Kasa fiskalna online od 1 lipca – jak spełnić obowiązek i uzyskać zwrot kosztów

Kasa fiskalna online od 1 lipca - jak spełnić obowiązek i uzyskać zwrot kosztów

Od 1 lipca 2021 roku firmy instalacyjne obowiązuje kasa fiskalna online. Na zakup urządzenia można uzyskać zwrot kosztów.

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o podatku od towarów i usług [1], podatnicy świadczący usługi budowlane muszą prowadzić ewidencję sprzedaży za pomocą kas fiskalnych online. Dotyczy to także branży instalacyjnej. Kasa fiskalna online to urządzenie, które ma połączenie internetowe z Centralnym Rejestrem Kas (Repozytorium). W ten sposób Repozytorium gromadzi dane o sprzedaży: raporty dobowe, paragony fiskalne, dokumenty niefiskalne, zdarzenia a także informacje o dokonanych przeglądach okresowych. Podatnicy świadczący usługi budowlane mają czas na wprowadzenie kas fiskalnych online do 1 lipca 2021 r [2]. Od tego dnia kasy fiskalne online jednak powinny już działać. Jak zatem kupić i zalegalizować taką kasę? Procedura jest następująca:

  • zakup urządzenia z potwierdzeniem prezesa Głównego Urzędu Miar;
  • zawarcie umowy z uprawnionym serwisantem;
  • zapewnienie stałego i bezpiecznego łącza wi-fi;
  • instalacja i fiskalizacja w obecności serwisanta.

Co ważne, na zakup kasy można uzyskać ulgę do 90% jej ceny netto (maks. 700 zł). Warunkiem jest to, że firma została objęta obowiązkiem ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej i tę ewidencję rozpoczęto. Jak podpowiada portal rządowy gov.pl [3]:

Ulga na zakup kasy on-line przysługuje zarówno przedsiębiorcom, którzy rozliczają podatek VAT (czynni podatnicy VAT)jak i przedsiębiorcom, którzy są z tego obowiązku zwolnieni lub wykonują wyłącznie czynności niepodlegające opodatkowaniu i ewidencjonują sprzedaż na kasie fiskalnej (bierni podatnicy VAT). 

Czynny podatnik VAT może rozliczyć zwrot w deklaracji VAT, natomiast podatnik VAT bierny – składając wniosek do urzędu skarbowego. W tym drugim przypadku nie ma jednak możliwości załatwienia tej sprawy online. Trzeba to zrobić listownie lub podczas wizyty w urzędzie.

Kasa fiskalna online – czy obowiązkowa dla instalatora?

Akty prawne

  1. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r.o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685, 694)
  2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii (Dz.U. z 2020 r., poz. 1059)
  3. Zwrot kosztów na zakup kasy fiskalnej on-line (biznes.gov.pl).

Warto przeczytać także:

Leave a Comment