Podwyższony poziom dofinansowania w „Czystym Powietrzu” już ruszył. Nie bez problemów

Podwyższony poziom dofinansowania w "Czystym Powietrzu" już ruszył. Nie bez problemów

W programie „Czyste Powietrze” można od 21 października uzyskać podwyższony poziom dofinansowania – warunkiem jest miesięczny dochód do 1400 zł (gospodarstwa wieloosobowe) lub do 1960 zł (gospodarstwa jednoosobowe). Uzyskanie go wymaga przedstawienia zaświadczenia od samorządu o wysokości dochodu. Tymczasem pojawiają się problemy z tymi dokumentami.

Przypomnijmy krótko: „Czyste Powietrze” to rządowy program dofinansowania wymiany starych, nieefektywnych źródeł ciepła na nowoczesne (tylko w budynkach istniejących).

  • Program skierowany jest do osób indywidualnych – właścicieli lub współwłaścicieli domów jednorodzinnych istniejących (nie nowo budowanych).
  • Do kosztów kwalifikowanych nie zalicza się montaż przyłącza cieplnego czy gazowego.
  • Przedsięwzięcie remontowe, obok wymiany źródła ciepła, może obejmować: demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji c.o. lub c. w.u. (w tym kolektorów słonecznych); zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła; zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych oraz opracowanie dokumentacji (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy).
  • Dotację można otrzymać na przedsięwzięcia już rozpoczęte, a nawet zakończone. Warunek: pierwszy koszt kwalifikowany został poniesiony po 15 maja 2020 r, ale nie wcześniej niż sześć miesięcy przed złożeniem wniosku.
  • Przedsięwzięcie trzeba zakończyć do 30 czerwca 2029 r. (i jednocześnie do 30 miesięcy od złożenia wniosku).
  • Wniosek należy złożyć do odpowiedniego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Można też złożyć go do gminy mającej porozumienie z WFOŚiGW (lista takich gmin znajduje się na stronie Funduszu).
  • Możliwe jest złożenie wniosku elektronicznie – poprzez formularz na stronie gov.pl lub przez Portal Beneficjenta odpowiedni dla konkretnego WFOŚiGW. W tym drugim przypadku trzeba także złożyć wniosek w wersji papierowej.

Podwyższony poziom dofinansowania = łatwiejszy dostęp do urządzeń?

W teorii „Czyste Powietrze” stało się bardziej dostępny. Osoby o niższych dochodach mogą ubiegać się o wyższą kwotę finansowania. Warunki są następujący: miesięczny dochód nie przekracza 1400 zł (gospodarstwa wieloosobowe) lub 1960 zł (gospodarstwa jednoosobowe). Osoby o takich dochodach „podchodzą” pod podwyższony poziom finansowania.

nowe urządzenie grzewczepodstawowy poziom finansowania
intensywność [% kosztów kwalifikowanych]
maksymalna kwota [zł netto]
podwyższony poziom finansowania
intensywność [% kosztów kwalifikowanych]
maksymalna kwota [zł netto]
kocioł na węgiel30%
3000
60%
6000
kocioł zgazowujący drewno30%
6000
60%
12 000
kocioł na pelet drzewny30%
6000
60%
12 000
kocioł gazowy30%
4500
60%
9000
kocioł olejowy30%
4500
60%
9000
pompa ciepła powietrze/powietrze30%
3000
60%
6000
pompa ciepła powietrze/woda30%
9000
60%
18 000
pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej45%
13 500
60%
18 000
pompa ciepła grunt/woda lub woda/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej30%
20 250
60%
27 000
wentylacja mechaniczna z rekuperacją30%
5000
60%
10 000
Tabela. Porównanie intensywności wsparcia i maksymalnych kosztów kwalifikowanych dla podstawowego i podwyższonego poziomu dofinansowania w programie „Czyste Powietrze”.

Problem z zaświadczeniami

Z samorządów płyną podchwytywane przez prasę sygnały o problemach z uzyskaniem zaświadczenia o wysokości dochodów. Zaświadczenie takie powinien powinien wydać samorząd, na przykład urząd gminy, wójt lub burmistrz. Żądanie wydania zaświadczenia można złożyć w gminie osobiście, przesłać pocztą albo przez platformę ePUAP. Niestety jednak, urzędy mają problem z wydawaniem takich zaświadczeń. Jak mówią, nie mają pełnego dostępu do danych o dochodach. Z tego powodu nie mogą wystawić uczciwego zaświadczenia. Warto dodać, że gminy w Wielkopolsce zasugerowały Ministrowi Klimatu, by samorządy zwolnić z tego obowiązku. Zdaniem samorządowców, odpowiednimi danymi dysponują urzędy skarbowe.

Taka sytuacja powoduje, że planowane uproszczenie i skrócenie procedur nie do końca się powiodło.

Zobacz, na jakie urządzenia (grzewcze i wentylacyjne) można otrzymać dofinansowanie. Ich wykaz będzie znajdował się na stopniowo uzupełnianej elektronicznej liście zielonych usług, urządzeń i materiałów (ZUM, o której pisaliśmy). Lista ta docelowo zastąpi Załączniki nr 2 i 2a do Regulaminu programu Czyste Powietrze. Obecnie załączniki te określają wymagania dla urządzeń objętych dofinansowaniem.

Ważne źródło

Regulamin Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” wraz z Załącznikami 2 i 2a, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, kwiecień 2020.

Warto przeczytać także:

Leave a Comment