Mój Prąd 5.0 z rozszerzonym zakresem

Mój Prąd 5.0 startuje z rozszerzonym zakresem

22 kwietnia 2023 roku . o godz. 9.00 rozpoczyna się piąty nabór wniosków o dofinansowanie w programie Mój Prąd 5.0. Piąta edycja stanowi wsparcie finansowe dla prosumentów wytwarzających odnawialną energię elektryczną na potrzeby własnych gospodarstw domowych. W tym naborze bezzwrotna dotację może wynieść nawet do 58 tys. zł.

Zakres rzeczowy programu został ponownie poszerzony – tym razem wsparcie obejmie także kolektory słoneczne oraz pompy ciepła. Warunkiem pozostaje oczywiście współpraca z instalacją fotowoltaiczną. Intensywność dofinansowania wynosi do 50% kosztów, natomiast kwalifikowalność kosztów obowiązuje od dnia 01.02.2020 r.

Propozycja będzie kompleksowym wsparciem w procesie przekształcania budynku jednorodzinnego w niskoemisyjny i efektywny energetycznie dom. To nasza odpowiedź na najczęściej zgłaszane nam potrzeby społeczne. Będzie można dokonać remontu i inwestycji, które pozwolą w znaczący sposób obniżyć koszty ogrzewania i energii elektrycznej.

Minister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa

Wysokość dofinansowania do samych paneli fotowoltaicznych wyniesie do 6 tys. zł. Dodanie kilku elementów systemu (urządzeń dodatkowych) do instalacji powoduje wzrost dotacji do samej instalacji do 7 tys. zł. Takie podejście, podobnie jak i całe rozszerzenie programu, ma na celu wzrost autokonsumpcji energii elektrycznej w miejscu wytworzenia.

Pompy ciepła w programie Mój Prąd 5.0

W przypadku inwestycji obejmującej mikroinstalację fotowoltaiczną wraz z pompą ciepła dofinansowanie dodatkowo wzrośnie o następujące kwoty:

  • 28,5 tys. zł w przypadku gruntowych pomp ciepła (grunt/woda, woda/woda);
  • 19,4 tys. zł, jeśli jest to pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej;
  • 12,6 tys. zł w przypadku pomp ciepła powietrze/woda;
  • 4,4 tys. zł w przypadku pomp ciepła typu powietrze/powietrze.

Kolektor słoneczny i magazyny energii

Kolejnym urządzeniem, na które przysługuje dodatkowa kwota, jest kolektor słoneczny przeznaczony do produkcji c.w.u. Dotacja na tę część instalacji może wynieść do 3,5 tys. zł. Dodatkowe kwoty dotacji przysługiwać będą także w przypadku magazynów energii. Przy poszerzeniu inwestycji o magazyn ciepła dodatkowa kwota wynosi do 5 tys. zł, natomiast w przypadku magazynu energii – do 16 tys. zł. Wybierając system zarządzania energią (EMS – energy management system), wnioskodawca może liczyć na dodatkową kwotę wynoszącą 3 tys. zł.

Zatem łącznie dotacja może wynieść nawet do 58 tys. zł.

Nowa odsłona programu jest odzwierciedleniem utrzymującego się przez cały czas zainteresowania własnym źródłem energii czyli panelami fotowoltaicznymi.

wiceprezes NFOŚiGW Paweł Mirowski

Odbiorcami programu są prosumenci, którzy w dniu składania wniosku już mają przyłączoną mikroinstalację fotowoltaiczną (o mocy) 2-10 kWh oraz rozliczają się za wyprodukowaną energię elektryczną w systemie net billing. Dotychczasowi prosumenci mogą skorzystać z dotacji w programie Mój Prąd 5.0, jeśli już korzystają z systemu net billing lub przejdą na ten system. Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym (od 22 kwietnia 2023 roku) i potrwa do 22 grudnia 2023 roku (lub do wyczerpania środków).

Strona informacyjna programu Mój Prąd 5.0

Warto przeczytać także:

Leave a Comment