Ceny energii i strategie rynku. Dzieje się w branży [przegląd 21.11.2022]

Programy dotacyjne 2023. Dzieje się w branży [przegląd 09.01.2023]

Ceny energii odnotowały kolejne wahania związane ze spadkiem temperatury. Dlatego tym bardziej warto korzystać z zamrożenia cen energii, przewidzianego w ustawach. Od niektórych odbiorców wymaga to złożenia specjalnego oświadczenia. Rynek odbiorców energii od kilku miesięcy reaguje większym zainteresowaniem pompami ciepła i podnoszeniem efektywności energetycznej swoich urządzeń grzewczych.

Bogdan Warchoł, Dyrektor ds. zakupów w Luneos, wskazuje, że cena energii na TGE dnia następnego wzrosła do poziomu ok. 870 zł/MWh. Notowania terminowe także idą w górę. Cena za I kwartał 2023 r. to wzrost do poziomu 1040 zł/MWh, na II kwartał 2023 r. to cena 1000 zł/MWh. Cena energii na rok 2024 (870 zł/MWh) w porównaniu z tą za rok 2023 (1015 zł/MWh) jest niższa o 135 zł/MWh. Gaz w dostawach bieżących w Polsce i w Europie ma obecnie cenę 510 zł/MWh. Ropa zanotowała spadek ceny – do 89,78 dol./baryłkę. Także ceny węgla wzrosły po czasie dłuższych spadków w sposób naturalny – ARA 202,5 dol./tonę.

Obecne wzrosty cen na rynkach energii to naturalna reakcja na zmienne warunki pogodowe i niepewność rynkowa. Wprowadzane ustawy zamrażające ceny wydają się nie przynosić oczekiwanego efektu w perspektywie długofalowej. Strach przed zimą i przyszłym rokiem jest znowu mocniej odczuwalny.

Bogdan Warchoł, Dyrektor ds. zakupów w Luneos

30 listopada – czas na oświadczenia odbiorców uprawnionych

Kończy się czas na złożenie przez odbiorców uprawnionych – firm, gmin i sektora użyteczności publicznej – oświadczenia o zamrożeniu cen energii. Trzeba je złożyć u swojego dostawcy prądu. Termin to 30 listopada 2022 r. Wówczas cena energii będzie obowiązywać od 1 grudnia 2022 r. Dla oświadczeń złożonych później zamrożenie cen zacznie obowiązywać od miesiąca następnego po miesiącu złożenia oświadczenia. Wzór oświadczenia podano w rozporządzeniu.

Dowiedz się więcej o cenach maksymalnych i prawach odbiorców uprawnionych.

Wzrost sprzedaży pomp ciepła

Polska Organizacja Rozwoju Pomp Ciepła (PORT PC) informuje o spektakularnym wzroście sprzedaży pomp ciepła w Polsce po 3 kwartałach 2022 r.  W stosunku do tego samego okresu roku temu:

  • sprzedaż pomp ciepła powietrze-woda zwiększyła się aż o 140%,
  • znacząco zwiększyła się sprzedaż gruntowych pomp ciepła (o 40% dla urządzeń typu solanka-woda), 
  • pompy ciepła powietrze-woda do przygotowania c.w.u. odnotowały wzrost sprzedaży o ok. 5%;
  • rynek pomp ciepła wzrósł o 121%.

Według zaktualizowanych prognoz PORT PC, w całym 2022 r. sprzedaż sięgnie ok. 200 tys. urządzeń (93 tys. rok temu). Udział pomp ciepła w ogólnej liczbie urządzeń grzewczych może natomiast wynieść blisko 30%. 

W październiku 2022 r. udział pomp ciepła we wnioskach o wymianę źródeł ciepła w programie „Czyste Powietrze” sięgnął aż 63% (tylko 28% w styczniu 2022 r.). Dużym zainteresowaniem (dane NFOŚiGW) cieszy się także program „Moje Ciepło”. Program ten zapewnia dofinansowanie dla nowych budynków jednorodzinnych z pompami ciepła. Od jego uruchomienia w kwietniu 2022 r. złożono już 7,5 tys. wniosków o dofinansowanie.

Na wzrost zainteresowania pompami ciepła niewątpliwie przełożyły się nie tylko znane zalety użytkowe tych urządzeń, ale też znaczne podwyżki cen nośników energii i paliw, ulga termomodernizacyjna oraz zmiana w programie „Czyste Powietrze”, zwiększająca finansowe wsparcie dla pomp ciepła,  a także zapowiedź szybkiego odejścia od paliw kopalnych przez KE.

Czy niepewne ceny energii zachęcają firmy do inwestycji w nowe źródła energii?

Na zlecenie ING Banku Śląskiego agencja GfK Polonia przygotowała raport pt. „Wpływ wysokich cen energii na prowadzenie biznesu w segmencie MŚP„. W połowie sierpnia 2022 ceny energii były wielokrotnie wyższe niż średnia w styczniu 2021. Na początku października ceny wzrosły odpowiednio: gazu ośmiokrotnie, prądu trzykrotnie, węgla czterokrotnie i ropy naftowej 1,5-krotnie. W badaniu zapytano m.in., czy wśród sposobów radzenia sobie z lękiem przed dalszymi silnymi wzrostami cen energii, firmy wykonały lub planują „zielone inwestycje”. Chodzi tu o inwestycje w technologie energooszczędne lub własne źródła (PV, wiatrak, pompa ciepła, magazyn energii).

Stwierdzono, że wysokie ceny energii zwiększają zainteresowanie MŚP inwestycjami w efektywność energetyczną i OZE. W „zielone inwestycje” bardziej zaangażowane są firmy większe, przy tym przeszło połowa firm przemysłowych. 1/3 firm nie prowadzących i nie planujących takich inwestycji czeka na dostępność środków, m.in. pochodzących ze źródeł unijnych. Podobna liczba respondentów oczekuje lepszych rozwiązań na poziomie państwa (np. odblokowanie możliwości budowy wiatraków, zwiększenie opłacalności fotowoltaiki).

Pełen raport Wpływ wysokich cen energii na prowadzenie biznesu w segmencie MŚP znajdziesz na stronach banku ING.

Warto przeczytać także:

Leave a Comment