Moja Woda 2023. Tegoroczne oczko plus nawet z 6000 zł dotacji

Moja Woda 2023

Po ponad rocznej przerwie wraca „oczko plus”, rządowy program dotacji do rozwiązań retencji przydomowej. „Moja Woda” 2023 ponownie skierowana jest do właścicieli domów, którzy chcą zatrzymać na swojej nieruchomości wody opadowe i opadowe. Warunki przyznania dotacji są podobne do zasad z 2020 i 2021 r.

3 sierpnia 2023 roku ruszyła Moja Woda 2023. To program wspierania retencji przydomowej. Jego celem jest zatrzymanie i zagospodarowanie wód opadowych lub roztopowych na terenie nieruchomości, bez odprowadzenia poza jej granice, np. do kanalizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji ogólnospławnej, rowów odwadniających. Jeśli nieruchomość już jest podłączona do kanalizacji deszczowej, konieczna będzie aktualizacja warunków przyłączeniowych. Chodzi o to, by możliwe było odprowadzenie nadmiaru wód opadowych tylko jako odpływ awaryjny (w przypadku sytuacji ekstremalnych, długotrwałych deszczy lub deszczy nawalnych)..

Moja Woda 2023 – zasady główne

Dotacja przysługuje właścicielom i współwłaścicielom domów jednorodzinnych. Dom musi mieć kompletny system rynnowy (budowa tego systemu nie stanowi przedmiotu dotacji). W tym roku dotacja jest wyższa niż w latach ubiegłych i może wynieść do 6 tys. zł. Intensywność dofinansowania nie może przekroczyć 80% kosztów kwalifikowanych. Minimalna kwota kwalifikowanej inwestycji wynosi 2 tys. zł (czyli z możliwą kwotą 1600 zł dotacji). Inwestycja ta musi obejmować co najmniej zbiorniki magazynujące wodę o pojemności 2 m3.

Okres kwalifikowalności kosztów trwa od 01.01.2023 r. do 30.06.2024 r. Czyli dotację można dostać także na wydatki poniesione przez ogłoszeniem programu, jednak inwestycja nie może być zakończona przed wpłynięciem podpisanego wniosku do Funduszu. Termin realizacji inwestycji nie to 30.06.2024 r.

Główne informacje z NFOiŚGW o programie Moja Woda 2023

Budżet tej części programu wynosi ponad 100 mln zł (całość budżetu to 338 mln zł, a 236 zł już otrzymali wnioskodawcy w poprzednich częściach). Dotacje mają trafić do kolejnych 20 tys. gospodarstw domowych, które dzięki temu mają zatrzymać milion m3 wody w miejscu jej opadu. Łącznie, zgodnie z celem programu ma powstać 67,6 tys. przydomowych instalacji retencyjnych. Ich praca ma umożliwić zagospodarowanie 3,38 mln m3 wody opadowej i roztopowej rocznie.

Wnioski można składać do swojego WFOŚiGW z Portalu Beneficjenta. Każdy WFOŚiGW ma swój portal, na którym trzeba założyć sobie konto. Wniosek trzeba złożyć i w wersji elektronicznej, i w wersji papierowej (podpisanej). Zamiast wniosku papierowego można złożyć wypełniony formularz wniosku z Portalu Beneficjenta za pomocą pisma ogólnego na platformie ePUAP ).

Urządzenia i rozwiązania dotowane w programie Moja Woda 2023

Dofinansowanie może dotyczyć zakupu, dostawy, montażu, budowy, rozbudowy i uruchomienia instalacji (rozbudowa jest nowością w tegorocznym programie) do zagospodarowania wód opadowych i roztopowych. Instalacja musi znajdować się na terenie danej nieruchomości.

Moja Woda 2023 dotowane urządzenia

Dzięki jej zastosowaniu musi nastąpić zatrzymanie i zagospodarowanie całej wody opadowej i roztopowej z danego terenu.

  • szczelne zbiorniki podziemne i naziemne umożliwiające magazynowanie wód o sumarycznej pojemności minimalnej 2 m3 (nie mniejszej niż 2000 litrów). Zbiorniki są obowiązkowym elementem przedsięwzięcia, które może być dotowane.
  • urządzenia do zbierania wód z powierzchni nieprzepuszczalnych (chodniki, dachy, przejazdy), jednak nie rynny i rury spustowe. Dotacja przysługuje do takich rozwiązań jako osadniki rynnowe, wpusty, łapacze, a a także odwodnienia liniowe i przewody odprowadzające wodę do urządzeń zagospodarowujących.
  • rozwiązania do retencjowania wód w gruncie: ogrody deszczowe (bez roślin), drenaż, studnie chłonne, ale także zastąpienie powierzchni nieprzepuszczalnych powierzchniami przepuszczalnymi. Można np. rozszczelnić chodnik lub podjazd.
  • dachy zielone i inne rozwiązania umożliwiające zatrzymanie wód na dachu. Dotacja dotyczy tylko warstwy drenażowej dachu, nie pokrywa kosztów roślin.
  • urządzenia do wykorzystywania zatrzymanej wody, np. do podlewania lub w domu. Mogą to być zarówno systemy nawodnień (zraszacze, filtry, pompy), jak i systemy budynkowe (pompy i centrale deszczowe, filtry, sterowniki).

Jak ekonomicznie zarządzać wodą na swojej nieruchomości?

  • woda opadowa
  • woda ze studni głębinowej
  • woda wodociągowa

Jeden sprawny system dostosowany do polskich warunków i zgodny z wymogami programu „Moja Woda”. Sprawdź!

oferta Partnera Strefy Instalatora – firmy Dambat

Dokumenty formalne

  1. Program priorytetowy (otwiera plik .pdf)
  2. Regulamin naboru wniosków w ramach Programu Priorytetowego „Moja Woda” na lata 2020–2024 (otwiera plik .pdf).

Warto przeczytać także:

Leave a Comment