Niezamarzające płyny instalacyjne. Co warto wiedzieć?

Niezamarzające płyny instalacyjne. Co warto wiedzieć?

W instalacjach takich jak pompy ciepła, kolektory słoneczne czy narażone na zamarzanie instalacje grzewcze stosuje się niezamarzające płyny instalacyjne, sporządzane z wykorzystaniem glikoli, które nie zamarzają w temperaturze poniżej 0°C. Na rynku jest wiele ofert płynów opartych o glikole – należy je dobierać pod kątem wielkości, przeznaczenia i bezpieczeństwa instalacji.

Obiekty nieużywane a ogrzewanie grzejnikowe

Obiekty nieużywane - co zrobić z ogrzewaniem grzejnikowym?

Obiekty nieużywane – czasowo zamknięte – muszą być utrzymywane w dobrym stanie technicznym. Jednocześnie jednak inwestor poszukuje sposobów na obniżanie kosztów eksploatacji. Ogrzewanie to jeden z ważniejszych składników kosztów. Jak zatem postępować z instalacją grzejnikową?