Od 1 lipca rusza Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków. Deklaracje już od 1 lipca 2021 r.

Od 1 lipca 2021r. właścicielom i zarządcom budynków mieszkalnych i niemieszkalnych przybywa nowy obowiązek. Trzeba będzie złożyć deklarację o źródle ciepła i spalania paliw. Należy skierować ją do prowadzonej przez Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego bazy o nazwie Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków.

Od 1 lipca właściciel lub zarządca budynku będzie musiał złożyć deklarację dotyczącą źródła ciepła i spalania paliw, na przykład kotła pozaklasowego. Wymóg ten wprowadza znowelizowana ustawa o wspieraniu termomodernizacji (Art.27g pkt 1). Informacje z deklaracji znajdą się w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). CEEB w założeniu ma pomóc w likwidacji głównej przyczyny zanieczyszczeń powietrza – emisji pyłów i gazów z pozaklasowych źródeł ciepła.

Poczynając od 1 lipca 2021 r. deklarację będzie trzeba złożyć:

  • w ciągu 12 miesięcy dla budynków już istniejących;
  • w ciągu 14 dni od uruchomienia źródła dla budynków nowo powstałych (czyli złożenie deklaracji będzie kolejnym obowiązkiem inwestora).

Brak deklaracji we właściwym terminie będzie karany grzywną.

Deklarację będzie można złożyć przez internet, za pośrednictwem platformy CEEB. Będzie miał on formę e-usługi dostępnej z węzła krajowego, czyli portalu login.gov.pl. Będzie można zalogować się do niego za pomocą profilu zaufanego, e-dowodu albo podpisu kwalifikowanego. Jeśli ktoś nie będzie mógł skorzystać z formy online, będzie można złożyć deklarację w formie papierowej.

Deklaracja będzie musiała zawierać:

  • imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
  • adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
  • numer telefonu i adres e-mail właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu (o ile posiada);
  • informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach.

Akt prawny

[1] Ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 2127)

Zdjęcie główne: Tatiana / Pexels

Warto przeczytać także:

Leave a Comment