Czy filtry HEPA zatrzymują wirusa SARS-CoV-2?

Czy filtry HEPA zatrzymują wirusy SARS-CoV-2?

Trwa sezon grzewczy, więc w wielu obiektach do gry wróciły oczyszczacze powietrza z filtrami HEPA. Kolejna fala zwiększonych zachorowań na COVID-19 składania do pytania, czy tego typu filtry radzą sobie także z zatrzymaniem cząstek wirusa SARS-CoV-2? Przedstawiamy odpowiedź organizacji ASHRAE.

Jak wskazuje ASHRAE, według badań wielkość cząstki wirusa SARS-CoV-2 wynosi ok. 0,1 µm. W innych źródłach można znaleźć zakres od 0,06 do 0,14 µm.  Dla porównania, roznoszony podobną drogą wirus grypy A ma średnicę 0,08-0,12 μm [1]. Organizacja ASHRAE zwraca jednocześnie uwagę, że wirus nie unosi się w powietrzu samodzielnie [2]. Do powietrza trafia z dróg oddechowych człowieka, wraz z wydychanym aerozolem. Unosi się w powietrzu zamknięty w kroplach lub tzw. jądrach kondensacji (czyli wyschniętych kroplach aerozolu oddechowego). Najczęściej mają one średnicę ok. 1 µm lub więcej.

Filtry HEPA – nieoczywista definicja skuteczności

Natomiast filtry HEPA usuwają cząstki o średnicy 0,3 µm z najmniejszą skutecznością w swoim zakresie pracy. Potrafią usunąć 99,97% (standard amerykański) lub 99,95% tych cząstek (standard europejski). Choć trudno to przyjąć “na chłopski rozum”, oznacza to, że zarówno większe, jak i mniejsze cząstki filtry HEPA usuwają z lepszą skutecznością. Oczywiście, niekoniecznie te w rozmiarach “nano”. Dolną granicę średnicy “usuwalnych” cząstek według badań NASA, która stworzyła filtry HEPA, określono na 0,01 µm [3].

Biorąc pod uwagę tę specyfikę działania filtrów HEPA, ASHRAE stwierdza, że zapewniają one wyższą niż 99,97% skuteczność usuwania unoszących się w powietrzu czastek, które mogą być powiązane z wirusem SARS-CoV-2.

Wartościowe źródła

  1. U. Scherzer, C. Brown: Does a High Efficiency Particulate Air (HEPA) filter offer full protection against viral cross-contamination? Hamilton Medical, 2020.
  2. ASHRAE FAQ on filtation and disinfection.
  3. J.L. Perry, J.H. Agui, R. Vijayakumar: Submicron and Nanoparticulate MatterRemoval by HEPA-Rated Media Filtersand Packed Beds of Granular Materials.NASA/TM—2016–218224. Huntsville, Alabama, 2016.

ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers) – Amerykańskie Stowarzyszenie Inżynierów Ogrzewnictwa, Chłodnictwa i Klimatyzacji mające na celu szerzenie wiedzy i informacji z zakresu techniki HVAC, istniejące od 1894 roku i cieszące się dużą renomą także w Polsce.

Warto przeczytać także:

Leave a Comment