Dekontaminacja zimną plazmą stosowana do oczyszczenia powietrza

Dekontaminacja powietrza zimną plazmą

Dezynfekcja powietrza w takich miejscach jak gabinety lekarskie czy stomatologiczne, a także np. salony fryzjerskie, powinna przebiegać w sposób ciągły. Ważne jest też bezpieczeństwo stosowanej technologii dla użytkownika. Jedną z bardziej skutecznych technologii jest usuwanie patogenów (dekontaminacja) za pomocą tzw. zimnej (niskoenergetycznej) plazmy.

Zimna plazma (mieszanina jonów – atomów i cząsteczek naładowanych dodatnio i ujemnie) powstaje podczas wyładowania dielektryczne (oddziaływanie pola elektrycznego). Z punktu widzenia niszczenia mikroorganizmów i dezaktywacji wirusów najważniejszą rolę odgrywa grupa hydroksylowa (OH͘). Przyciąga jony H+ z białek tworzących ścianę komórkową bakterii czy grzyba lub otoczkę wirusa (w przypadku wirusa SARS-CoV-2 uszkadza się białko wchodzące w skład “kolców”). W ten sposób wirus traci zjadliwość. Produktem tego procesu jest po prostu woda. 

Dezynfekcja plazmą dobrze sprawdza się w miejscowych urządzeniach do oczyszczania powietrza, typu oczyszczacz mobilny (domowy lub profesjonalny). Przy takim zastosowaniu ważne jest, by ograniczyć powstawanie ozonu (O3). Jest on ubocznym produktem jonizacji – powstaje w wyniku oddziaływania pola elektrycznego na cząsteczki tlenu. Ozon szkodzi człowiekowi. Emisja do pomieszczenia przeznaczonego na stały pobyt ludzi w powinna być niższa niż. 100 μg/m3 (według zaleceń WHO). Na rynku dostępne są technologie, które pozwalają na tworzenie plazmy z wykorzystaniem energii poniżej 12,07 eV. Wartość ta to potencjał elektryczny tlenu (wartość, przy której z tlenu w wyniku oddziaływania pola elektrycznego powstaje ozon). Wystarcza ona, żeby powstała zimna plazma, ale nie zawierająca ozonu.

Efekty działania plazmy niskoenergetycznej zostały potwierdzone przez wiele niezależnych testów i badań laboratoryjnych.

Warto przeczytać także:

Leave a Comment