Ważność certyfikatów instalatorów OZE w stanie epidemii COVID-19

Ważność certyfikatów instalatorów OZE w stanie epidemii COVID-19

Zmiany prawne związane z epidemią objęły także certyfikację instalatorów OZE. Na mocy znowelizowanej Ustawy o odnawialnych źródłach energii ważność certyfikatów i szkoleń dla instalatorów OZE biegnie inaczej. Zapisy obowiązują od 24 czerwca 2020 r.

Ważność certyfikatów i szkoleń instalatorów OZE – warunki normalne

Dla przypomnienia, w „normalnych” warunkach, zgodnie z Ustawą o odnawialnych źródłach energii:

  • certyfikat instalatora OZE ważny jest przez 5 lat. Na rozpatrzenie wniosku o przedłużenie certyfikatu Urząd Dozoru Technicznego ma 30 dni. Dlatego wniosek należy składać z co najmniej takim wyprzedzeniem przed upływem ważności certyfikatu.
  • szkolenie podstawowe (wymagane do uzyskania certyfikatu) zachowuje ważność przez 12 miesięcy, ponieważ przed upływem tego czasu należy zdać egzamin;
  • szkolenie przypominające (wymagane do przedłużenia certyfikatu) trzeba ukończyć do 12 miesięcy przed upływem ważności certyfikatu.

Jak stan epidemii wpływa na ważność certyfikatów i szkoleń

W stanie epidemii (obowiązuje od 20 marca 2020 r.) stosuje się jednak inne zasady:

  • Certyfikaty instalatora OZE, których ważność upływa w tym okresie, zachowują ważność – aż do 60 dni od dnia odwołania stanu epidemii.
  • Szkolenia podstawowe i przypominające, których termin ważności upływa w tym okresie, zachowują ważność – aż do 90 dni od dnia odwołania stanu epidemii.

Podstawa prawna nowych zasad

Aktualne zasady oparte są o znowelizowaną Ustawę o odnawialnych źródłach energii, ponieważ dodano do niej artykuł 184e. Mówi on:

1. Certyfikat wydany na podstawie art.139 ust.2, którego ważność upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, zachowuje ważność, jednak nie dłużej niż do dnia upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w zależności od tego, który z nich zostanie odwołany później.

2. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, a także w okresie 90 dni od dnia odwołania tych stanów, bieg terminu określonego w art.136 ust.3 pkt 4 ulega zawieszeniu na ten okres.

Więcej informacji o wpływie epidemii COVID-19 na branżę instalacyjną

Aktualne terminy egzaminów na certyfikat OZE

Zdjęcie: Klas_lu / Pixabay

Warto przeczytać także:

Leave a Comment