Mój Prąd na lata 2021-2023. 1 lipca rusza kolejny nabór

Mój Prąd na lata 2021-2023

Rusza Program Mój Prąd na lata 2021-2023. Dotyczy inwestorów indywidualnych, montujących mikroinstalację fotowoltaiczną (PV) o mocy zainstalowanej od 2 do 10 kW. Mogą oni ubiegać się o dotację w formie zwrotu części poniesionych kosztów. Ten nabór do programu “Mój Prąd” potrwa do 22 grudnia 2021 r. Może też skończyć się wcześniej, jeśli pula wynosząca 0,534 mld zł zostanie wyczerpana. Niższa kwota przeznaczona na Program to nie jedyna zmiana. Nie wszystkie spodobają się wnioskodawcom.

Mój Prąd na lata 2021-2023 nie wszystkim zainteresowanym się spodoba. Wartość dotacji, obecnie zwolnionej z PIT, może wynieść do 3 tys. zł (wyraźnie mniej niż w poprzednim naborze). Nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowanych. Istnieje jednak kilka wymogów technicznych dotyczących urządzeń zastosowanych w instalacji i korzystania z niej.

Dotacja w programie Mój Prąd na lata 2021-2023 przysługuje na projekt, zakup, montaż i przyłączenie do sieci instalacji nowej, czyli:

  1. nieukończonej przed 01.02.2020 r.;
  2. złożonej z urządzeń, które wyprodukowano najpóźniej 24 miesiące przed montażem;
  3. wykonanej od zera (dotacje nie obejmują zwiększenia mocy instalacji istniejącej).

Konieczne jest także uregulowanie zarządzania nadwyżką prądu, tzn. zawarcie umowy przyłączeniowej z zakładem energetycznym. Umowa ta przewiduje odprowadzanie do sieci nadwyżki prądu wyprodukowanego przez instalację PV. Umowę realizuje się na podstawie wskazań licznika dwukierunkowego. Co ważne, licznik dwukierunkowy nie jest kosztem kwalifikowanym. Każdy, kto podpisze taką umowę do końca 2021 roku, będzie mógł korzystać z systemu opustów na rachunkach za prąd przez 15 lat (zobacz, o co chodzi z opustami).

W tegorocznym programie nie będzie też dotowana inwestycja w magazyny wyprodukowanej energii. Dotowanie magazynów zapowiedziano dopiero na 2022 rok, kiedy ma nastąpić kolejny nabór. Według regulatora, ma to związek z odejściem od systemu opustów.

Wnioski można składać w Generatorze Wniosków – wnioskodawca musi mieć założone konto na tym portalu.

Osoba, która otrzyma dotację, musi korzystać z dotowanej instalacji przez co najmniej 5 lat od daty wypłaty środków. Co więcej, ma „obowiązek informacyjny”. W miejscu lokalizacji inwestycji musi na własny koszt umieścić tablicę o treści Inwestycja proekologiczna wsparta w Programie Mój Prąd. Tablica nie może mieć formatu mniejszego niż A4. Musi też spełnić określone wymagania.

Strona Programu „Mój Prąd”

Warto przeczytać także:

Leave a Comment