Kocioł na pellet – wyższa dotacja w „Czystym Powietrzu” i dobre notowania w standardzie WT2021

Cechy pelletów, co warto wiedzieć

Zmiana w programie „Czyste Powietrze” – wyższa dotacja na źródła ciepła o podwyższonym standardzie – dotyczy teraz także kotłów na pellet. Urządzenia te mogą zyskać mocną pozycję rynkową dzięki potraktowaniu ich jako źródła ciepła wykorzystujące OZE.

Mocna pozycja kotłów na biomasę wiąże się ze spełnieniem wymagań dotyczących wskaźnika EP (energii pierwotnej) dla nowych domów jednorodzinnych. Odpowiednio niski wskaźnik EP jest wymogiem standardu WT (czyli rozporządzenia ws. warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) [1]. Kocioł na biomasę jest jednym z nielicznych rozwiązań grzewczych, które samodzielnie spełnia wymagania EP. Wynika to z tego, że ma niski współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej (wi). Dla kotła na biomasę jest to zaledwie wi = 0,2 (a dla ciepła sieciowego z kogeneracji nawet wi = 0,15) [2].

Według analiz prowadzonych regularnie przez Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych, kotły na biomasę w 1. półroczu 2021 r. odnotowały wzrost o ok. 30-40%. Przybywa wśród nich kotłów na pelet (ponad 80% udziału w grupie kotłów na paliwa stałe). W pierwszym kwartale 2021 r. kotły na paliwa stałe stanowiły ponad 60% wymian dotowanych w programie “Czyste Powietrze”. Odpowiednio 46% przypadło na kotły na biomasę i 16% kotły węglowe klasy 5.

Kotły na pellet w programie „Czyste Powietrze”

Wnioskodawcy uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania (dochód roczny do 100 tys. zł) od 1 lipca 2021 r. otrzymali także możliwość uzyskania wyższej dotacji do kotła na pellet. Warunkiem jest wybór urządzenia o podwyższonym standardzie. Takie podejście ma zachęcać obywateli do wybierania źródeł ciepła, które cechują się obniżoną emisyjnością cząstek stałych. Uzyskując dofinansowanie na „zwykły” kocioł na pellet można otrzymać dotację do 30% kosztów zakupu (maks. 6000 zł). Natomiast na kocioł o podwyższonym standardzie można uzyskać dotację o wartości 45% kosztów zakupu (9000 zł).

Kocioł na pellet o podwyższonym standardzie musi, zgodnie z załącznikami do regulaminu programu “Czyste Powietrze”, spełniać następujące warunki:

  • emisyjność cząstek stałych o wartości ≤ 20 mg/m3 (w odniesieniu do suchych spalin w temp. 0°C, 1013 mbar przy O2=10%);
  • certyfikat/świadectwo potwierdzające spełnienie wymogów dyrektywy ekoprojekt;
  • klasa efektywności energetycznej minimum A+ na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej;
  • przeznaczenie wyłącznie do spalania biomasy w formie pelletu drzewnego (urządzenia wielopaliwowe nie są kwalifikowane do dotacji);
  • automatyczne podawanie paliwa;
  • zakaz rusztu awaryjnego lub przedpaleniska (a także /brak możliwości montażu rusztu awaryjnego lub przedpaleniska);
  • spełnienie wymogów prawa miejscowego, np. uchwał antysmogowych, właściwych dla miejsca położenia budynku objętego dofinansowaniem.

Natomiast korzystając z podwyższonego poziomu dofinansowania, na kocioł na pellet można uzyskać wysoką dotację – do 60% (maks. 12 tys. zł) kosztów zakupu i montażu urządzenia – niezależnie od jego emisyjności.

Akty prawne i źródła

  1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z późn. zm.).
  2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 376).

Warto przeczytać także:

Leave a Comment