Centrale deszczowe Wilo – komfort i niższe rachunki

Centrala deszczowa Wilo RAIN-1

Rachunki za wodę i odprowadzanie ścieków do kanalizacji należą do głównych składowych wydatków domowych związanych z mediami i energią. W niektórych lokalizacjach koszt za wykorzystanie i odprowadzenie ścieków przekracza 22 zł/m3 (stan na 09.2023). Standardowo 4-osobowa rodzina zużywa od 10 do 15 m3 wody miesięcznie, co w skali roku oznacza wydatki od 2640 do 3960 zł.

materiał Partnera Strefy Instalatora – firmy Wilo


Dodatkowo podkreśla się, że koszty wody w Polsce nadal należą do jednych z niższych w Europie. Można się więc spodziewać tendencji wzrostu cen zakupu wody w kolejnych latach. Czy istnieje zatem jakiś prosty sposób, aby zapewnić sobie długoterminowo komfort niskich wydatków związanych z zakupem wody i odprowadzeniem ścieków?

Potencjał oszczędności z wody z deszczu

Przede wszystkim należy spojrzeć na to, skąd można czerpać tanią wodę i jak ją wykorzystać. Naturalnym źródłem są wody opadowe i roztopowe. Mimo, że coraz częściej mówi się o zbyt niskich opadach w Polsce, to roczna suma opadów wynosi u nas średnio 600 mm/m2. Jeżeli odniesiemy to do powierzchni dachu przeciętnego budynku jednorodzinnego, to okaże się, że przypada na niego średnio 100 000 m3 wody. Zwykle woda ta jest tracona bezpowrotnie, a nie rzadko stanowi problem gdy nie ma kanalizacji deszczowej albo ogólnospławnej.

Jak można wykorzystać wodę deszczową?

Kluczową kwestię stanowi profil zużycia wody przez mieszkańców domu. Jedynie 3% wody wodociągowej zużywanej jest do celów spożywczych. Aż 50-60% wody przeznaczone jest do spłukiwania toalet, prania, sprzątania i mycia naczyń. Dodatkowo oczywiście woda będzie niezbędna dla celów ogrodowych. Pomijając więc cele spożywcze i higieniczne, zdecydowana większość wody w domu mogłaby pochodzić z niezależnego źródła – opadów i roztopów. Oczywiście pozostają do rozwiązania kwestie techniczne – magazynowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody deszczowej do budynku.

Centrale deszczowe Wilo – sprawdzone i dostosowane do potrzeb

Wilo jako producent specjalizujący się szeroko w technice pompowej i obecny na rynkach całego świata, w naturalny sposób zainteresował się kwestią wykorzystania wody deszczowej. Poza rozwiązaniami dostosowanymi do pracy w trudnych warunkach suchego klimatu i dostarczającymi wodę dla potrzeb dużych obszarów i na znaczne
odległości, oferuje także kompaktowe rozwiązania. Należą do nich centrale deszczowe takie jak np. W ilo-RAIN 1. Może być ona z powodzeniem zastosowania do współpracy
z przydomowym podziemnym zbiornikiem wody deszczowej lub też ze zbiornikiem naziemnym (często stosowanym dla budynków już istniejących).

Wilo-RAIN 1 – elastyczne możliwości zastosowania i pracy

Centralę deszczową Wilo-RAIN 1 cechuje kompaktowa budowa i dzięki temu szybkość i łatwość montażu. Urządzenie spełnia wymagania norm takich jak DIN 1989 i EN 1717, co związane jest w szczególności z zastosowaniem własnego 11-litrowego zbiornika wody wodociągowej dla bezpiecznego oddzielenia jej od wody deszczowej. Centrala automatycznie przełącza tryb pracy z wody deszczowej na wodociągową i odwrotnie, w zależności od stanu wody w zbiorniku głównym. Intuicyjna obsługa sterownika daje użytkownikowi komfort korzystania z systemu i kontrolę nad wykorzystaniem darmowej wody. Centrala Wilo-RAIN 1 jest wyposażona w samozasysającą pompę wirową HiMulti 3 P. Wysoka efektywność pracy, a przede wszystkim minimalny poziom głośności pozwala na jej zabudowę w pomieszczeniu gospodarczym wewnątrz domu.

Wysokość kosztów inwestycji i możliwość otrzymania dofinansowania „Moja woda”

Wobec rosnących kosztów zakupu wody i odprowadzenia ścieków, inwestycja ograniczająca zależność od ich dostawcy, będzie dla właściciela domu wyjątkowa atrakcyjna
ekonomicznie. Cena katalogowa zakupu centrali Wilo-RAIN 1 (od 2826 EUR netto, cennik Wilo 09.2023) może być dodatkowo niwelowana przez dostępne programy dofinansowania.


W obecnej chwili (stan na 09.2023) ogłoszono kolejną już pulę środków w ramach programu „Moja woda”. W ramach tego, właściciel domu może otrzymać nawet 80% kosztów kwalifikowanych i maksymalnie 6.000 zł dofinansowania przedsięwzięcia służącego przydomowej retencji. Środki z NFOŚiGW należy przeznaczyć na zakup komponentów, które są trwałą częścią systemu nawadniania czy innego wykorzystywania wód opadowych oraz na koszty adaptacji elementów już istniejących. Program cieszy się ogromnym zainteresowaniem, co tylko potwierdza rosnącą świadomość społeczną w zakresie konieczności poszanowania zasobów wody, ale także dostrzeganie kosztów, jakie obciążają
domowe budżety.

Wilo-RAIN 1 – podstawowe dane techniczne

 • Przyłącze sieciowe: 1~230 V, 50 Hz;
 • Przewód zasilający: długość 1,5 m;
 • Stopień ochrony: IP X4;
 • Silnik z zabezpieczeniem termicznym za pomocą zintegrowanej sondy;
 • Maks. ciśnienie robocze: 8 bar;
 • Ciśnienie załączenia: 1,5 bar;
 • Maks. wysokość zasysania: 8 m;
 • Maks. temperatura medium: +5°C do +30°C;
 • Temperatura otoczenia: +5°C do +40˚C;
 • Zbiornik o pojemności 11 litrów
 • Średnice nominalne przyłączy (upustowe i ssące): Rp 1”;
 • Średnica przyłącza do wody wodociągowej R ¾.

Więcej informacji o centralach Wilo RAIN


e-booki Strefy Instalatora - Zagospodarowanie wody deszczowej dla instalatora

„Zagospodarowanie wody deszczowej”

 • chwytaj deszcz – dla siebie i środowiska;
 • oszczędzaj i żyj w dobrym mikroklimacie;
 • zapłać mniej za swoją inwestycję (dotacje i ulgi).
Dowiedz się więcej o poradniku

Warto przeczytać także:

Leave a Comment