty różnych agencji ubezpieczeniowych.

Ubezpieczenie pompy ciepła – zakres

Ubezpieczenie pompy ciepła obejmuje zdarzenia losowe. Nie dotyczy więc np. awarii urządzenia powstałej przez nieprawidłowe użytkowanie czy wymiany naturalnie zużywających się części. Można wykupić ubezpieczenie od ryzyk nazwanych lub od wszystkich ryzyk. Są one wymienione w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia i mogą obejmować m.in.

 • zalanie (np. dla domu położonego na terenie zalewowym, narażonym na lokalnym podtopienia) i od szkód powstałych w wyniku działania wilgoci.
 • kradzież, dewastację, wandalizm – tutaj zwykle pojawiają się dodatkowe warunku dotyczące prawidłowego zabezpieczenia miejsca ubezpieczenia oraz zastrzeżenie, że z ubezpieczenia wyłączone jest „niewyjaśnione” zaginięcie urządzenia;
 • zniszczenie przez zwierzęta (także domowe!) oraz przez osoby trzecie;
 • uszkodzenia związane z oddziaływaniem prąd elektrycznego, takich jak zwarcie, przetężenie czy przepięcie;
 • pożar (także od uderzenia pioruna) oraz koszty związane z akcją ratowniczą (np. gaszeniem pożaru) lub usuwaniem pozostałości po szkodzie;
 • zjawiska atmosferyczne (grad, mróz, burza, huragan);
 • koszt związany z postępem technologicznym – obejmuje sytuacje, kiedy nie można odkupić zniszczonego elementu instalacji i trzeba kupić nowy lub droższy.

Wyłączenia, czyli czego nie obejmuje polisa

Należy dokładnie zapoznać się z wyłączeniami, które zawarte są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU). Może się tam np. znaleźć informacja, że urządzenie musi znajdować się poza strefą wezbrań powodziowych i pływów wybrzeża morskiego. Wyłączenie od ubezpieczenia często dotyczy też np. katastrof budowlanych czy wydarzeń objętych prawem geologicznym i górniczym.

Jeśli dojdzie do zdarzenia losowego, warunkiem uznania szkody jest dochowanie należytej staranności ze strony osoby, która ubezpieczyła pompę ciepła. Jeśli urządzenie jest źle eksploatowane, nie ma przeglądów gwarancyjnych albo nie jest należycie zabezpieczone, ubezpieczyciel może nie uznać roszczenia. Przeglądając OWU różnych ubezpieczycieli, można stwierdzić, że ubezpieczenie na pewno nie obejmuje też uszkodzeń m.in.:

 • powodowanych wadami lub usterkami, które istniały w momencie zawarcia umowy, a o których osoba ubezpieczająca urządzenie wiedziała lub mogła się dowiedzieć „przy zachowaniu należytej staranności”;
 • powstałych podczas montażu czy rozruchu próbnego wykonanego przez osobę, która nie zajmuje się tym zawodowo;
 • wynikających z naturalnego dla normalnego użytkowania zużycia i starzenia (wpływ korozji, kawitacji, oksydacji, regularnego oddziaływania warunków atmosferycznych);
 • będących wynikiem awarii;
 • powstałych z powodu błędów projektowych lub montażowych, wad ukrytych, technologicznych, materiałowych lub konstrukcyjnych, niewłaściwego wykonania, niewłaściwych napraw;
 • będących uszkodzeniami estetycznymi, takimi jak poplamienia czy zarysowania (jeśli urządzenie nadal działa prawidłowo);
 • wynikających z nieprzestrzegania prawa (np. przepisów ochrony ppoż.) lub zaleceń producenta w zakresie użytkowania, serwisowania i konserwacji;
 • powstałych przez umyślne działanie albo ubezpieczającego, albo osób dzielących z ubezpieczającym gospodarstwo domowe.
Ubezpieczenia dla firmy instalacyjnej

Ważne dla instalatora: ubezpieczenia dla firmy instalacyjnej

Ubezpieczenia dla firmy instalacyjnej obejmują ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) oraz ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Mając odpowiednią polisę, w nieprzyjemnych lub trudnych sytuacjach losowych można złagodzić skutki finansowe oraz zaoszczędzić nerwy i czas związane z likwidacją szkody.

Warto przeczytać także:

Leave a Comment