Filtry HEPA w instalacjach wentylacji

Filtry HEPA w instalacjach wentylacji ogólnej

Filtr HEPA należy do rozwiązań, które mogą poprawić jakość powietrza w domach i innych budynkach. Do powszechnej świadomości weszły dzięki oczyszczaczom powietrza. Może być podstawą dodatkowego modułu, który można zamontować w istniejącej instalacji wentylacyjnej, np. za centralą rekuperacyjną.

Filtr HEPA (High Efficiency Particulate Absorber) jest filtrem tkaninowym o wysokiej skuteczności usuwania cząstek. Usuwa z powietrza bakterie, aerozole, dym, pyły PM 2,5 czy niektóre wirusy. Skuteczność filtra HEPA określa się zgodnie z normą  PN-EN 1822:2019 Wysokoskuteczne filtry powietrza (EPA, HEPA i ULPA). Zgodnie z jej zapisami, filtr HEPA usuwa cząsteczki o średnicy tzw. MPPS (czyli takiej, dla której działa najsłabiej) ze skutecznością 99,97%.

Jak dodać filtr HEPA do istniejącej instalacji

Filtr HEPA można dodać do istniejącej instalacji wentylacji mechanicznej. Montuje się go na kanale nawiewnym, za centralą wentylacyjną. Dzięki takiemu rozwiązaniu na filtrach w centrali zatrzymywane są grubsze zanieczyszczenia. To sprawia, że filtr wolniej się zatyka i może być rzadziej wymieniany.

Dodanie filtra HEPA nie jest obojętne dla pracy instalacji wentylacyjnej. Obecność filtra w instalacji powoduje zwiększenie oporów przepływu instalacji. Opór ten wynika z tego, że tkanina filtracyjna ma bardzo mały prześwit oczek – dzięki temu filtr jest bardzo skuteczny. Dlatego trzeba zapewnić odpowiedni wyższy wydatek wentylatora.

Moduł filtracyjny

Gdyby filtr HEPA był montowany w formie dodatkowego modułu, należałoby znacznie zwiększyć wydatek wentylatora nawiewnego w centrali wentylacyjnej. Nie wydaje się to dobrym rozwiązaniem – wymagałoby pracy na wyższym biegu. Powodowałaby ona głośniejszą prace i szybsze zużycie wentylatora. Dlatego moduł powinien mieć własny, energooszczędny wentylator. Oznacza to oczywiście większe zużycie prądu. Co ważne, moduł z filtrem HEPA nie musi pracować w sposób ciągły. Jeśli zanieczyszczenie powietrza jest niskie – nie przekracza zadanego przez automatykę modułu filtracyjnego poziomu – moduł nie musi pracować. Stosuje się wówczas by-pass. Moduł z filtrem HEPA oferuje układ pomiarowy zanieczyszczeń przed filtrem HEPA i za nim. Jeśli zanieczyszczenia nie przekraczają wskazanego poziomu, powietrze przepływa nie przez wentylator modułu, a przez by-pass.

Eksploatacja filtrów HEPA

Filtr HEPA jest bardzo skuteczny, ale jednocześnie stosunkowo kosztowny. Trzeba go regularnie wymieniać, bo na zatkanym filtrze nie tylko rosną opory, ale i maleje skuteczność. Częstotliwość wymiany trudno określić, ponieważ zależy to od czystości powietrza nawiewanego. Dlatego moduł z filtrem HEPA powinien być wyposażony w odpowiednie opomiarowanie. Do miernika zanieczyszczeń dołącza miernik różnicy ciśnienia po obu stronach filtra (presostat). Dzięki temu wiadomo, jaki jest stopień zużycia filtra.

Uwaga, filtr HEPA nie nadaje się do mycia i ponownego zastosowania. Ponieważ jego oczka zatrzymują bakterie, a nawet wirusy, osoba wymieniająca taki filtr powinna stosować środki ochrony osobistej – maskę i rękawiczki. Warto stosować filtry rekomendowane przez producenta. Najlepiej współpracują one z konkretnym urządzeniem.

Zobacz także informacje o oczyszczaniu powietrza wentylacyjnego przez elektrofiltry i jego dezynfekcji promieniami UV-C.

Zdjęcie: Thessla Green

Warto przeczytać także:

Leave a Comment