Obiekty nieużywane a ogrzewanie grzejnikowe

Obiekty nieużywane - co zrobić z ogrzewaniem grzejnikowym?

Obiekty nieużywane – czasowo zamknięte – muszą być utrzymywane w dobrym stanie technicznym. Jednocześnie jednak inwestor poszukuje sposobów na obniżanie kosztów eksploatacji. Ogrzewanie to jeden z ważniejszych składników kosztów. Jak zatem postępować z instalacją grzejnikową?

Jeśli w obiekcie (np. hotelach) znajdują się nieużywane pomieszczenia, należy odpowiednio obniżyć w nich temperaturę (na przykład do 16oC). Wówczas łatwo szybko dogrzać pomieszczenie, kiedy będzie to potrzebne. Jeśli pomieszczeń nie używa się przez dłuższy czas, temperatura powinna być obniżona do 12oC. Zapobiega to zawilgoceniu pomieszczeń.

W obiektach czasowo wyłączonych z użytkowania w całości, należy w miarę możliwości utrzymywać temperaturę roboczą wynoszącą 5oC. Zapobiega to zamarzaniu nie tylko wody w grzejnikach, ale też uszkodzeniu wrażliwych elementów instalacji. Mowa tu na przykład o pompach cyrkulacyjnych, armaturze sterującej czy naczyniach przeponowych. Mogą one zostać uszkodzone przez kawałki lodu, pochodzące z miejscowych przemrożeń w instalacji

Jeśli natomiast utrzymanie nawet niskiej temperatury dodatniej okaże się zbyt kosztowne dla inwestora, instalację można wyłączyć. Nie należy jednak opróżniać jej z wody grzewczej, szczególnie przy dłuższym postoju. Brak wody w instalacji grzewczej może spowodować korozję tlenową rur instalacyjnych oraz grzejników. Do instalacji należy wprowadzić płyn niezamarzający, np. płyn instalacyjny na bazie glikolu. W dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) danego grzejnika producent wskazuje, z jakimi płynami instalacyjnymi urządzenie może pracować. Chodzi na przykład o rodzaj płynu oraz jego maksymalne stężenie.

Trzeba też dostosować rodzaj i stężenie płynu instalacyjnego do wymogów konkretnej instalacji. Bardziej bezpieczny, choć bardziej kosztowny, jest płyn na bazie glikolu polipropylenowego. Ten rodzaj glikolu nie jest trujący. Jeśli występuje ryzyko kontaktu użytkownika z płynem instalacyjnym, lepiej wybrać właśnie ten rodzaj glikolu. Zaleca się też stosowanie właśnie płynu instalacyjnego, a nie samego roztworu glikolu. Płyn instalacyjny dodatkowo chroni instalację przed korozją.

Stężenie płynu instalacyjnego należy dobrać odpowiednio do przewidywanej minimalnej temperatury użytkowania. Wskazówki na ten temat podaje producent. Jeśli dodajemy płyn do instalacji istniejącej, ilość dolewanego płynu należy dostosować do zładu instalacji.

Zdecydowanie nie należy wybierać dróg na skróty, na przykład płynów przeznaczonych do chłodnic samochodowych czy olejów transformatorowych. Taka „racjonalizacja” może doprowadzić do uszkodzenia instalacji.

Zdjęcie główne: Bich Tran /Pexels

Warto przeczytać także:

Leave a Comment