Kasy fiskalne online – czy obowiązkowe dla instalatorów?

Kasa fiskalna online od 1 lipca - jak spełnić obowiązek i uzyskać zwrot kosztów

Od 1 lipca 2021 roku niektóre branże czeka „przesiadka” na kasy fiskalne online. Czy dotyczy to także wykonawców prac instalacyjnych?

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o podatku od towarów i usług [1], podatnicy muszą prowadzić ewidencję sprzedaży za pomocą kas fiskalnych online. Ustawa wskazywała również terminy wejścia w życie tego obowiązku dla poszczególnych branż. O podatnikach świadczących usługi budowlane mówi art. 145b, ust.1, pkt 3 Ustawy [1]. Aktualne terminy wprowadzenia tych kas dla branży budowlanej są określone w rozporządzeniu Ministra Finansów [2]. Zgodnie z tym rozporządzeniem, terminy zapisane w ustawie zostały przedłużone ze względu na stan epidemii w Polsce.

Podatnicy świadczący usługi budowlane mają czas na wprowadzenie kas fiskalnych online do 1 lipca 2021 r.

Ustawa o podatku od towarów i usług [1], Rozporządzenie Ministra Finansów [2]

Czy obowiązek ten dotyczy również branży instalacyjnej? Jak najbardziej tak. Co prawda ustawa ani rozporządzenie nie definiują usług budowlanych. Należy zatem odwołać się do Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług [3], gdzie wskazano „Roboty budowlane” (sekcja F). W Dziale 43 znajdują się roboty specjalistyczne, a wśród nich (43.22) Roboty związane z wykonywaniem instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych. Warto tu dodać, że mieszczą się tu także instalacje wentylacyjne.

Warto zauważyć, że od 1 lipca 2021 r. kasy fiskalne online już powinny działać. Procedurę przejścia na kasę fiskalną online należy zatem zacząć z odpowiednim wyprzedzeniem. Procedura ta obejmuje:

  • zakup urządzenia z potwierdzeniem prezesa Głównego Urzędu Miar;
  • zawarcie umowy z uprawnionym serwisantem;
  • zapewnienie stałego i bezpiecznego łącza wi-fi;
  • instalacja i fiskalizacja w obecności serwisanta.

Akty prawne

  1. Ustawa z dnia 11marca 2004r.o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685, 694)
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz.U. z 2015 r., poz. 1676)
  3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii (Dz.U. z 2020 r., poz. 1059)

Warto przeczytać także:

Leave a Comment