Ozonowanie. Zasady bezpiecznego zastosowania

Ozonowanie. Zasady bezpiecznego zastosowania

Ozonowanie nie może być stosowane w pomieszczeniach, gdzie przebywają ludzie! Dezynfekcja ozonem jest rozwiązaniem do doraźnej dezynfekcji pomieszczeń i przestrzeni wspólnych. Sprawdzi się np. w budynkach, w których stwierdzono przypadki zachorowań na COVID-19.

Ozon (O3) skutecznie dezynfekuje powietrze i powierzchnie, w tym porowate i trudno dostępne. Do tego celu konieczne jest stężenie 4-10 mg/m3 (4000 – 10 000 μg/m3) i odpowiednim czas ekspozycji. Stężenie skuteczne przy dezynfekcji przekracza poziom bezpieczny dla ludzi, który wynosi:

  • 100 μg/m3 według wytycznych WHO;
  • 150 μg/m3 według Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy – Dz. U. 2018 poz. 1286, z późn. zm.).

Problemy z ozonowaniem

Ozon od stężenia 2 mg/m3 (2000 μg/m3) działa drażniąco na błony śluzowe i spojówki oraz układ oddechowy. Powoduje pogorszenie funkcji płuc oraz nasilenie objawów współistniejących chorób układu krążenia i oddechowego. W większych stężeniach może powodować duszność, zaburzenia neurologiczne czy zwolnienie czynności serca. Przy ozonowaniu konieczne są więc środki ostrożności.

Ozonowanie – środki ostrożności

Przenośne ozonatory (generatory ozonu) wstawia się do pustego pomieszczenia, w którym nie ma ludzi, zwierząt i roślin. Należy także usunąć elementy wyposażenia z gumy naturalnej, a pomieszczenie uszczelnić. W czasie ozonowania puste powinny być także pomieszczenia sąsiadujące. Ozonator ma funkcję opóźnionego startu, dzięki czemu technik prowadzący ozonowanie może opuścić pomieszczenie przed rozpoczęciem dezynfekcji.

Ozon rozpada się do “neutralnego” tlenu (O2) w ciągu ok. 30 min., ale producenci, dostawcy usług i organizacje branżowe zalecają, by po ozonowaniu pomieszczenie przewietrzyć i odczekać 2-4 h przed ponownym wejściem do niego. Należy też wykonać pomiar stężenia ozonu (za pomocą miernika przenośnego), które zgodnie z zaleceniem PZH powinno spaść do 150 μg/m3.

Warto przeczytać także:

One Thought to “Ozonowanie. Zasady bezpiecznego zastosowania”

  1. Oznonowanie to przyszłość. Zapewnienie sobie i swojej rodzinie czystego powietrza to klucz do długiego życia. Warto jednak zachować środki bezpieczeństwa i nie przebywać w ozonowanych w danym momencie pomieszczeniach.

Leave a Comment